Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  nguyen li thong ke 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Quoc Ki Cung
  Ngày gửi: 16h:56' 01-09-2010
  Dung lượng: 530.5 KB
  Số lượt tải: 106
  Số lượt thích: 0 người
  Chương 3
  CÁC SỐ ĐO HIỆN TƯỢNG
  www.nguyenngoclam.com
  I.SỐ TUYỆT ĐỐI
  1.1. Khái niệm: biểu hiện qui mô, khối lượng của hiện tượng theo thời gian, không gian.
  1.2. Số tuyệt đối liên hoàn:
  1.3. Số tuyệt đối định gốc:
  1.4. Mối liên hệ:
  II.SỐ TƯƠNG ĐỐI
  2.1. Khái niệm: là chỉ tiêu biểu hiện mối quan hệ so sánh về mặt tỷ lệ giữa các mức độ hiện theo thời gian, không gian.
  2.2. Số tương đối động thái: biểu hiện sự biến động của hiện về mặt tỷ lệ theo thời gian.
  a. Tốc độ phát triển:
  - Tốc độ phát triển liên hoàn:
  - Tốc độ phát triển định gốc:
  - Mối liên hệ:
  II.SỐ TƯƠNG ĐỐI
  b. Tốc độ tăng:
  - Tốc độ tăng liên hoàn:
  - Tốc độ tăng định gốc:
  II.SỐ TƯƠNG ĐỐI
  2.3. Số tương đối kế hoạch:
  - Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch:
  - Số tương đối thực hiện kế hoạch:
  - Mối liên hệ:
  Trong đó: y0: Giá trị gốc
  ykh: Giá trị kế hoạch
  yth: Giá trị thực hiện
  II.SỐ TƯƠNG ĐỐI
  2.3. Số tương đối kết cấu:
  2.4. Số tương đối cường độ: so sánh về mặt tỷ lệ giữa hai chỉ tiêu khác nhau nhưng có liên hệ với nhau.
  Ví dụ: GDP(USD/người), Mật độ dân số (người/km2)
  2.5. Số tương đối so sánh: so sánh về mặt tỷ lệ giữa các bộ phận trong cùng một tổng thể.
  Ví dụ: Tỷ lệ nam/nữ trong ngành dệt may, chi phí sản xuất một tấn thóc ở tỉnh An Giang và Đồng Nai.
  Giá trị từng bộ phận
  Giá trị tổng thể
  III.SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG
  3.1. Số trung bình cộng:
  - Số trung bình cộng: (Arithmetic mean)
  - Số trung bình gia quyền: (Weighted mean)
  - Số trung bình điều hoà: (Harmonic mean )

  trong đó Mi=xifi
  III.SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG
  Trường hợp tài liệu có khoảng cách tổ:
  Ví dụ: Tính thu nhập trung bình của nhóm nhân viên:
  III.SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG
  Trường hợp tài liệu có khoảng cách tổ:
  - Tổ đóng: xi là giá trị giữa của tổ.
  - Tổ không có giới hạn trên: xi bằng giới hạn dưới cộng ½ khoảng cách tổ của tổ trước đó.
  - Tổ không có giới hạn dưới: xi bằng giới hạn trên trừ ½ khoảng cách tổ của tổ sau đó. Tùy theo tính chất của nội dung nghiên cứu mà có thể chọn giá trị xi thích hợp.
  III.SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG
  - Tính giá thành trung bình (1.000đ) :
  - Tính năng suất, sản lượng, giá thành trung bình:
  III.SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG
  3.2. Số trung bình nhân: (Geometric Mean)
  a. Số trung bình nhân đơn giản:

  xi có quan hệ tích
  Ví dụ: Tính tốc độ phát triển trung bình về lượng hàng hóa tiêu thụ của một công ty qua các năm như sau:
  III.SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG
  b. Số trung bình nhân gia quyền:
  Ví dụ: Trong thời gian 10 năm tốc độ phát triển sản xuất của doanh nghiệp như sau: 5 năm đầu tốc độ phát triển mỗi năm là 110%, 3 năm kế tiếp mỗi năm tốc độ phát triển 115%, trong những năm còn lại tốc độ phát triển là 125%. Tính tốc độ phát triển bình quân trong 10 năm trên.
  III.SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG
  c. Sự khác biệt giữa số trung bình cộng và số trung bình nhân:
  III.SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG
  3.3. Số trung vị - Me: (median) giá trị giữa của dãy số được sắp xếp thứ tự.
  Phương pháp xác định:
  - Dữ liệu không có khoảng cách tổ:
  Số quan sát (n) lẻ:
  Me = x(n+1)/2
  Số quan sát chẵn:
  III.SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG
  - Dữ liệu có khoảng cách tổ:
  Trong đó:
  xMe(min): Giới hạn dưới của tổ chứa số trung vị
  kMe : Trị số khoảng cách tổ chứa số trung vị
  fMe : Tầng số của tổ chứa số trung vị
  SMe-1: Tầng số tích lũy trước tổ chứa số trung vị
  Tổ chứa số trung vị: là tổ chứa phần tử thứ fi/2.
  III.SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG
  Ví dụ: Tìm số trung vị về thu nhập theo số liệu sau:
  III.SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG
  3.4. Số mode – Mo: giá trị có tần số xuất hiện lớn nhất:
  - Dữ liệu không khoảng cách tổ: phép đếm.
  - Dữ liệu có khoảng cách tổ:.
  xMo(min): Giới hạn dưới của tổ chứa Mốt
  fMo : Tầng số của tổ chứa Mốt
  fMo-1 : Tầng số của tổ đứng trước tổ chứa Mốt
  fMo+1 : Tầng số của tổ đứng sau tổ chứa Mốt
  kMo : Trị số khoảng cách tổ chứa Mốt
  Tổ chứa Mốt: Tổ có tần số lớn nhất.
  III.SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG
  Ví dụ: Tìm số mode về thu nhập theo số liệu sau:
  III.SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG
  Ứng dụng Excel:
  IV.SỐ ĐO ĐỘ PHÂN TÁN
  4.1. Khoảng biến thiên: (Range)
  R = xmax - xmin
  R càng nhỏ dãy số càng đồng đều, số trung bình càng đại diện hơn cho dãy số.
  4.2. Độ lệch tuyệt đối trung bình: (Mean Absolute Deviation)
  Trường hợp có tần số:
  IV.SỐ ĐO ĐỘ PHÂN TÁN
  4.3. Phương sai: (Variance)
  a. Phương sai tổng thể:
  b. Phương sai mẫu:
  Trường hợp có tần số
  IV.SỐ ĐO ĐỘ PHÂN TÁN
  4.4. Độ lệch chuẩn: (Standard deviation)
  a. Độ lệch chuẩn tổng thể:
  b. Độ lệch chuẩn mẫu:
  4.5. Hệ số biến thiên (Coefficien of variation)
  III.SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG
  Ứng dụng Excel:
  www.themegallery.com
  Avatar

  sax. chua hoc nen thay choang wa

   

  No_avatar

  cho mình hỏi : công thức tốc độ phát triển liên hoàn dựa theo bảng thống kê thì đc tính như thế nào vậy?

   

   
  Gửi ý kiến