Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Bài giản khá hay cảm hơn bạn , ...
 • it's me :D...
 • Sao bạn không giải ở phần câu hỏi luôn? Nhưng...
 • hay ...
 • Phải đăng ký thành viên mới dc xem giáo án...
 • NGUỒN: TỔNG HỢP VÀ CHỈNH SỬA... (KHÔNG CÓ BÀI TẬP...
 • Cũng hay...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: hà duy chung
  Người gửi: Hà Duy Chung (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:07' 11-10-2010
  Dung lượng: 1'016.5 KB
  Số lượt tải: 182
  Số lượt thích: 0 người
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  Làm thế nào để biết chính xác thể tích của cái đinh ốc và hòn đá?
  BÀI 4
  I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG
  THẤM NƯỚC
  1. Dùng bình chia độ:
  Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ
  C1
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  BÀI 4
  Hình 4.2
  V1
  V2
  V= V2- V1
  Cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ
  Đo thể tích chất lỏng trong bình (V1)
  Buộc hòn đá và bỏ nhẹ vào bình.
  Mực chất lỏng trong bình dâng lên (V2)
  C1
  Vậy: Thể tích của hòn đá là V=V2-V1
  1. Dùng bình chia độ:
  I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG
  THẤM NƯỚC
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  BÀI 4
  I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  2. Dùng bình tràn:
  Nếu hòn đá to không bỏ lọt bình chia độ thì người ta dùng thêm bình tràn và bình chứa để đo thể tích của nó như ở hình 4.3a
  C2
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  BÀI 4
  ? Hãy mô tả cách đo thể tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn vẽ ở hình 4.3
  I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  2. Dùng bình tràn:
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  BÀI 4
  Hình 4.3
  Thể tích của vật V= 80 cm
  I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  2. Dùng bình tràn:
  Đặt bình chứa dưới vòi bình tràn
  Bỏ hòn đá vào bình tràn -> nước trong bình tràn chảy qua bình chứa
  C2
  Đổ nước trong bình chứa vào bình chia độ -> ta biết thể tích của hòn đá
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  BÀI 4
  Cách đo thể tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn:
  a) (1).............. vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2).................. bằng thể tích của vật.
  dâng lên
  I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  C3
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  BÀI 4
  Thả chìm
  - tràn ra
  - thả chìm
  - thả
  - dâng lên
  I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  C3
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  BÀI 4
  - tràn ra
  - thả chìm
  - thả
  - dâng lên
  b) Khi vật rắn không bỏ lọt vào bình chia độ thì (3).................. vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4) .............. bằng thể tích của vật
  tràn ra
  thả
  I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG
  THẤM NƯỚC
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  BÀI 4
  ? Kết luận:
  Để đo thể tích vật rắn không thấm nước,
  có thể dùng bình chia độ, bình tràn
  I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG
  THẤM NƯỚC
  3. Thực hành: Đo thể tích vật rắn
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  BÀI 4
  II. VẬN DỤNG:
  Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật như ở hình 4.4 thì cần phải chú ý điều gì?
  C4
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  BÀI 4
  Neáu duøng ca thay cho bình traøn vaø baùt to thay cho bình chöùa ñeå ño theå tích cuûa vaät nhö ôû hình 4.4 thì caàn phaûi chuù yù:
  C4
  II. VẬN DỤNG:
  - Lượng nước bám vào ca, bát.
  - Cần đổ đầy nước vào ca trước khi thả vật vào.
  - Khi đổ nước từ bát to vào bình chia độ cần chú ý không để nước chảy ra ngoài
  II. VẬN DỤNG:
  Hãy tự làm một bình chia độ: Dán băng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc), dùng bơm tiêm bơm 5cm3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5cm3 vào băng giấy. Tiếp tục làm như vậy và ghi 10cm3, 15cm3 ... cho đến khi nước đầy bình chia độ
  C5
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  BÀI 4
  II. VẬN DỤNG:
  Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể tích của chúng bằng bình chia độ vừa tạo ra.
  C6
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  BÀI 4
  Củng cố bài học
  Qua bài học hãy cho biết để đo thể tích của một vật không thấm nước ta có thể dùng mấy cách, đó là những cách nào? Nêu cách đo
  Đối với những vật rắn thấm nước ta có thể đo thể tích của chúng được không? Hãy đề xuất phương án tiến hành thí nghiệm kiểm tra?
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  BÀI 4
  Hướng dẫn về nhà
  Về nhà làm đồ dùng theo hướng dẫn của C5, C6
  Đọc phần có thể em chưa biết
  Làm các bài tập 4.1, 4.2, 4.3 trong sách bài tập trang 7-8
  ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC
  BÀI 4
  Chúc các em vui khoẻ, học tập tốt!
  Tạm biệt các em!
  Avatar

  bai lam nay cung duoc Mỉm cười

   
  Gửi ý kiến