Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  THUD

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Kim Phúc
  Ngày gửi: 16h:04' 06-11-2010
  Dung lượng: 10.8 MB
  Số lượt tải: 415
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
  KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN
  TÀI LIỆU THỰC HÀNH
  tin học CHUYấN NGNH
  ThS. Lê Ngọc Lãm
  Nội dung
  Các đối tượng bản đồ
  Giới thiệu một số phần mềm GIS
  Phân lớp dữ liệu
  Nắn ảnh, Số hoá, biên tập bản đồ số
  Tách thửa
  Tạo hồ sơ kỹ thuật thửa đất
  Đăng ký tờ ảnh, Tạo lớp dữ liệu mới, Số hoá
  Cập nhật thuộc tính, Hotlink
  Thống kê, truy vấn dữ liệu không gian
  Phân tích không gian
  Bản đồ chuyên đề

  Các đối tượng bản đồ
  Đối tượng dạng điểm
  Đặc điểm đồ hoạ:
  Type: Kiểu điểm: Points, hoặc Cell
  Color: Màu sắc
  Weight: Lực nét (độ lớn - nhỏ của điểm)
  Đặc điểm hình học
  Toạ độ: Phẳng(vuông góc) và địa lý
  Đối tượng dạng đường
  Đặc điểm đồ hoạ
  Linestyle: Kiểu đường
  Weight: Lực nét
  Color: Màu sắc
  Smooth: Trơn đường
  Đặc điểm hình học
  Length: Chiều dài
  Line Segment: Số đoạn thẳng trong đường
  Đối tượng dạng vùng
  Đặc điểm đồ hoạ
  Pattern: Nền
  Fill: Tô màu
  Foreground: Màu nền
  Border: Đường viền
  Đặc điểm hình học
  Area: Diện tích
  Perimeter: Chu vi
  Line Segment: Số đoạn thẳng cấu thành đối tượng dạng vùng
  Giới thiệu một số phần mềm GIS-RS
  MicroStation & Mapping Office
  Famis & Caddb
  Mapinfo
  Arcview - ArcGIS
  Envi
  FME
  Google Earth
  MicroStation SE
  MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH
  Thu thập, tạo dữ liệu Vector
  Thiết kế bảng vẽ kỹ thuật (CAD)
  Phân lớp dữ liệu (levels)
  Quản lý thuộc tính đồ hoạ cho đối tượng
  MicroStation & Famis
  MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH
  Thiết kế CSDL trị đo
  Thiết kế CSDL bản đồ địa chính
  Thành lập bản đồ HTSDĐ
  Thành lập bản đồ QHSDĐ
  Tạo hồ sơ kỹ thuật thửa đất
  Mapinfo
  MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH
  Số hoá tạo dữ liệu Vector
  Quản lý đối tượng không gian theo mô hình Topology
  Thành lập bản đồ chuyên đề
  Thống kê, truy vấn dữ liệu không gian
  Phân tích không gian
  Arcview - GIS
  MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH
  Số hoá tạo dữ liệu Vector
  Quản lý đối tượng không gian theo mô hình Topology
  Thành lập bản đồ chuyên đề
  Thống kê, truy vấn dữ liệu không gian
  Phân tích không gian
  Phát triển một số chức năng bằng ngôn ngữ Avenue
  ENVI
  MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH
  Xử lý ảnh vệ tinh
  Phân lớp - giải đoán ảnh
  Tạo ảnh đa phổ
  Tạo ảnh 3D từ DEM
  Tạo các bản đồ chuyên đề địa hình từ DEM
  ENVI – 3D IMAGE
  FME – UNIVERSAL TRANSLATOR
  MỘT SỐ CHỨC NĂNG CHÍNH
  Mở một số định dạng Vector và Raster
  Chuyển đổi các định dạng Vector
  Chuyển đổi hệ toạ độ
  Mở một bản đồ đã có
  (Tờ bđ địa chính 03 xã Bà Điểm - huyện Hóc môn – Tp.HCM
  Khởi động MicroStation SE
  Chọn đường dẫn, tên file cần mở
  Drive: ổ đĩa
  Directories: thư mục / folder
  Files: Tên file cần mở
  OK: mở file
  CÔNG CỤ
  ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH
  NHÓM CÔNG
  CỤ CHÍNH
  (Main)
  QUẢN LÝ THUỘC TÍNH
  ĐỐI TƯỢNG
  Công cụ điều khiển màn hình
  ĐÓNG MỞ CÁC LỚP – LEVELS
  (SettingLevelDisplay hoặc Ctrl_E )
  - Tổng số 63 lớp – 63 levels từ 1 đến 63.
  Các Lớp 11, 12, 61,62,63 đang đóng, các lớp còn lại đang mở, Lớp 10 là lớp hiện hành (active level).
  Chọn Apply để xác nhận.
  Xem thông tin đối tượng: Elelement / Information
  Double click vào đối tượng cần xem
  Ví dụ: chọn đối tượng Ranh nhà
  Một số thông tin (thuộc tính) đối tượng
  (có thể thay đổi các thuộc tính)
  Lớp dữ liệu: 1-63
  Màu sắc: 0-255
  Kiểu đường
  Lực nét (0-15)
  Màu nền
  (đối tượng dạng vùng)
  Thay đổi thuộc tính đối tượng
  Chọn đối tượng theo thuộc tính
  - Cú pháp: Edit / Select by Attributes
  Yêu cầu: Phải xác định thuộc tính của đối tượng cần chọn
  Các thuộc tính để chọn bao gồm:
  + Color: màu sắc
  + Style: Kiểu đường
  + Weight: Lực nét
  Chọn đối tượng theo thuộc tính
  Ví dụ: Chọn các đối tượng với các thuộc tính sau:
  Level: 14
  Color: 5
  Kết quả: đây là lớp ranh nhà trong tờ bản đồ địa chính
  Việc chọn các đối tượng theo thuộc tính thường gắn với mục đích thay đổi thuộc tính đối tượng
  Bài tập 1
  Xác định thuộc tính của các đối tượng:
  + Ranh thửa, level 10, color 6, line
  + Nhãn thửa, level 4, color 2, text
  + Ranh nhà, level 14, color 5, line
  + Thuỷ hệ, level 30, color 2, line
  Các thuộc tính cần xác định là:
  + Lớp (level)
  + Màu (color)
  + Kiểu đối tượng (object type)
  Chuyển ranh thửa sang lớp 22 (level 22)

