Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Thành
  Ngày gửi: 08h:27' 12-09-2010
  Dung lượng: 301.0 KB
  Số lượt tải: 564
  Số lượt thích: 0 người
  Chào các em học sinh
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi: Nêu sơ lược cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp.
  Có các grana mang các đĩa tilacoit chứa hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng tổng hợp ATP và NADPH trong quang hợp.
  - Chất nền chứa hệ enzim là nơi xảy ra các phản ứng tối cố định CO2.
  Quang hợp ở các
  nhóm thực vật
  C3, C4 và CAM
  Bài 9 – Tiết 9
  GV: Lê Văn Thành
  Trường THPT chuyên Hùng Vương Gialai
  I. KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUANG HỢP
  Gồm :
  - Pha sáng: Là quá trình oxi hoá H2O nhờ năng lượng ánh sáng, tạo ATP, NADPH và giải phóng O2.
  - Pha tối: Là quá trình khử CO2 tạo các hợp chất hữu cơ nhờ ATP và NADPH của pha sáng cung cấp.
  - Phản ứng quang lý: Diệp lục hấp thu năng lượng ánh sáng, chuyển electron cho các chất khác tổng hợp ATP
  II. QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT:
  A. Pha sáng:
  - Phản ứng quang phân li nước:
  2H2O  4H+ + 4e + O2
  - Phản ứng quang hoá: tổng hợp ATP và NADPH từ ADP và NADP+.
  Diễn ra ở Grana trong các Tilacoit, chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học trong ATP và NADPH. Gồm 3 phản ứng:
  I. KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUANG HỢP
  QH ở các nhóm thực vật chủ yếu giống nhau ở pha sáng và chỉ khác nhau ở pha tối.
   Đọc mục I.1 SGK, độc lập suy nghĩ, nêu hoạt động của pha sáng, nguyên liệu và sản phẩm?
  II. QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT:
  A. Pha sáng:
  I. KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUANG HỢP
  B. Pha tối:
  - Diễn ra ở stroma, là quá trình khử CO2 nhờ ATP và NADPH của pha sáng tạo chất hữu cơ C6H12O6.
  Có 3 con đường khử CO2 tương ứng với 3 nhóm thực vật: C3, C4 và CAM (Crassulacean acid metabolism).
   Xem hình 9.1, 9.2 SGK rồi chỉ rõ sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối là gì?
  Trả lời: ATP và NADPH.
  AlPG (12C3)
  APG (12C3)
  2C3
  10C3
  RiDP (6C5)
  Quan sát chu trình, thảo luận nhóm và cho biết: - Chu trình diễn ra ở đâu? Gồm những giai đoạn nào? - Chất nhận CO2 là chất gì? Sản phẩm đầu tiên là chất gì? Sản phẩm cuối cùng là chất gì? - Các loài thực vật đại diện?
  1. Thực vật C3 - Chu trình Canvin
  Gđ cố định CO2
  Gđ khử
  Gđ tái sinh chất nhận
  Chu trình Canvin
  RiDP: Ribulôzơ-1,5- diphotphat
  APG: Axit photphoglyxeric
  AlPG: Andêhit photphoglyxeric
  AlPG (12C3)
  APG (12C3)
  2C3
  10C3
  RiDP (6C5)
  1. Thực vật C3 - Chu trình Canvin
  Gđ cố định CO2
  Gđ khử
  Gđ tái sinh chất nhận
  Chu trình Canvin
  Diễn ra ở strôma trong lục lạp của tế bào mô giậu.
  Chất nhận CO2 là hợp chất C5 (RiDP). Sản phẩm đầu tiên là hợp chất có 3C (APG). Sản phẩm cuối là C6H12O6
  Đại diện: cây vùng ôn đới: lúa, khoai, sắn...
  RiDP: Ribulôzơ-1,5- diphotphat
  APG: Axit photphoglyxeric
  AlPG: Andêhit photphoglyxeric
  Gồm 3 giai đoạn là giai đoạn cố định CO2, giai đoạn khử và giai đoạn tái sinh chất nhận.
  Sản phẩm của pha sáng đi vào chu trình Canvin ở vị trí nào?
  AM (C4)
  AOA (C4)
  PEP (C3)
  Chu trình C4
  2. Thực vật C4.
  Quan sát chu trình, thảo luận nhóm và cho biết:
  - Chu trình diễn ra ở đâu?
  Chất nhận CO2 là chất gì? Sản phẩm đầu tiên là chất gì? Sản phẩm cuối cùng là chất gì?
  - Các loài thực vật đại diện?
  AM (C4)
  AOA (C4)
  PEP (C3)
  Chu trình C4
  2. Thực vật C4.
   Diễn ra ở lục lạp ở TB mô giậu (giống C3) và lục lạp ở TB bao bó mạch (khác C3).
  Chất nhận CO2 là chất PEP. Sản phẩm đầu tiên là AOA. Sản phẩm cuối cùng là C6H12O6.
  Cường độ quang hợp và điểm bảo hòa ánh sáng cao hơn. Điểm bù CO2, nhu cầu nước và thoát hơi nước thấp hơn.
  Năng suất sinh học cao gấp đôi TV C3. - Đại diện: TV vùng nhiệt đới: ngô, mía, rau dền…
   Nêu những điểm khác nhau về QH của thực vật C3 và C4?
  THỰC VẬT C3 VÀ C4
  Giải phẫu hình thái lá và lục lạp (Tham khảo)
  Th?c v?t C3
  - T? bo mụ gi?u cú c?u trỳc h?t phỏt tri?n, ớt h?t tinh b?t.
  - T? bo bao bú m?ch khụng phỏt tri?n.

  Th?c v?t C4
  - T? bo mụ gi?u x?p xung quanh.

