Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 1. My friends

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:50' 24-08-2010
  Dung lượng: 388.5 KB
  Số lượt tải: 1087
  Số lượt thích: 0 người
  Dinhbinh secondary school
  Unit:1. My friends
  Lesson:5. Write
  Teacher: Le Van Tuan
  School year: 2010-2011
  Wednesday August 25th 2010
  Unit: 1 My friends
  Lesson:5. Write
  Wednesday August 25th 2010
  Unit: 1 My friends
  Lesson:5. Write
  characters
  appearance
  sociable
  generous
  slim
  fat
  Wednesday August 25th 2010
  Unit: 1 My friends
  Lesson:5. Write
  Read the information about Tam then answer the questions
  (?) What’s his name?
  His name’s Tam
  (?) How old is he?
  He is 14
  (?) What does he look like?
  He is tall and thin. He has short black hair.
  (?) What is he like?
  He’s sociable, humorous and helpful
  (?) Where does he live?
  At 26 Tran Phu street, Ha Noi
  (?) Who does he live with?
  He lives with his mother, father and an elder brother
  (?) Who are his close friends?
  They are Ba and Bao
  Make a similar form for your partner
  (one of your classmates)
  Name:………………. Age:……………..
  Appearance:………………………………
  Characters:……………………………….
  Address:…………………………………….
  Family:……………………………………….
  Friends:…………………………………….
  Wednesday August 25th 2010
  Unit: 1 My friends
  Lesson:5. Write
  Now write a paragraph about your classmate using the information in your form
  His name is Nam. He is 14 years old. He lives in Dinhbinh with his parents and his sister,Huong. He is tall and fat and he has short curly black hair. He is sociable, generous and helpful. His best friends are Phu and Thanh.
  Wednesday August 25th 2010
  Unit: 1 My friends
  Lesson:5. Write
  (suggestion)
  Wednesday August 25th 2010
  Unit: 1 My friends
  Lesson:5. Write
  Name : Cantona
  Age : 35
  Appearance: tall, fat, short black hair
  Character : sociable, generous, helpful
  Address : 21 Boston street, New York
  Family : wife, son
  Friends : David, John
  Write a paragraph using given information
  His name is Cantona. He is 35 years old. He lives at 21 Boston street, New York with his wife and his son,Huong. He is tall and fat and he has short black hair. He is sociable, generous and helpful. His best friends are David and John.
  Wednesday August 25th 2010
  Unit: 1 My friends
  Lesson:5. Write
  Homework
  Good bye, see you later !
  - Write a paragraph about one of
  your family member
  - Do exercise in your workbook
  - Prepare the next lesson
  Wednesday August 25th 2010
  Unit: 1 My friends
  Lesson:5. Write
  No_avatar

  hay lam 

   

  No_avatar

  hay ~vai

   

  No_avatar

  ukm

   

  No_avatar

  hay wa

   
  Gửi ý kiến