  Tạo file Design mới
  Cú pháp:
  - Khởi động MicroStation SE
  File / New
  Chọn Seed file (hệ toạ độ cho tờ bản đồ) trong mục Select
  Chọn Seed file theo đường dẫn dưới đây: c:famissystemseed_bd.dgn
  Chọn đường dẫn và tên file cho file design mới
  - Định nghĩa seed file: Seed file là một file design trắng trong đó chứa các thông số qui định cơ sở toán học cho bản đồ và chế độ làm việc với Microstation như:
  - Hệ tọa độ chính(Primary coordinate system) bao gồm kinh tuyến gốc(Longtitue of origin), vĩ tuyến gốc(Latitute of origin), hệ số dịch chuyển dốc tọa độ(False easting), ellipsoid
  - Hệ đơn vị đo(Working unit) bao gồm đơn vị đo chính(Master unit), đơn vị đo phụ(sub unit), độ phân giải(Resolution).
  - Chọn Seed file là chọn cơ sở toán học cho bản đồ, do đó những bản đồ có cơ sở toán học giống nhau thì phải chọn cùng Seed file. Seed file được tạo trong modul Nucleus của MGE hoac Iras C.
  Seed file
  Tạo file Design mới
  Ví dụ:
  Đặt file mới trong đường dẫn: d: inhoc_uddgn
  Tên file là: diachinh
  Phần mở rộng .dgn sẽ được tự gắn vào
  CỬA SỔ LỆNH (COMMAND WINDOW)
  - Nhập câu lệnh để chạy một modul
  - Nhập toạ độ
  Sử dụng chuột
  Phím trái: Data: bắt đầu 01 lệnh
  Phím phải: Reset: kết thúc 01 lệnh
  Phím trái+phải: Snap: bắt điểm
  Cách bắt điểm: tại vị trí cần bắt điểm: Bấm đồng thời phím trái và phải chuột, click data, click reset.
  Ta có thể vào menu: Workspace/Button Assignments
  Để đặt lại phím chức năng

  Sử dụng công cụ
  Place active point – công cụ tạo điểm
  Nhập toạ độ
  Ccụ Pace active point
  Độ lớn của point
  Kết quả
  Sử dụng công cụ
  Line:
  + Chọn công cụ Place line
  + Đặt các thông số trong: Length: chiều dài và Angle: Góc hợp với phương ngang.
  + Click Data(trái chuột)vào vị trí đặt line
  + Click Reset(Phải chuột)
  Ví dụ: Vẽ đường thẳng với chiều dài 100m, góc hợp với phương ngang 300.
  Sử dụng công cụ
  Smart line:
  + Chọn công cụ Place Smart line

