Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương I. §15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai The Tri
  Ngày gửi: 20h:07' 14-10-2010
  Dung lượng: 347.5 KB
  Số lượt tải: 252
  Số lượt thích: 0 người
  LÊ THỊ TUYẾT
  chúc mừng các em đến với bài học hôm nay
  LÊ THỊ TUYẾT
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  1) Thế nào là số nguyên tố? Hợp số?
  2) Hãy nêu các số nguyên tố nhỏ hơn 20?
  Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước số là 1 và chính nó
  Các số nguyên tố nhỏ hơn 20 là: 2; 3; 5; 7; 11;13;17;19
  BÀI TOÁN
  Viết số 300 dưới dạng tích của nhiều thừa số lớn hơn 1 (Chú ý: sao cho mỗi thừa số đều là số nguyên tố)
  300
  50
  6
  25
  2
  3
  2
  5
  5
  300 = 2 . 3 . 2 . 5 . 5
  300
  50
  6
  300
  100
  3
  300
  150
  2
  25
  2
  3
  2
  5
  5
  10
  10
  5
  2
  5
  2
  75
  2
  25
  3
  5
  5
  300 = 2 . 3 . 2 . 5 . 5
  300 = 3 . 2 . 5 . 2 . 5
  300 = 2 . 2 . 3 . 5 . 5
  Tiết 27 - Bài 15
  PHÂN TÍCH MỘT SỐ
  RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
  1.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì?
  1) Ví dụ:
  300 = 6 . 50 = 2 . 3 . 2 . 25 = 2 . 3 . 2 . 5 . 5
  300 = 3 . 100 = 3 . 10 . 10 = 3 . 2 . 5 . 2 . 5
  300 = 2 . 150 = 2 . 2 . 75 = 2 . 2 . 3 . 25
  = 2 . 2 . 3 . 5 . 5
  b) Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố.
  Tiết 27-Bài 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
  Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.
  ? Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là gì?
  ? Các số 2, 3, 5 còn phân tích được nữa không? Vì sao?
  CHÚ Ýa) Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố là chính số đó.
  ? Các số 10; 25; 50 gọi là số nguyên tố hay hợp số? Còn phân tích được nữa không?
  1.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì?
  b) Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố.
  Tiết 27-Bài 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
  Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.
  CHÚ Ýa) Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố là chính số đó.
  1.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì?
  Tiết 27-Bài 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
  2.Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
  1) Ví dụ: Phân tích số 300 ra thừa số nguyên tố
  150
  75
  25
  5
  2
  2
  3
  5
  5
  1
  300
  Khiphân tích một số ra thừa số nguyên tố cần chú ý:
  * Nên lần lượt xét tính chia hết cho các số nguyên tố từ nhỏ đến lớn: 2, 3, 5, 7, 11.
  - Trong quá trình xét tính chia hết nên vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5 đã học.
  - Các số nguyên tố được viết bên phải cột, các thương được viết bên trái.
  1.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì?
  Tiết 27-Bài 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
  2.Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
  1) Ví dụ: Phân tích số 300 ra thừa số nguyên tố
  Do đó: 300=
  150
  75
  25
  5
  2
  2
  3
  5
  5
  1
  300
  Vậy: 300 = 22 . 3 . 52
  2
  2
  3
  5
  5
  . . . .
  Tiết 27-Bài 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
  300 = 2 . 2 . 3 . 5 . 5
  = 22 . 3 . 52
  150
  75
  25
  5
  2
  2
  3
  5
  5
  1
  300
  300
  50
  6
  25
  2
  3
  2
  5
  5
  300 = 2 . 3 . 2 . 5 . 5
  = 22 . 3 . 52
  - NHẬN XÉT
  Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cuối cùng ta cũng được cùng một kết quả.
  1.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì?
  b) Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố.
  Tiết 27-Bài 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
  Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.
  CHÚ Ýa) Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố là chính số đó.
  2.Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
  Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cuối cùng ta cũng được cùng một kết quả.
  1.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì?
  Tiết 27-Bài 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
  2.Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
  ÁP DỤNG: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố.
  KẾT QUẢ
  60 = 22 . 3 . 5
  84 = 22 . 3 . 7
  100 = 22 . 52
  420 = 22 . 3 . 5 . 7
  1.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì?
  Tiết 27-Bài 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
  2.Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
  1) Cách viết nào được gọi là phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố.
  TRẮC NGHIỆM
  a) 120 = 2 . 3 . 4 . 5
  b) 120 = 1 . 8 . 15
  c) 120 = 23 . 3 . 5
  d) 120 = 2 . 60
  a) 120 = 2 . 3 . 4 . 5
  b) 120 = 1 . 8 . 15
  c) 120 = 23 . 3 . 5
  d) 120 = 2 . 60
  a) 120 = 2 . 3 . 4 . 5
  b) 120 = 1 . 8 . 15
  d) 120 = 2 . 60
  Đúng
  Tiết 27-Bài 15 PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ
  Bài tập Bài 128 ( trang 50-SGK):
  Hướng dẫn bài 126 trang 50SGK
  Tiết 27: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
  1.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì?
  b) Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố.
  Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.
  CHÚ Ýa) Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố là chính số đó.
  2.Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
  Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cuối cùng ta cũng được cùng một kết quả.
  Hướng dẫn học ở nhà
  Học phần Tổng quát, Chú ý, Nhận xét SGK/ 49, 50.
  Xem kỹ cách Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
  BTVN: 125 (c,d,e,g); 127; 128; 129/ 50 SGK.
  Chuẩn bị cho Tiết Luyện tập.
   
  Gửi ý kiến