Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nhàn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:26' 05-11-2010
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 1087
Số lượt thích: 0 người
chào mừng các thầy giáo, cô giáo
về dự giờ lớp 7d
Tiết 25 Bài 14:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)
1/ Âm mưu xâm lược Cham - Pa và Dại Việt của nhà Nguyên
Nhà Nguyên được thành lập như thế nào?
- Nam 1279 vua Mông Cổ lập ra nhà Nguyên
Sau khi được thành lập nhà nguyên có âm mưu gỡ?
- Chuẩn bị xâm lược Cham Pa và Dại Việt để mở rộng phạm vi thống trị xuống phía nam
- Nam 1279 vua Mông Cổ lập ra nhà Nguyên
- Nam 1283 hơn 10 vạn quân Nguyên xâm lược Cham Pa nhưng thất bại.
Âm mưu của chúng có thực hiện được không?
Tiết 25 Bài 14:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)
1/ Âm mưu xâm lược Cham - Pa và Dại Việt của nhà Nguyên
- Chuẩn bị xâm lược Cham Pa và Dại Việt để mở rộng phạm vi thống trị xuống phía nam
Tiết 25 Bài 14:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)
1/ Âm mưu xâm lược Cham - Pa và Dại Việt của nhà Nguyên
2/ Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
Nêu các sự kiện thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm kháng chiến của nhà Trần?
THẢO LUẬN NHÓM
- Nam 1282 triệu tập hội nghị quân sự ở Bỡnh Than.
Nêu các sự kiện thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm kháng chiến của nhà Trần?
THẢO LUẬN NHÓM
- Nam 1282 triệu tập hội nghị quân sự ở Bỡnh Than.
Nêu các sự kiện thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm kháng chiến của nhà Trần?
THẢO LUẬN NHÓM
- Trần Quốc Tuấn soạn "Hịch tướng sĩ".
Hưng đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1230 - 1300)
"Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù, dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác ta gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng...”
- Nam 1282 triệu tập hội nghị quân sự ở Bỡnh Than.
Nêu các sự kiện thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm kháng chiến của nhà Trần?
THẢO LUẬN NHÓM
- Trần Quốc Tuấn soạn "Hịch tướng sĩ".
- Dầu nam 1285 mở hội nghị Diên Hồng.
Hội nghị Diên Hồng (1285)
- Nam 1282 triệu tập hội nghị quân sự ở Bỡnh Than.
Nêu các sự kiện thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm kháng chiến của nhà Trần?
THẢO LUẬN NHÓM
- Trần Quốc Tuấn soạn "Hịch tướng sĩ".
- Dầu nam 1285 mở hội nghị Diên Hồng.
- Tổ chức tập trận và duyệt binh ở Dông Bộ Dầu.
- Quân sĩ thích vào cánh tay hai ch? "Sát Thát".
?Nhà Trần chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo, thể hiện ý chí quyết tâm đoàn kết đánh giặc.
Quân dân nhà Trần đồng lòng đánh giặc
Tiết 25 Bài 14:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)
1.Âm mưu xâm lược Cham-Pa và Dại Việt của nhà Nguyên
2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến
a) Diễn biến:
Quân Trần chặn đánh
Quân Trần
rút lui bảo toàn lực lượng
Quân Trần tấn công
Quân Nguyên tiến đánh
Quân Nguyên rút lui và thoát chạy
CHÚ GIẢI
THANG LONG
cham-pa
--
Van Kiếp
THỜI TRẦN
Chương Dương
Tây Kết
THIÊN TRƯỜNG
Hàm Tử
-
--
Thu Vật
NGHỆ AN
THANH HOÁ
LẠNG CHÂU--
--
Phù Ninh
-
--
---
--
Quân Trần chặn đánh
--
---
Quân Trần
rút lui bảo toàn lực lượng
Quân Trần tấn công
Quân Nguyên tiến đánh