  + Click data vào điểm khởi đầu
  + Click data vào các điểm tiếp theo, các đoạn thẳng gọi là các Segment
  + Click reset để kết thúc
  Sử dụng công cụ
  Sử dụng công cụ
  Sử dụng công cụ
  Sử dụng công cụ
  Sử dụng công cụ
  TEXT:
  Sử dụng công cụ
  Sử dụng công cụ
  Sử dụng công cụ
  Sử dụng công cụ
  Sử dụng công cụ
  Sử dụng công cụ
  Sử dụng công cụ
  NẮN ẢNH (WARPING)
  Bằng IrasB
  Các bước thực hiện:
  1. Tạo (hoặc mở) file designs với Seed file phù hợp với hệ toạ độ của tờ ảnh nắn
  2. Load (khởi động) IrasB
  3. Mở tờ ảnh
  4. Chọn các điểm khống chế (>=4 điểm)
  5. Đọc và ghi lại sơ đồ vị trí và giá trị toạ độ các điểm khống chế vừa chọn
  6. Nhập toạ độ các điểm khống chế vào File design
  7. Chọn Fit view để đưa các điểm khống chế vào màn hình và so sánh với sơ đồ đã ghi
  8. Đóng tờ ảnh đã mở
  9. Mở tờ ảnh chồng lên các điểm khống chế trên màn hình
  10. Nắn sơ bộ
  11. Nắn chính xác
  Mở file đã có
  File: diachinh.dgn
  Ghi chú: File diachinh.dgn đã được tạo ở bài trước
  Load IrasB
  CỬA SỔ MÀN HÌNH
  IRASB
  Mở tờ ảnh
  Mở tờ ảnh(kết quả)
  Chọn điểm khống chế
  Lần lượt phóng to
  4 điểm khống chế
  Ghi lại toạ độ: P1 (592800,1200400)
  Đóng tờ ảnh
  Chọn OK trên cửa sổ thông báo
  Nhập toạ độ
  các điểm khống chế
  Chọn màu sắc, lớp (level) và lực nét cho các điểm KC
  Nhập toạ độ
  các điểm khống chế (kết quả)
  Mở tờ ảnh
  (chồng lên điểm khống chế)
  Mở tờ ảnh
  (kết quả)
  Phóng to một cặp điểm
  Nắn sơ bộ
  Chọn Fit View để đưa các ĐKC và tờ ảnh vào trong màn hình
  Nắn sơ bộ
  Chọn công cụ nắn sơ bộ theo menu sau:
  Nắn sơ bộ
  Nhập điểm khống chế tham chiếu thứ nhất trên tờ ảnh
  (Click trái chuột)
  Nắn sơ bộ
  Nhập điểm khống chế tham chiếu thứ 2 trên tờ ảnh
  (Click trái chuột)
  Nắn sơ bộ
  Nhập điểm khống chế tham chiếu thứ 1 trên file design
  (Click trái chuột)
  Nắn sơ bộ
  Nhập điểm khống chế tham chiếu thứ 2 trên file design
  (Click trái chuột)
  Nắn sơ bộ (kết quả)
  ĐKC trên ảnh và ĐKC trên file design tiến gần nhau
  Nắn sơ bộ (kết quả)
  ví dụ
  Nắn chính xác
  Phóng to từng cặp điểm khống chế
  Nắn chính xác
  Chọn công cụ IRASB
  Nắn chính xác
  Click vào điểm KC thứ nhất trên ảnh (Source point #1 )
  Nắn chính xác
  Click vào điểm KC thứ nhất trên file design (Destination point #1 )
  Nắn chính xác
  Thực hiện tương tự cho 3 cặp điểm còn lại
  Nắn chính xác
  Bấm phải chuột để đánh giá sai số và chọn phương pháp nắn
  Nếu Giá trị SSE < Mẫu số Tlệ Bđồ * Sai số cho phép
  Thì tiến hành nắn - chọn Perform Warp
  Lưu tờ ảnh
  Lúc này tờ ảnh đã được nắn theo toạ độ các điểm khống chế trên
  Do đó khi mở tờ ảnh phải chọn chế độ mở ảnh sau:
  Tờ ảnh sau khi nắn
  Lưu ý:
  Tờ ảnh này phải được mở
  Cùng với file design diachinh.dgn
  Số hoá
  (Với MicroStation)
  Các bước thực hiện:
  - Mở file diachinh.dgn
  - Load IrasB
  - Mở file ảnh: dc10.tif (đã nắn) - chú ý phải mở theo chế độ: "Use raster file header transformation"
  - Chọn công cụ số hoá (điểm, đường, vùng và text)
  - Chọn lớp dữ liệu lưu các đối tượng sẽ số hoá (level)
  - Chọn các thuộc tính đồ hoạ cho đối tượng (color, line style, weight, fonts, size.)
  - Số hoá: sử dụng chuột vẽ lại các đối tượng trên nền ảnh

  Số hoá


  - Kiểu đối tượng: Line: chọn công cụ Smart line  - Màu (Color): 1
  - Lớp (level): 10
  - Kiểu đường (Style): 0
  - Lực nét (Weight): 1