  -T? bo bao bú m?ch cú nhi?u l?c l?p l?n, ớt grana, nhi?u h?t tinh b?t.

  Ri-1,5 DP
  PEP
  APG
  AOA
  Tế bào
  mô giậu
  TB mô giậu và TB bao bó mạch
  Chu trình
  C3
  Chu trình
  C3 và C4
  Ban ngày
  Ban ngày
  Một số chỉ tiêu so sánh thực vật C3 và C4
  Trung bình
  Cao gấp đôi C3
  Đa số TV vùng ôn đới
  TV nhiệt đới và cận nhiệt đới
  AM (C4)
  AOA (C4)
  PEP (C3)
  Quan sát chu trình, thảo luận nhóm và cho biết: - Chu trình diễn ra ở đâu? - Chất nhận CO2 là chất gì? Sản phẩm đầu tiên là chất gì? Sản phẩm cuối cùng là chất gì? - Các loài thực vật đại diện?
  3. Thực vật CAM.
  Chu trình CAM
  AM (C4)
  AOA (C4)
  PEP (C3)
  Chu trình CAM
  3. Thực vật CAM.
  Diễn ra ở lục lạp ở TB mô giậu.. - Chất nhận CO2, sản phẩm đầu tiên và sản phẩm cuối cùng giống TV C4. - Đóng khí khổng ban ngày, thu CO2 vào ban đêm khi khí khổng mở. - Năng suất sinh học thấp…………… - Đại diện: TV mọng nước: dứa, xương rồng, thuốc bỏng…
   Về nhà hoàn thành tiếp bảng so sánh 3 nhóm thực vật.
  Ri-1,5 DP
  PEP
  APG
  AOA
  Tế bào
  mô giậu
  TB mô giậu và TB bao bó mạch
  Chu trình
  C3
  Chu trình
  C3 và C4
  Ban ngày
  Ban ngày
  Một số chỉ tiêu so sánh các nhóm thực vật
  Trung bình
  Cao gấp đôi C3
  Đa số TV vùng ôn đới
  TV nhiệt đới và cận nhiệt đới
  Câu hỏi trắc nghiệm:
  Câu 1:Câu nào sau đây đúng:
  a.Quang hợp xảy ra ở mọi sinh vật.
  b.Quang hợp chỉ xảy ra ở thực vật màu xanh.
  c.Quang hợp xảy ra ở những sinh vật có sắc tố quang hợp.
  d.Chỉ có diệp lục là sắc tố quang hợp.
  e.Quang hợp gồm 2 chuỗi phản ứng (sáng và tối).
  g.Phản ứng tối của quang hợp xảy ra trong bóng tối
  Câu 2: Chuỗi phản ứng sáng của quang hợp cần:
  Ánh sáng và nước. b. Ánh sáng và khí CO2.
  c. Ánh sáng, nước và khí CO2. d. Ánh sáng và glucozơ.
  Câu hỏi trắc nghiệm:
  Câu 3:Chuỗi phản ứng sáng của quang hợp tạo ra O2 và:
  ADP và NADP+. b. ATP và NADP+.
  c. ADP và NADPH. d. ATP và NADPH.
  Câu 4:Chuỗi phản ứng tối của quang hợp cần:
  Ánh sáng và nước. b. ATP và khí CO2.
  c. ATP, NADPH và khí CO2. d. ADP và NADP+
  Bài tập về nhà:
  Học theo bài ghi và trả lời câu hỏi trong SGK.
  Qua bảng trên, hãy nêu sự khác biệt giữa 3 nhóm thực vật?
  Tìm hiểu ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp. Đó là các nhân tố: Nồng độ CO2, cường độ, thành phần quang phổ ánh sáng, nhiệt độ, nước và dinh dưỡng khoáng.
  Bài giảng đến đây là hết
  Chào các em.
  Ri-1,5 DP
  PEP
  PEP
  APG
  AOA
  AOA
  Tế bào
  mô giậu
  TB mô giậu và TB bao bó mạch
  Tế bào mô giậu
  Chu trình
  C3
  Chu trình
  C3 và C4
  Chu trình
  C3 và C4
  Ban ngày
  Ban ngày
  Ban đêm C4 ban ngày C3
  Một số chỉ tiêu so sánh các nhóm thực vật
  Trung bình
  Cao gấp đôi C3
  Thấp
  Đa số TV vùng ôn đới
  TV nhiệt đới và cận nhiệt đới
  TV mọng nước
  SO SÁNH CÁC NHÓM THỰC VẬT (Tham khảo)
  -Có 1 loại lục lạp ở tế bào mô giậu.
  Lá bình thường
  -Có 2 loại lục lạp ở TB mô giậu và TB bao bó mạch. Lá bình thường
  -Có 1 loại lục lạp ở tế bào mô giậu.
  -Lá mọng nước
  10-30 mgCO2 /dm2/h
  30-60mgCO2/dm2/h
  10-15 mgCO2 /dm2/h
  30-70 ppm
  0-10 ppm
  0-10 ppm
  Thấp, 1/3 ASMT toàn phần
  Cao, khó xác định
  Cao, khó xác định
  20 – 300C
  25 – 35OC
  30 – 40OC
  Cao Bằng ½ C3 Thấp
  Có Không Không
  Trung bình Cao gấp 2 cây C3 Thấp

  No_avatar

  thưa thầy! cho em hỏi vì sao năng suất sinh học trong quá trình quang hợp của thực vật C4 lại cao hơn gấp đôi so với năng suất sinh học của thực vật C3 ạh?

  Xin thầy giải đáp thắc mắc giúp em!

  Em xin chân thành cảm ơn!

  No_avatarf

  vì sao cây C3 có hô hấp sáng còn cây C4 thì không có hô hấp sáng

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng