Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 7. Em bé thông minh

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thị Ngọc Bích
  Ngày gửi: 17h:50' 25-09-2010
  Dung lượng: 850.0 KB
  Số lượt tải: 1668
  Số lượt thích: 1 người (Trương Thị Hồng Thuý)
  em bé
  thông minh
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  I.ĐỌC – HIỂU Chung v¨n b¶n
  1)Thể loại:
  Truyện cổ tÝch (xem l¹i trong bµi “Con Rång, ch¸u Tiªn)
  3) Bố cục:
  2) §äc – chó thÝch:
  - Giäng ®äc diÔn c¶m, phï hîp víi tõng nh©n vËt
  - Chó thÝch: xem SGK
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  BỐ CỤC:
  a) Mở truyện: Vua sai quan đi khắp nơi tìm người tài giỏi giúp nước. (Từ đầu …. lỗi lạc.)
  b) Thân truyện: “Một hôm …. láng giềng.”
  - Em bé giải câu đố của quan;
  - Em bé giải câu đố vua lần thứ nhất, thứ hai;
  - Em bé giải câu đố của Sứ giả nước ngoài.
  c) Kết truyện: Phần còn lại – Em bé trở thành trạng nguyên.
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  I.ĐỌC –HiỂU CHÚ THÍCH
  1)Thể loại:
  Truyện cổ tích
  2)Bố cục:
  3 phần
  II.ĐỌC –HiỂU VĂN BẢN
  1) Sự mưu trí, thông minh của em bé
   Lần 1 :
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  - Này, lão kia! Trâu của lão cày một ngày được mấy đường?
  - Thế xin hỏi ông câu này đã. NÕu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày được mấy đường?
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  I.ĐỌC –HiỂU CHÚ THÍCH
  1)Thể loại:
  Truyện cổ tích
  2)Bố cục:
  3 phần
  II.ĐỌC –HiỂU VĂN BẢN
  1)Sự mưu trí, thông minh của em bé
   Lần 1:
  Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan  đẩy tên quan vào thế bí.
  Thử thách
  Lần 1
  Lần 2
  Lần 3
  Lần 4
  Đối tượng
  Viên quan
  Nội dung
  Đường cày
  Cách giải
  Đố vặn lại
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  I.ĐỌC –HiỂU CHÚ THÍCH
  1)Thể loại:
  Truyện cổ tích
  2)Bố cục:
  3 phần
  II.ĐỌC –HiỂU VĂN BẢN
  1)Sự mưu trí, thông minh của em bé
   Lần 1:
  Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan  đẩy tên quan vào thế bí.
   Lần 2:
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, hẹn năm sau phải đem nộp đủ, nếu không cả làng phải tội.
  -Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi ba con trâu đực cho đẻ thành chín con để nộp đức vua? Giống đực thì làm sao mà đẻ được ạ!
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  I.ĐỌC –HiỂU CHÚ THÍCH
  1)Thể loại:
  Truyện cổ tích
  2)Bố cục:
  3 phần
  II.ĐỌC –HiỂU VĂN BẢN
  1)Sự mưu trí, thông minh của em bé
   Lần 1:
  Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan  đẩy tên quan vào thế bí.
   Lần 2:

  Giải câu đố bằng tài biện bác  nhà vua tự nói ra điều phi lý của điều kiện ông đưa ra.
  Thử thách
  Lần 1
  Lần 2
  Lần 3
  Lần 4
  Đối tượng
  Viên quan
  Nội dung
  Đường cày
  Cách giải
  Đố vặn lại
  Nhà vua
  3 trâu đực đẻ thành 9 con
  Tự nói ra điều vô lý
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  I.ĐỌC –HiỂU CHÚ THÍCH
  1)Thể loại:
  Truyện cổ tích
  2)Bố cục:
  3 phần
  II.ĐỌC –HiỂU VĂN BẢN
  1)Sự mưu trí, thông minh của em bé
   Lần 1:
  Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan  đẩy tên quan vào thế bí.
   Lần 2:

  Giải câu đố bằng tài biện bác  nhà vua tự nói ra điều phi lý của điều kiện ông đưa ra.
   Lần 3:
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  Qua hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ở công quán, bỗng có sứ giả nhà vua mang tới một con chim sẻ, với lệnh bắt họ phải dọn thành ba cỗ thức ăn.
  Em bé nhờ cha lấy cho mình một cái kim may rồi đưa cho sứ giả, bảo: - Ông cầm lấy cái này về tâu đức vua xin rèn cho tôi thành một con dao để xẻ thịt chim.
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  I.ĐỌC –HiỂU CHÚ THÍCH
  1)Thể loại:
  Truyện cổ tích
  2)Bố cục:
  3 phần
  II.ĐỌC –HiỂU VĂN BẢN
  1)Sự mưu trí, thông minh của em bé
   Lần 1:
  Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan  đẩy tên quan vào thế bí.
   Lần 2:

  Giải câu đố bằng tài biện bác  nhà vua tự nói ra điều phi lý của điều kiện ông đưa ra.
   Lần 3:
  Giải câu đố bằng cách đố lại  nhà vua phục tài.
  Thử thách
  Lần 1
  Lần 2
  Lần 3
  Lần 4
  Đối tượng
  Viên quan
  Nội dung
  Đường cày
  Cách giải
  Đố vặn lại
  Nhà vua
  3 trâu đực đẻ thành 9 con
  Tự nói ra điều vô lý
  Nhà vua
  1 con chim sẻ thành 3 mâm cỗ
  Đố vặn lại
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  I.ĐỌC –HiỂU CHÚ THÍCH
  1)Thể loại:
  Truyện cổ tích
  2)Bố cục:
  3 phần
  II.ĐỌC –HiỂU VĂN BẢN
  1)Sự mưu trí, thông minh của em bé
   Lần 1:
  Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan  đẩy tên quan vào thế bí.
   Lần 2:

  Giải câu đố bằng tài biện bác  nhà vua tự nói ra điều phi lý của điều kiện ông đưa ra.
   Lần 4:
  Giải câu đố bằng cách đố lại  nhà vua phục tài.
   Lần 3:
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  Nước láng giềng sai sứ đưa sang một cái vỏ ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc.
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  Em bé hát lên một câu:
  Tang tình tang! Tính tình tang
  Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng
  Bên thời lấy giấy mà bưng
  Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang
  Tang tình tang ….
  Rồi bảo:
  -Cứ theo cách đó là xâu được ngay!
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  Quả nhiên con kiến càng đã xâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ cho nhà vua trước con mắt thán phục của sứ giả láng giềng.
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  I.ĐỌC –HiỂU CHÚ THÍCH
  1)Thể loại:
  Truyện cổ tích
  2)Bố cục:
  3 phần
  II.ĐỌC –HiỂU VĂN BẢN
  1)Sự mưu trí, thông minh của em bé
   Lần 1:
  Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan  đẩy tên quan vào thế bí.
   Lần 2:

  Giải câu đố bằng tài biện bác  nhà vua tự nói ra điều phi lý của điều kiện ông đưa ra.
   Lần 3:
   Lần 4:
  Giải câu đố bằng cách đố lại  nhà vua phục tài.
  Giải đố bằng kinh nghiệm dân gian (thực tế đời sống)
  Thử thách
  Lần 1
  Lần 2
  Lần 3
  Lần 4
  Đối tượng
  Viên quan
  Nội dung
  Đường cày
  Cách giải
  Đố vặn lại
  Thú vị
  Nhà vua
  3 trâu đực đẻ thành 9 con
  Tự nói ra điều vô lý
  Nhà vua
  1 con chim sẻ thành 3 mâm cỗ
  Đố vặn lại
  Sứ thần
  Xâu chỉ xuyên qua đường ruột ốc
  Câu hát dân gian
  Đẩy thế bí về người ra đố, buộc họ nhận ra sự vô lý, phi lý.
  Kinh nghiệm sống dân gian
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  I.ĐỌC –HiỂU CHÚ THÍCH
  1)Thể loại:
  Truyện cổ tích
  2)Bố cục:
  3 phần
  II.ĐỌC –HiỂU VĂN BẢN
  1)Sự mưu trí, thông minh của em bé
   Lần 1:
  Giải câu đố bằng cách đố lại tên quan  đẩy tên quan vào thế bí.
   Lần 2:

  Giải câu đố bằng tài biện bác  nhà vua tự nói ra điều phi lý của điều kiện ông đưa ra.
   Lần 3:
   Lần 4:
  Giải câu đố bằng cách đố lại  nhà vua phục tài.
  Giải đố bằng kinh nghiệm dân gian (thực tế đời sống)
  Em có nhận xét gì về những câu đố được đặt ra cho em bé ?
  Ghi: Giải những câu đố khó, ngy cng nâng cao

  Hết tiết 1
  Câu hái cñng cè: Trong c©u chuyÖn, em bÐ th«ng minh ®· gi¶i ®è mÊy lÇn? Nh÷ng lÇn gi¶i ®è ®ã thÓ hiÖn ®iÒu g×?
  Dặn dò:
  Đọc lại và kể tóm tắt truyện.
  Nắm được nội dung bốn lần thách đố (của quan, vua và sứ giả nước ngoài) và cách giải đố của em bé.
  Chuẩn bị nội dung cho tiết học tiếp theo của văn bản này.
  cảm ơn quý thầy cô và các em
  đã đến với tiết học hôm nay - hẹn gặp lại
  Trường thcs Nguyễn Cảnh Toàn
  Giáo viên: Hoàng Hải Yến
  Môn: Ngữ văn lớp 6
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  I.ĐỌC –HiỂU CHÚ THÍCH
  II.ĐỌC –HiỂU VĂN BẢN
  1)Sự mưu trí, thông minh của em bé

  2) Hình thức thử tài
  Hình thức thử tài được thể hiện qua điều gì?
  -Hình thức: dùng câu đố để thử tài.
  Tác dụng?
  -Tác dụng:
  +Tạo ra thử thách để nhân vật bộc lộ tài năng, phẩm chất.
  +Tạo tình huống cho cốt truyện phát triển.
  +Gây hứng thú, hồi hộp cho người nghe.
  III.TỔNG KẾT
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  I.ĐỌC –HiỂU CHÚ THÍCH
  II.ĐỌC –HiỂU VĂN BẢN

  III.TỔNG KẾT
  -Nêu ý nghĩa của truyện?
  Truyện đề cao sự thông minh và trí khôn dân gian (qua hình thức giải những câu đố, vượt qua những thách đố oái oăm,…)
  Tạo nên tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên trong đời sống hằng ngày.
  -Truyện nói đến kiểu nhân vật nào?
  Kiểu nhân vật thông minh.
  Ghi nhớ trang 74
  Tiết 25: EM Bẫ THễNG MINH
  I.ĐỌC –HiỂU CHÚ THÍCH
  II.ĐỌC –HiỂU VĂN BẢN

  III.TỔNG KẾT
  IV.LUYỆN TẬP
  Kể diễn cảm truyện “Em bé thông minh”.
  HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
  BÀI HỌC: EM BÉ THÔNG MINH
  - Học bµi theo phÇn ghi vµ ghi nhí SGK
  - Đọc thêm “Chuyện Lương Thế Vinh”
  BÀI MỚI: ÔN VĂN b¶n chuÈn bÞ kiÓm tra 1 tiÕt:
  - Con Rồng cháu Tiên
  - Thánh Gióng
  - Sơn Tinh, Thủy Tinh
  - Sự tích hồ Gươm
  - Thạch Sanh
  - Em bé thông minh
  No_avatar
  Coi ra cũng có ý nghĩa nhưng mà theo xu thế cũa Thế Giới bây giờ thỳ  !!! vấn đề đó sẻ ít ai quan tâm mà họ chĩ nghỉ tới việc cao sâu hơn Cậu Bé Thông Minh đó !!!! ^^ ko biết nói thế có ai nói lãng hay ko , nhưng dù sao đó cũng là 1 ý kiến mà :):):)
  Avatar

  y nghia giong sach qua the nay thi....ai cung viet dc!

   

  No_avatar

  Sáng mắt vì $ngu tren cac loai ngu

   

  No_avatarf

  La hétSáng mắt vì $Kín miệngNgây thơKhócKhông biết ngượngXấu hổLỡ lờiCau mày

  No_avatar

  troi`oi co' ai giup' minh` ko nao` voi tui

  sao hhom nay bai` tap kho' qua' lam` sqoa bay gio`dsy

  co' ai do' giup' minh` ko nao` ti'

  giang bai` ho minh` voi'

   

  No_avatar

  troi` do' cung~ la` 1 y' hay nhung toi can` nguoi` giup' do~ la` 

  bai` ''em be' thong minh " nay` no' rat kho' 

  giang bai` ho tui cai' ti'

   

  No_avatar

  Nháy mắt

   

   

  No_avatar

  Nháy mắt

  Không biết ngượngKhócXấu hổLỡ lời

   

  No_avatar

  là bài lớp 3 hảMỉm cười dễ quá chừng !

  No_avatar

  lớp 6 đấy ông

   
  Gửi ý kiến