  Ví dụ: Số hoá lớp ranh thửa của tờ bản đồ số 10
  Đặt các thuộc tính đồ hoạ của đối tượng ranh thửa được đặt như sau:
  Số hoá
  Phóng to đối tượng cần số hóa
  Số hoá
  Click chuột vẽ lại ranh của từng thửa đất
  Chú ý: Bấm phải chuột để kết thúc lệnh
  Số hoá
  Thực hiện tương tự cho
  các thửa đất còn lại
  Bài tập 2
  Số hoá tất cả các đối tượng trên tờ ảnh vừa nắn.
  Phân lớp các đối tượng như sau:
  + Ranh thửa: level 10
  + Nhãn thửa: level 13
  + Khung: level 63
  Biên tập bản đồ số
  1. Sửa lỗi
  2. Tạo vùng
  3. Gán thuộc tính
  Các dạng lỗi
  Bắt chưa tới
  Under shoot
  Bắt quá
  Over shoot
  Trùng nhau
  Doublicate
  Chưa tạo điểm giao
  Intersection
  Sửa lỗi tự động
  Load Famis
  Sửa lỗi tự động
  MRF Clean
  Sửa lỗi tự động
  MRF Clean
  Sửa lỗi bằng tay
  MRF Flag
  Sửa lỗi bằng tay
  MRF Flag
  Các công cụ sửa lỗi
  Tạo vùng - Topology
  Điều kiện: Các đối tượng (thửa đất) phải khép kín
  Tạo vùng (topology) là tạo CSDL thuộc tính cho đối tượng dạng vùng
  Sử dụng chức năng "Tạo vùng" của Famis để thực hiện như sau:
  Tạo vùng – Topology
  (Kết quả)
  Gán thuộc tính
  Các thuộc tính của thửa đất bao gồm:
  + Số hiệu thửa
  + Mã loại đất (từ 01 – 60)
  + Mục đích sử dụng (tương ứng với MLĐ)
  + Xứ đồng
  + Tên chủ sử dụng
  + Địa chỉ chủ sử dụng

  Gán thuộc tính
  Double Click vào tâm thửa
  TẠO HỒ SƠ KỸ THUẬT THỬA ĐẤT
  Các dạng hồ sơ kỹ thuật
  Yêu cầu: Thửa đất phải được tạo vùng và gán thuộc tính
  Chọn vào đây
  Và Double click vào Tâm thửa
  GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
  TẠO HỒ SƠ KỸ THUẬT THỬA ĐẤT
  Ví dụ: Mở tờ bản đồ dc10.dgn
  Phóng to thửa đất số 1 (góc trên bên trái tờ bản đồ)
  TẠO HỒ SƠ KỸ THUẬT THỬA ĐẤT
  TẠO HỒ SƠ KỸ THUẬT THỬA ĐẤT
  Đưa chuột ra màn hình douple click vào tâm thửa đất cần tạo HSKT
  TẠO HỒ SƠ KỸ THUẬT THỬA ĐẤT
  (kết quả)
  TẠO HỒ SƠ KỸ THUẬT THỬA ĐẤT
  Thực hiện tương tự cho các loại HSKT khác và các thửa đất khác
  Bài tập 3
  Xác định lớp (level) của các đối tượng
  Sửa lỗi cho lớp ranh thửa
  Tạo vùng cho lớp ranh thửa
  Gán thuộc tính cho các thửa đất. Thông tin về thửa đất lấy từ nhãn của mỗi thửa
  Tạo hồ sơ kỹ thuật cho tất cả các thửa đất

