Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoa De Thuong
Ngày gửi: 21h:36' 19-10-2010
Dung lượng: 575.0 KB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song:
Tính độ dài BK theo h.
?1
Định nghĩa: Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia.
TIẾT 18 BÀI 10: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
TIẾT 18 BÀI 10: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
2. Tính chất các điểm cách đều một đường thẳng cho trước:
Chứng minh rằng:
?2
Tính chất: Các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h.
TIẾT 18 BÀI 10: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
?3
Nhận xét: Tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng bằng h không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng h.
Xét tam giác ABC có cạnh BC cố định, đường cao ứng với cạnh BC luôn bằng 2cm. Đỉnh A của tam giác đó nằm trên đường nào.
TIẾT 18 BÀI 10: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
3. Đường thẳng song song cách đều:
?4
* Các đường thẳng a, b, c, d trên hình vẽ trên là các đường thẳng song song cách đều.
* Các đường thẳng a, b, c, d song song với nhau. Chứng minh rằng:
a. Nếu a, b, c, d song song cách đều thì EF=FG=GH.
b. Nếu EF=FG=GH thì a, b, c, d song song cách đều.
* Định lý: (SGK)
TIẾT 18 BÀI 10: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
Bài tập 69:
Ghép mỗi ý (1)(2)(3)(4) với một trong các ý (5)(6)(7)(8) để được một khẳng định đúng.
(1) Tập hợp các điểm cách điểm A cố định một khoảng 3cm.
(5) là đường trung trực của đoạn thẳng AB.
(2) Tập hợp các điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng AB cố định
(6) là hai đường thẳng song song với a và cách a một khoảng 3cm.
(3) Tập hợp các điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó.
(7) là đường tròn tâm A bán kính 3cm.
(4) Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng a cố định một khoảng 3cm.
(8) là tia phân giác của góc xOy.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn tập lại bốn tập hợp điểm đã học, định lý về các đường thẳng song song cách đều
- Vận dụng làm các bài tập: 67, 71, 72 (SGK/102, 103).
- Bài: 126 - 128 (SBT/ 73, 74)
 
Gửi ý kiến