Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  tư liệu lịch sử lớp 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Đăng Tá (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:59' 06-10-2010
  Dung lượng: 29.2 MB
  Số lượt tải: 750
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM LĨNH - BA VÌ
  TƯ LIỆU LỊCH SỬ LỚP 5

  CHAO MỪNG HỘI THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Mụn L?ch s? - Lớp 5

  XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG CẢ NƯỚC
  ( TỪ 1975 ĐẾN NAY)
  XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MiỀN BẮC VÀ ĐẤU
  TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC ( 1954- 1975)

  BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN NON TRẺ TRƯỜNG KÌ
  KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁ( 1945- 1954)
  HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ ( 1858- 1945 )
  Bài 1: “ Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định
  Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
  Bài3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế
  Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
  Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
  Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
  Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
  HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ ( 1858- 1945 )
  Bài 8: Xô Viết Nghệ- Tĩnh
  Bài 9: Cách mạng mùa thu
  Bài 10: Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập
  Bài11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ ( 1858- 1945)
  Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm ngèo
  Bài13: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”
  Bài 14: Thu – đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
  Bài 15: Chiến Thắng biên giới Thu - Đông
  Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới
  Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
  Bài 18:Ôn tập : Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc ( 1945- 1954)
  BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN NON TRẺ,
  TRƯỜNG KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
  ( 1945- 1954)
  Bài19: Nước nhà bị chia cắt
  Bài 20: Bến Tre đồng khởi
  Bài 21: Nhà máy điện đầu tiêncủa nước ta
  Bài 22: Đường Trường Sơn
  Bài23: Sấm sét đêm giao thừa
  Bài 24: Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không
  Bài 25: Lễ kí Hiệp định Pa - ri
  XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MiỀN BẮC VÀ ĐẤU
  TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC ( 1945- 1954)
  Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập
  Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước
  Bài 28: Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình
  Bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
  XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG CẢ NƯỚC
  ( TỪ 1975 ĐẾN NAY)
  Bài 1: “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định
  Trương Định được suy tôn “ Bình Tây Đại nguyên soái
  Bài 2:
  Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
  Bài 3:
  Cuộc phản công ở kinh thành Huế
  Hình 1:Súng “ Thần công” thời Nguyễn
  Vua Hàm Nghi
  Tôn Thất Thuyết
  Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
  Hình 1: Ga Hà Nội ( năm 1900)
  Hình 2: Phố Tràng Tiền Hà Nội năm 1905
  Hình 3: Nông dân Việt Nam trong thời Pháp thuộc
  Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
  Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
  Hình1: Bến cảng Nhà Rồng đầu thế kỉ XX
  Bến Nhà Rồng
  Hình 2: Tàu Đô đốc La – tu- sơ Tờ - rê- vin, Văn Ba đã làm phụ bếp trên tàu này
  Bài 7:
  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
  Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ( năm 1930)
  Bài 8: Xô Viết Nghệ- Tĩnh
  Hình 1: Xô viết Nghệ - Tĩnh
  Hình 2: Người nông dân Hà Tĩnh được cày trên thửa ruộng do chính quyền Xô viết chia trong những năm 1930- 1931
  Bài 9:
  Cách mạng mùa thu
  Biểu tình Phủ Khâm sai
  Bài 10:
  Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc Lập
  Hình 1: Quảng trường Ba Đình, Hà Nội( ngày 2-9-1945)