  Mở file theo đường dẫn: D: inhoc_udaitapdc4.dgn
  Tách thửa

  Ví dụ: muốn chia thửa đất 155 theo sơ đồ như sau:
  Tách thửa
  Các bước thực hiện:
  + Xác định các điểm chia (theo cạnh)
  + Nối cạnh để tạo thành thửa đất mới
  + Kiểm tra đóng vùng
  + Tạo vùng (topology)
  + Gán thuộc tính cho thửa đất mới
  + Cập nhật thuộc tính cho thửa đất bị chia
  Tách thửa
  Load modul Modi.ma
  Tách thửa
  Tách thửa
  Các bước xác định điểm:
  + Chọn điểm (điểm khởi đầu)
  + Chọn cạnh
  + Nhập giá trị chiều dài cạnh (tính từ điểm chọn)
  + Double click vào cạnh cần chọn
  + Chọn “Tính toán” trên cửa sổ
  Tách thửa
  Thực hiện tương tự đối với cạnh dưới
  Tách thửa
  Nối 2 điểm mới để tạo cạnh chia thửa
  Tách thửa
  Sửa lỗi (MRF Clean) – xem bài trước
  Tạo vùng cho thửa đất vừa tách – chú ý lớp dữ liệu chứa ranh thửa là level 10
  Nhập thuộc tính cho thửa đất mới
  Gán số hiệu thửa mới cho thửa đất
  Ghi lại thông tin vừa nhập
  Tách thửa (kết quả)
  Đăng ký tờ ảnh
  (Mở tờ ảnh - to10.tif)
  Phần mềm: Mapinfo
  Định dạng ảnh: tif, gif, jpg, bmp
  Đăng ký tờ ảnh
  (Chọn chế độ mở ảnh)
  Chế độ Display - để xem
  TỜ ẢNH
  Chế độ Register – Đăng ký toạ độ
  Chọn hệ qui chiếu - Projection
  Xác định điểm khống chế
  Control point
  Cần xác định số lượng và vị trí các điểm khống chế trước khi nhập toạ độ
  Phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển tờ ảnh
  Nhập toạ độ
  Đưa trỏ chuột click vào điểm khống chế và nhập toạ độ vào bảng sau
  Nhập toạ độ
  Thực hiện tương tự cho các điểm khống chế còn lại
  (kết quả)
  Chọn OK để kết thúc
  Lúc này Mapinfo tự tạo ra một file với tên là To10.tab
  Do đó để mở tờ ảnh đã nắn chỉ cần mở ở dạng Table
  (chọn File/Open a Table)
  Tạo lớp dữ liệu mới
  Tạo lớp dữ liệu mới chồng lên tờ ảnh vừa đăng ký toạ độ
  FileNew Table
  Tờ ảnh vừa đăng ký
  Tạo lớp dữ liệu mới
  Tạo lớp dữ liệu mới
  Tên thuộc tính
  Kiểu dữ liệu
  Khai báo cấu trúc lớp dữ liệu
  Tạo lớp dữ liệu mới
  Chọn Create và lưu lớp dữ liệu mới theo đường dẫn D: inhoc_ud abdc10.tab
  Số hoá
  Đối tượng dạng vùng - Polygon
  Số hoá
  (nhập thuộc tính)
  Chỉnh sửa hình dáng đối tượng
  Reshape
  Bài tập 4
  Số hoá tất cả các thửa đất trong tờ ảnh dc10.tif vừa nắn lưu trong table vừa tạo
  Nhập thuộc tính loại đất từ nhãn thửa (các thuộc tính khác bỏ trống)
  Điều khiển các lớp dữ liệu
  (Layer control)
  Khi số lượng các Table (layer) của một tờ bản đồ nhiều thì việc sắp xếp thứ tự (order) các table sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng trong mỗi Table (có thể bị che hoặc chồng lên nhau).
  Có thể tắt hoặc mở một lớp dữ liệu.
  Có thể cập nhật các đối tượng (thêm, sửa hoặc xoá) cho một lớp dữ liệu.
  Các nội dung trên có thể thực hiện trong cửa sổ Layer control
  Layer control
  Mở các Table có liên quan
  Chọn menu MapLayer Control
  Hoặc có thể bấm phải chuột trên màn hình và chọn
  Layer Control
  Chọn thuộc
  Tính hthị
  Xem thuộc tính đối tượng
  Chọn công cụ Info
  Click vào đối tượng cần xem thuộc tính
  Cập nhật thuộc tính
  (Update columns)
  Cập nhật trên cùng Table (Area – diện tích, perimeter – chu vi, distance - khoảng cách…)
  Cập nhật từ một Table khác (*.xls; *.dbf; *.tab…) - cần xác định các thông tin sau:
  + Tên lớp dữ liệu (Table)
  + Tên thuộc tính (Updated column)
  + Thuộc tính liên kết (Join columm)
  Cấu trúc một lớp dữ liệu
  (*.tab)
  Tên thuộc tính
  Cập nhật thuộc tính
  Mở lớp dữ liệu theo đường dẫn: D: inhoc_ud abdc15.tab
  Và chu_sd.tab
  Chọn menu TableUpdate Colunms
  Cập nhật thuộc tính
  (ví dụ)
  Cập nhật thuộc tính kyhieu cho table dc_15 lấy giá trị từ thuộc tính
  ki_hieu trong table loai_dat.tab
  Cập nhật thuộc tính
  (ví dụ)
  Cập nhật thuộc tính
  (tính diện tích)
  Kết quả tính diện tích
  Tạo siêu liên kết(hotlink)
  (ví dụ)
  Hình ảnh minh hoạ cho cây xanh trên đường 51B của Tp. Vũng Tàu
  Tạo siêu liên kết(hotlink)
  (các bước thực hiện)
  Cần xác định Table chứa các đối tượng muốn mô tả
  Tạo một trường (field) thuộc tính trên table đó với kiểu dữ liệu Character
  Tạo đường dẫn chứa tờ ảnh (hoặc một dạng dữ liệu nào đó)
  Nhập vào đường dẫn và tên file (cả phần mở rộng) vào thuộc tính vừa tạo ở trên
  Vào cửa sổ Layer Control, chọn Table trên và chọn mục Hotlink và khai báo như sau:
  Tạo siêu liên kết(hotlink)
  Trường (Field) thuộc tính chứa đường dẫn đến file ảnh
  Thống kê dữ liệu
  Mở Table cần thống kê (dc_15.tab)
  Chọn Query/Column Statistics
  - Các đối tượng (record) trong một Table sẽ được thống kê theo các
  chỉ số thống kê cơ bản như sau:
  Thống kê dữ liệu
  (ví dụ)
  - Table bên cạnh cho thấy diện tích (theo đơn vị mét vuông) của từng thửa đất.
  - Sẽ có nhiều thửa đất có mã loại đất giống nhau.
  - Để thống kê diện tích của từng loại đất (các thửa đất có mã loại đất giống nhau) phải tiến hành cộng dồn (subtotal) các thửa đất này.
  - Phương pháp truy vấn có cấu trúc sau đây sẽ giải quyết được yêu cầu trên.
  Thống kê dữ liệu
  Chọn menu QuerySQL Select
  Chọn đối tượng
  Menu: QuerySelect
  - Lớp dữ liệu chứa đối tượng cần chọn: DC_15
  - Điều kiện chọn: loai_dat = “lm”
  Ví dụ sau:
  Chọn đối tượng
  (kết quả)
  Bài tập 5
  Mở table D: inhoc_ud abadiem_dc
  Cập nhật thuộc tính DIENTICH theo đơn vị là mét vuông (sq m)
  Thống kê diện tích các loại đất (LOAIDAT)
  Thống kê diện tích các tờ bản đồ (SHBANDO)
  Cập nhật thuộc tính TENLOAIDAT lấy từ table LOAIDAT trong đường dẫn D: inhoc_ud abdc15
  Chọn các thửa đất có loại đất là ONT và diện tích nhỏ hơn 200m2
  Chọn các thửa đất là đất nông nghiệp - tính tổng diện tích đất nông nghiệp
  Chọn các thửa đất là đất phi nông nghiệp – tính tổng diện tích đất phi nông nghiệp
  Phân tích không gian
  Gom nhóm - gộp các đối tượng: Combine
  Chia cắt đối tượng: Split
  Xoá một phần đối tượng: Erase
  Tạo vùng đệm cho đối tượng: Buffer