Quân Nguyên rút lui và thoát chạy
CHÚ GIẢI
THANG LONG
cham-pa
--
Van Kiếp
THỜI TRẦN
Chương Dương
Tây Kết
THIÊN TRƯỜNG
Hàm Tử
-
Thu Vật
NGHỆ AN
THANH HOÁ
LẠNG CHÂU
---
--
--
-
Phù Ninh
-
-
--
--
Quân Trần chặn đánh
--
---
Quân Trần
rút lui bảo toàn lực lượng
Quân Trần tấn công
Quân Nguyên tiến đánh
Quân Nguyên rút lui và thoát chạy
CHÚ GIẢI
THANG LONG
cham-pa
--
Van Kiếp
THỜI TRẦN
Chương Dương
Tây Kết
THIÊN TRƯỜNG
Hàm Tử
-
Thu Vật
NGHỆ AN
THANH HOÁ
LẠNG CHÂU
---
0
--
--
-
Phù Ninh
-
-
---
--
- Trước thế giặc mạnh ta rút về Vạn Kiếp, Thang Long, Thiên Trường.
- Cuối tháng 1 nam 1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy xâm lược nước ta.
Tiết 25 Bài 14:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)
1.Âm mưu xâm lược Cham-Pa và Dại Việt của nhà Nguyên
2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến
Nhà Nguyên đã xâm lược nước ta như thế nào?
Trước thế giặc mạnh ta đối phó bằng cách nào?
- Giặc rút về Thang Long nhưng gặp nhiều khó khan.
- Ta tổ chức phản công ở Tây kết, Hàm Tử, Chương Dương, giải phóng Thang Long.
a) Diễn biến:
Tiết 25 Bài 14:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)
1.Âm mưu xâm lược Cham-Pa và Dại Việt của nhà Nguyên
2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
b) Kết quả
50 Vạn quân Nguyên bị đánh tan tành.
Cuộc kháng chiến lần thứ hai kết thúc thắng lợi.
3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến
Tiết 25 Bài 14:
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo)
II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285).
1.Âm mưu xâm lược Cham-Pa và Dại Việt của nhà Nguyên.
2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến.
Nêu cách đánh giặc của ta trong lần thứ hai?
- Dịch mạnh thỡ ta rút, địch yếu thỡ ta phản công.
- Thực hiện kế sách "Vườn không, nhà trống".
3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến
"Chương Dương cướp giáo giặc
Hàm Tử bắt quân thù
Thái bình nên gắng sức
Non nước ấy ngàn thu"
TRẦN
QUANG
KHẢI
Hàng ngang số 6 gồm 9 ô ch? :
Tên tướng giặc nào đã phải chui vào ống đồng chạy về nước?
Hàng ngang số 2 gồm 11 ô ch? :
Nơi nhà Trần đã lui quân về sau khi rút khỏi Thang Long?
Hàng ngang số 8 gồm 8 ô ch?:
đây là hội nghị các bô lão do nhà Trần tổ chức?
Hàng ngang số 4 gồm 5 ô ch?:
Nơi nhà Trần đã phản công và giành được thắng lợi lớn?
Hàng ngang số 5 gồm 7 ô ch? :
Binh sĩ thời Trần thích vào cánh tay ch? gỡ ?
Hàng ngang số 3 gồm 12 ô ch?:
Tên người anh hùng nhỏ tuổi đã bóp nát quả cam?
Hàng ngang số 1 gồm 9 ô ch?:
đây là nơi nhà Trần đã tổ chức cuộc tập trận và duyệt binh lớn?
Trò chơi ô chữ
đ ô n g b ộ đ ầ u
T h i ê n t r ư ờ n g
t r ầ n q u ố c t o ả n
H à m t ử
S á t t h á t
T h o á t h o a n
T o a đ ô
D i ê n h ồ n g
Hàng ngang số 7 gồm 5 ô ch?:
Tên tướng giặc bị quân ta chém đầu ?
1
2
3
4
5
6
7
8
GIờ HọC KếT THúC, KíNH CHàO CáC THầY ,CÔ GIáO
No_avatar
tÔI MUỐN BẠN NÀO HƯỚNG DÂN CHO TÔI CÁCH SOẠN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
Avatar

Bạn Hùng vào trang Riêng của Quý Thầy cô để trao đổi hoặc có thể  vào hỗ trợ trực tuyến của tôi cùng trao đổi

 

No_avatar
Chân trong miệng
No_avatarf

chữ bị lỗi khó nhìn waCau màyCau màyCau mày

No_avatarf

khó đọc quá đi thôi

No_avatar

ui kho doc 

 

No_avatar
ngo như bù ý. chả hay chút nào.
 
Gửi ý kiến