  Hình 2:Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập ( 2-9-1945)
  Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
  Bài11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ ( 1858- 1945)
  Bài 1
  Bài 2
  Bài 3
  Bài 7
  Bài 8
  Bài 6
  Bài 4
  Bài 5
  Bài 9
  Bài 10
  Bài 12:
  Vượt qua tình thế hiểm ngèo
  Hình 1:Nhân dân Nam Bộ trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp
  Hình 2: Nhân dân góp gạo chống giặc đói
  Hình 3: Lớp bình dân học vụ
  Tình thế ngàn cân treo sội tóc
  Bài13: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”
  Hình 1: Nhân dân phố Mai Hắc Đế ( Hà Nội) dùng giường, tủ…dựng chiến luỹ tren đường phố ngăn cản quân Pháp, cuối năm 1946
  Bài 14:
  Thu – đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp”
  Hình 2: Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
  Hình 1: Nhân dân Phú Thọ cắm chông chống quân Pháp nhảy dù trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
  Hình 2: Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947
  Bài 15:
  Chiến Thắng biên giới Thu - Đông
  Hình 1: Bác Hồ quan sát mặt trận Biên giới
  Hình 2: Lược đồ chiến dịch Biên giới thu – đông 1950
  Hình 3: Tù binh Pháp trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950
  Bài 16:
  Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới
  Hình 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
  Hình 2: Bác Hồ thăm công binh xưởng đầu tiên ở Việt Nam
  Bài 17:
  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
  Hình 1: Mùa đông 1953, Bộ chính trị họp thông qua phương án mở chiến dịch Điện biên Phủ
  Hình 2: Đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biện Phủ
  Sọt tải gạo trong chiến dịch Điện Biên Phủ
  Chiếc rìu chặt cây trong chiến dịch Điện Biên Phủ
  Mở đường vào chiến dịch Điện Biên Phủ
  Hình 3:
  Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
  Hình 4: Cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca- xtơ- ri
  Chiến dịch Điện Biên Phủ - Cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca- xtơ- ri
  Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ
  Bài 18: Ôn tập :
  Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc ( 1945- 1954)
  Bài 12
  Bài 13
  Bài 14
  Bài 16
  Bài 17
  Bài 15
  Bài19:
  Nước nhà bị chia cắt
  Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải, giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam – Bắc
  Bài 20:
  Bến Tre đồng khởi
  Nhân dân miền nam nổi dậy phá thế kìm kẹp
  Bài 21: Nhà máy điện đầu tiêncủa nước ta
  Hình 1: Lễ khánh thành Nhà máy Cơ khí Hà Nội
  Bài 22:
  Đường Trường Sơn
  Hình 1: Đường Trường sơn trong kháng chiến chống Mỹ
  Hình 2: Dồng bào Tây Nguyên vận chuyển hàng tiếp tế cho quân giải phóng ( xuân 1975)
  Hình 3: Một đoạn đường Trường Sơn được thông xe
  Bài23:
  Sấm sét đêm giao thừa
  Quân giải phóng tiến công vào sứ quán Mĩ ở Sài Gòn
  Tết Mậu Thân 1968
  Quân giải phóng đánh Sài Gòn
  Quân giải phóng đánh vào TP Huế
  Bài 24: Chiến thắng
  Điện Biên Phủ trên không
  Hình 1: Một góc phố Khâm Thiien ( Hà Nội) bị máy bay B52 tàn phá cuối tháng 12- 1972
  Máy bay Mĩ bị bắn rơi
  Bắt sống giặc lái Mĩ
  Bài 25:
  Lễ kí Hiệp định Pa - ri
  Lễ kí chính thức Hiệp định Pa – ri về Việt nam
  Bài 26:
  Tiến vào Dinh Độc Lập
  Xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập
  Cắm cờ trên Dinh Độc Lập
  Chiến thắng 30-4-1975
  Dinh Độc Lập – TP Hồ Chí Minh
  Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước
  Quang cảnh kì họp thứ nhất Quốc Hội khóa VI
  Bài 28: Xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
  Hình 1: Niềm vui do vượt mức kế hoạch của công nhân xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình
  Hình 2: Đập ngăn nước của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình
  Bài29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
  Bài 27
  Bài 28
  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM LĨNH
  XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

  R?T MONG S? DểNG GểP QUí BU C?A BAN GIM KH?O V CC B?N
  No_avatarf
  Cảm  ơn bạn, rất tuyệt vời!
   
  Gửi ý kiến