  Combine
  Split
  Earase
  Buffer
  Gộp đối tượng – Combine
  (cùng ranh giới)
  - Mở lớp D: inhoc_ud abphantich_kgian.tab
  - Đặt chế độ biên tập (Editable) cho table trên
  Hiễn thị nhãn cho table (Map/Layer control chọn Auto label)
  Giữ phím Shift và lần lượt chọn các thửa đất cần gộp
  Chọn menu ObjectsCombine
  Chọn OK
  Gộp đối tượng – Combine
  (không cùng ranh giới)
  - Giữ phím Shift và Chọn các thửa đất có mã là BHK
  Chọn ObjectsCombine
  Chọn OK
  Phân chia đối tượng
  (Disagregate)
  - Chọn đối tượng cần phân chia ( ví dụ khoanh đất BHK vừa gộp)
  Chọn ObjectsDisagregate
  Chọn Next
  Chọn OK
  Chia cắt đối tượng
  (Split)
  Ví dụ: Cần chia cắt thửa 44 theo ranh màu đỏ
  Chia cắt đối tượng
  (Split)
  Chọn thửa đất 44
  Chọn menu ObjectsSet target - đặt thửa đất số 44 là đối tượng mục tiêu
  Chọn đối tượng có ranh màu đỏ - đối tượng chuẫn
  Chọn ObjectsSplits
  Chọn OK
  Đối tượng mục tiêu (Target Object)
  Đối tượng chuẫn
  Xoá một phần đối tượng
  (Erase)
  Ví dụ:
  - Ranh màu đỏ là đường giao thông
  - Cần cắt phần diện tích đường giao thông đi qua các thửa
  Xoá một phần đối tượng
  (Erase) - phần chung 2 đối tượng giao nhau
  Giữ phím Shift và chọn các thửa đất có đường giao thông đi qua
  Chọn menu ObjectsSet Target
  Chọn đường giao thông
  Chọn ObjectsErase
  Chọn OK
  Xoá phần không giao nhau giữa 2 đối tượng (Erase outsite)
  Ví dụ: Xoá phần không giao nhau giữa 2 đối tượng màu xanh và màu đỏ
  Xoá phần không giao nhau giữa 2 đối tượng (Erase outsite)
  - Chọn đối tượng màu xanh
  Chọn menu ObjectsSet Target
  Chọn đối tượng màu đỏ
  Chọn menu ObjectsErase Outsite
  Chọn OK
  Tạo vùng đệm - Buffer
  Tạo vùng đệm - Buffer
  BÀI TẬP 6
  Mở table D: inhoc_ud abdc15dc15.tab
  Mở rộng đường giao thông từ tim đường (màu đỏ) ra mỗi bên 10m – buffer
  Tính diện tích các thửa đất nằm trong lộ giới đường mở rộng – split; update column
  Thống kê diện tích theo từng loại đất theo đơn vị mét vuông – SQL Select

