Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bai tập phân tích đa thức thành nhân tử

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:22' 18-09-2010
  Dung lượng: 203.5 KB
  Số lượt tải: 2120
  Số lượt thích: 1 người (Phạm Thạch Thảo)
  CÁC DẠNG BÀI TẬP CẦN KHAI THÁC
  A) . DẠNG 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:
  + Bài tập :
  1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
  3x – 3y
  2x2 + 5x3 + x2y
  14x2y – 21 xy2 + 28x2y2
  x(y – 1 ) – y(y – 1)
  10x(x – y) – 8y(y – x)
  Giải:
  3x – 3y = 3(x – y)
  2x2 + 5x3 + x2y = x2(2 + 5x + y)
  14x2y – 21 xy2 + 28x2y2 = 7xy( 2x – 3y + 4xy)
  x(y – 1 ) – y(y – 1) = (y – 1)(x – y)
  10x(x – y) – 8y(y – x) = 10x(x – y) + 8y(x – y) = 2 (x – y)(5x + 4y)
  2) Tìm x , biết :
  a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0
  b) 5x2 = 13x
  Giải:
  a) Ta có : 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0
  5x(x – 2000) – (x – 2000) = 0
  (x – 2000)(5x – 1) = 0
  x – 2000 = 0 hoặc 5x – 1 = 0
  ( x – 2000 = 0 x = 2000
  ( 5x – 1 = 0 5x = 1 x =
  Vậy x = 2000 hoặc x =
  5x2 = 13x 5x2 – 13x = 0
  x(5x – 13 ) = 0
  5x = 0 hoặc 5x – 13 = 0
  ( x = 0
  ( 5x – 13 = 0 x =
  Vậy x = 0 hoặc x =
  3) Chứng minh rằng : 55n+1 – 552 chia hết cho 54 ( Với n là số tự nhiên )
  Giải:
  Ta có : 55n+1 – 55 = 55n.55 – 55n
  = 55n(55 – 1) = 55n.54
  Mà 54 chia hết cho 54 nên 55n.54 ( đpcm)
  4 ) Tính nhanh
  a) 15,8 . 35 + 15,8 . 65
  b) 1,43 . 141 – 1.43 . 41
  Giải:
  15,8 . 35 + 15,8 . 65 = 15,8(35 + 65) = 15,8 . 100 = 1580
  1,43 . 141 – 1.43 . 41 = 1,43 ( 141 – 41 ) 1,43 . 100 =143
  + Bài tập tương tự:
  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
  6x4 – 9x3
  x2y2z + xy2z2 + x2yz2
  (x + y ) 3 – x3 – y3
  2x(x + 3) + 2(x + 3)
  Tìm x , biết
  5x(x – 2) – x – 2 = 0
  4x(x + 1) = 8( x + 1)
  x(2x + 1) + = 0
  x(x – 4) + (x – 4)2 = 0
  Chứng minh rằng :
  Bình phương của một số lẻ chia cho 4 thì dư 1
  Bình phương của một số lẻ chia cho 8thì dư 1
  + Khái quat hóa bài toán :
  Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
  A = pm+2.q – pm+1.q3 – p2.qn+1+ p.qn+3
  + Đề xuất bài tập tương tự:
  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
  4x(x – 2y) + 8y(2y – x )
  3x(x + 7)2 – 11x2(x + 7 + 9(x + 7)
  -16a4b6 – 24a5b5 – 9a6b4
  8m3 + 36m2n + 54mn2 + 27n3
  B) . DẠNG 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dung hằng đẳng thức
  + Bài tập :
  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
  x2 + 6x + 9
  10x – 25 – x2
  (a + b)3 + (a – b)3
  (a + b)3 – (a – b)3
  x3 + 27
  81x2 – 64y2
  8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3
  Giải:
  x2 + 6x + 9 = x2+ 2 .x . 3 + 32 = (x + 3)2
  10x – 25 – x2 = -( x2 – 2.x.5 + 52) =
  No_avatar

  khi bạn dùng hệ số bất định ở phần 4 b) tên gọi là Đồng dư thức nên không đưa thẳng ra vậy được

  Avatar
  Chân trong miệngDán miệng
  No_avatarf

  seo kì z. x=1/5ma seo kết luận là 1/2.???

   
  Gửi ý kiến