Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Tiết 29. Ôn TĐN: TĐN số 7. ANTT: Nhạc sĩ Sô - Panh và bản: Nhạc buồn

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Mộng Trinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:17' 21-10-2010
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 140
  Số lượt thích: 0 người
  1/ Ôn hát
  Ngôi nhà của chúng ta
  2/ OÂn taäp ñoïc nhaïc
  3/ Âm nhạc thường thức
  Nhạc sĩ Sô - Panh

  Chân dung Soâ - panh của họa sĩ Eugène Delacroix năm 1838
  Thảo luận :
  + Nhạc sĩ Sô-Panh sinh năm nào ? Ơ đâu ? Mất năm nào ? Ơ đâu ?
  + Nhạc sĩ Sô-Panh nổi tiếng vì tài năng gì ?
  + Âm nhạc của Sô- Panh mang sắc thái như thế nào ?
  + Sô-Panh tham gia tất cả các buổi biểu diễn để làm gì ?
  + Ai đã đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc Sô-Panh lần thứ 10 ở Vac-sa-va ?
  + Tên gọi khác của "Khúc luyện tập số 3" ?

  Giới thiệu đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của Sô - Panh
  + Nhạc sĩ Sô-Panh ( 1810 - 1849 )
  + Là nhạc sĩ người Ba Lan thế kỷ 19. Ơng nổi tiếng vì tài biểu diễn Pi-a-nô và sáng tác âm nhạc.
  + Âm nhạc của Sô-Panh mang màu sắc dân ca, dân vũ Ba Lan, có giá trị lớn về tư tưởng và nghệ thuật.

  Nghệ sĩ Pi-a-nô Đặng Thái Sơn
  Khúc luyện tập số 3 ( Nhạc buồn)

  + Taùc phaåm coù giai ñieäu chaäm raõi, gôïi noåi buoàn man maùc. Laø phaàn ñaàu cuûa baûn EÂ-tuyùt soá 3 ( khuùc luyeän taäp soá 3) vieát cho ñaøn Pi-a-noâ
  Trích " Khúc luyện tập số 3" Nhạc Buồn  Nhạc : Sô- Panh
  Đặt lời : Đào Ngọc Dung
  Ngôi nhà- nơi nhạc sĩ Sô- Panh sống từ thời thơ ấu
  Haøng traêm loaïi caây taïo neân moät maøu xanh tuyeät vôøi
  Lối đi chính vào nhà
  Dây xanh phủ kín các bức tường
  Cửa sổ phòng hòa nhạc nhìn ra vườn
  Ngôi nha của Sô- Panh thời thơ ấu giờ là viện Bảo tàng Quốc gia
  Bức tượng của Sô-Panh
  Được đặt trong khuôn viên
  bảo tàng
  + Nhaïc só Soâ-Panh laø ngöôøi nöôùc naøo ?
  + Soâ-Panh noåi tieáng veà taøi naêng gì ?
  + Teân goïi khaùc cuûa baûn “ Nhaïc buoàn” ?
  + Ai ñaõ ñaït giaûi nhaát cuoäc thi aâm nhaïc Soâ-Panh laàn thöù 10 ( naêm 1980 ) ?

  + Ghi nhớ đôi nét về nhạc sĩ Sô- Panh
  + Tìm hiểu bài " Tuổi đời mêng mông"
   
  Gửi ý kiến