Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Bài : Tính chất giao hoán của phép nhân

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Đậu Thị Mai
    Ngày gửi: 19h:28' 28-10-2010
    Dung lượng: 2.1 MB
    Số lượt tải: 188
    Số lượt thích: 0 người
    CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ
    V? DỰ HỘI GIẢNG
    D?t tính r?i tính
    a) 214352 X 4
    b) 102426 x 5
    214352
    X 4

    857408
    102426
    X 5

    512130
    Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
    Toán
    Kiểm tra bài cũ
    TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
    7 x 5 và 5 x7
    a) Tính vaø so saùnh giaù trò cuûa hai bieåu thöùc:
    7 x 5 = 35
    5 x 7 = 35
    Vậy 7 x 5 =5 x7
    Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
    Toán
    Ta có
    b) So saùnh giaù trò cuûa hai bieåu thöùc a x b vaø b x a:
    4 x 8 = 32
    8 x 4 = 32
    6 x 7 = 42
    7 x 6 = 42
    5 x 4 = 20
    4 x 5 = 20
    * Khi a và b nhận những giá trị cụ thể thì giá trị của hai biểu thức a x b và b x a như thế nào ?
    a x b = b x a
    * Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.
    Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
    Toán
    Tính chất giao hoán của phép nhân
    S.58
    LuyƯn tp
    Bài 1.
    Viết số thích hợp vào ô trống
    4 x 6 = 6 x

    207 x 7 = x 207
    3 x 5 = 5 x

    2138 x 9 = x 2138
    4
    7
    3
    9
    Dựa vào đâu mà em điền được kết quả này ?
    Nêu tính chất giao hoán của phép nhân ?
    Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
    Toán
    Tính chất giao hoán của phép nhân
    S.58
    Bài 2
    Luyện tập
    Tính:
    1375 x 5 =

    7 x 853 =
    40263 x 7 =

    5 x 1326 =
    23109 x 8 =

    9 x 1427 =
    6875
    5971
    281841
    6630
    188472
    12843
    Khi thực hiện phép nhân này em đặt tính như thế nào ?
    9 x 1427 = 1427 x 9
    vaø ta ñaët tính nhö sau: 1427
    9
    12843    Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
    Toán
    Tính chất giao hoán của phép nhân
    X
    S.58
    Bi 3
    Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau
    Luyện tập
    4 x 2145

    3964 x 6

    e) 10287 x 5
    b) ( 3 + 2 ) x 10287

    d) ( 2100 + 45 ) x 4

    g) ( 4 + 2 ) x ( 3000 + 964)
    ( 2100 + 45 ) x 4
    = 2145 x 4
    Vậy 4 x 2145 = 2145 x 4
    Vì sao hai biểu thức này bằng nhau ?
    Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
    Toán
    Tính chất giao hoán của phép nhân
    S.58
    Bài 4

    Trò chơi: Ai nhanh , Ai ĩng

    Luyện tập
    Điền số thích hợp vào ô trống:
    a x = x a = a
    a x = x a = 0
    a x b x = x a x b = 0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
    Toán
    Tính chất giao hoán của phép nhân
    Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2010
    Toán
    Tính chất giao hoán của phép nhân
    Nêu tính chất giao hoán của phép nhân ?
    Khi ỉi ch cc tha s trong mt tch thi
    tch khng thay ỉi
    CHÚC QUÝ THẦY, QUÝCÔ
    SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC.
     
    Gửi ý kiến
    print