  Bản đồ chuyên đề
  Phân loại bản đồ chuyên đề
  + Theo đối tượng bản đồ
  + Theo thuộc tính đối tượng
  Bản đồ chuyên đề trong Mapinfo
  Cách tạo một bản đồ chuyên đề
  Định nghĩa màu cho bản đồ chuyên đề
  Phân theo loại bản đồ
  Bản đồ ranh giới hành chánh (boundary map): thể hiện ranh giới hành chánh các cấp: Quốc gia, tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn. Ngoài ra có thể phân theo vùng, theo lưu vực
  Bản đồ địa hình (topographic map): thể hiện các yếu tố địa hình bao gồm: đường bình độ (đồng mức), điểm độ cao, các dạng địa vật như sông suối, thủy hệ, giao thông, các loại cây trồng chính, khu dân cư tập trung…
  Bản đồ địa chính (cadastral map): Đối tượng chính là thửa đất, hệ thống giao thông, thuỷ văn,…
  Bản đồ sử dụng đất (land use map): bao gồm bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất hoặc các loại bản đồ phân bố cây trồng, lớp phủ thực vật…
  Bản đồ chuyên đề (thematic map): là loại bản đồ thể hiện tập trung một đối tượng hoặc yếu tố nào đó ví dụ: thổ nhưỡng, độ dốc, lượng mưa, độ ẩm, phân bố rừng, bản đồ ngập mặn…
  Phân loại bản đồ
  Phân loại bản đồ
  Phân theo thuộc tính đối tượng
  Phân đoạn – Range (ttính dạng số)
  Đồ thị - Chart (ttính dạng số)
  Giá trị thuộc tính – Individual value
  Cùng một đối tượng nhưng có nhiều thuộc tính, có thể gom nhóm các đối tượng có thuộc tính giống nhau hoặc gần giống nhau để thể hiện trên bản đồ
  CÁC DẠNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ TRONG MAPINFO
  Kiểu Ranges - phân đoạn
  Kiểu Ranges - phân đoạn
  (kết quả)
  Kiểu pie chart - đồ thị hình bánh
  Kiểu pie chart - đồ thị hình bánh(kết quả)
  Khi thay đổi giá trị thì đồ thị sẽ tự động vẽ lại với cơ cấu phù hợp
  Kiểu Individual
  theo từng đối tượng
  ĐỊNH NGHĨA MÀU
  Kiểu Individual- theo từng đối tượng
  (kết quả)
  Chuyển từ Vector sang Grid
  Chuyển từ Vector sang Grid
  (kết quả)
  Tạo bản đồ 3D
  Tạo bản đồ 3D
  Mô hình số độ cao - DEM
  Tạo bản đồ 3D
  Mộ số tiện ích khác của Mapinfo
  Hiễn thị nhãn - Labelling
  Sắp xếp trang in - Layout
  Làm trơn đường - Smooth
  Tạo vùng cho đối tượng - Enclose
  Đổi tên table – Rename table
  Xoá dữ liệu trống – Pack table
  Lưu phiên làm việc – Save workspace
  Đóng gói dữ liệu – Packager
  Chuyển đổi định dạng dữ liệu – Universal translator

  Hiển thị nhãn - Labeling
  Hiển thị nhãn - Labeling
  Sắp xếp trang in - Layout
  Mục đích: để in ấn bản đồ
  Có thể chồng các cửa sổ bản đồ với nhau
  Có thể chuyển (converting) bản đồ sang pdf format
  Biết được khổ giấy, kích cở, số lượng tờ bản đồ theo tỷ lệ
  Layout được lưu lại ở dạng Workspace
  Sắp xếp trang in – Ví dụ
  Ví dụ một tờ bản đồ được layout theo khổ giấy A4
  Làm trơn đường - Smooth
  Là chức năng làm trơn đường, được áp dụng đối với đường bình độ, đường sông suối một net, đường giao thông.Trình tự thực hiện như sau:
  - Phải đảm bảo rằng lớp dữ liệu chứa đối tượng ở chế độ Editable
  - Chọn đối tượng(Select)
  - Chọn menu Object / Smooth
  Trước Smooth

  Sau Smooth
  Tạo vùng cho đối tượng - Enclose
  Chức năng: Sẽ tạo vùng cho các đối tượng dạng đường (polylines) khép kín
  Các bước thực hiện:
  - Chọn đối tượng (select object)
  - Chọn menu Objects/EnColse

  Polyline
  Polygon
  Enclose
  Đổi tên table – Rename table
  Do cấu trúc dữ liệu của Mapinfo gồm từ 4 - 5 files có tên giống nhau, nhưng phần mở rộng khác nhau nên nếu đổi tên bình thường phải đổi cả 5 files, Mapinfo cung cấp chức năng Rename Table cho phép đổi tên cùng lúc 4 - 5 file. Cách thực hiện như sau:
  Table/Maintenance/Rename Table
  Chọn tên lớp dữ liệu cần đổi tên, chọn Rename
  Đặt tên cho lớp dữ liệu mới

  Xoá dữ liệu trống – Pack table
  Loại bỏ ra khỏi dung lượng đĩa những đối tượng bị xóa hay sửa chữa. Có những đối tượng bị xóa hay sửa chữa mặc dù không còn trên bản đồ nhưng vẫn tồn tại trong bộ nhớ, chức năng này nhằm làm trống dung lượng đĩa cứng và bộ nhớ. Cách thực hiện tương tự như các chức năng trên, chú ý phải chọn đúng lớp dữ liệu có dữ liệu bị xóa hay bị thay đổi.
  Lưu phiên làm việc – Save Workspace
  .Mapinfo có khả năng lưu giữ môi trường làm việc hiện tại bao gồm những lớp dữ liệu và những query đang mở, những bản đồ chuyên đề đã tạo…cho các phiên làm việc tiếp theo. Workspace là một danh sách các lớp dữ liệu và các cửa sổ bản đồ được lưu giữ trong file có phần mở rộng là .wor.
  Để tạo một file Workspace, chọn menu File / Save Workspace và đặt tên file mới, chọn Save để tạo file Workspace mới.

  Đóng gói dữ liệu - Packager
  Mapinfo sẽ lưu tất cả các table đang mở thành một Workspace mới. Chức năng này rất thuận lợi khi sao chép dữ liệu từ máy này (thư mục ) sang máy khác vì các lớp dữ liệu (table) hiện mở có thể từ nhiều đường dẫn khác nhau. Cách thực hiện như sau:
  Chọn Tools/Run Mapbasic Program/Packager và chọn:

  Chuyển đổi định dạng dữ liệu
  Chức năng này cho phép Mapinfo sử dụng dữ liệu của một số dạng Format khác như AutoCad(.DXF), Microstation(.DGN),...và chuyển sang các dạng Format trên thông qua file chuyển đổi .mif. Ngoài ra dữ liệu thuộc tính của Mapinfo có thể chuyển sang các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như Excel, Foxpro, Access…
  Các chức năng chuyển đổi bao gồm:
  - Export - Xuất dữ liệu và
  - Import - Nhập dữ liệu

  Nhập dữ liệu - Import
  Mapinfo có thể mở trực tiếp các file dạng .xls, .dbf, .mdb và tạo thành một lớp dữ liệu riêng(Table). Để mở một file dữ liệu ở dạng Format trên ta chọn menu File / Open table, ở mục Files of Type: chọn các dạng Format trên. Sau đó file dữ liệu trên có phần mở rộng là .tab và trở thành một lớp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hiện hành.
  Ngoài ra Mapinfo cú thể sử dụng dữ liệu đồ họa từ các dạng trên. Ví dụ nhập file dữ liệu dạng DXF vào Mapinfo thực hiện như sau:
  + Chọn menu Table / Import, trong cửa sổ Import File
  + Chọn kiểu Import format là dạng AutoCAD DXF,
  + Chọn tên file cần chuyển và
  + Chọn Import, xuất hiện cửa sổ DXF Import Information

  Xuất dữ liệu - Export
  Chuyển đổi dữ liệu – Universal translator
  Bài tập 7
  Mở tất cả các table trong D: inhoc_ud abadiem trên cùng một cửa sổ
  Sắp xếp thứ tự các table cho hợp lý
  Tạo bản đồ chuyên đề cho table badiem_dc theo thuộc tính loaidat
  Màu các loại đất tô theo quy phạm
  Tạo biểu đồ cơ cấu diện tích thống kê từ table badiem_dc
  No_avatar

  em là thành viên mới ai có phần mèm hỗ trợ cắt lớp bản đồ số hóa cho em xin với

  thank nhiều

  No_avatarf

  thank

   
  Gửi ý kiến