Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Bài giản khá hay cảm hơn bạn , ...
 • it's me :D...
 • Sao bạn không giải ở phần câu hỏi luôn? Nhưng...
 • hay ...
 • Phải đăng ký thành viên mới dc xem giáo án...
 • NGUỒN: TỔNG HỢP VÀ CHỈNH SỬA... (KHÔNG CÓ BÀI TẬP...
 • Cũng hay...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 17. Bài luyện tập 3

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Văn Siêm
  Ngày gửi: 23h:02' 07-11-2010
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 723
  Số lượt thích: 0 người
  GV: Trịnh Văn Siêm
  1
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
  Giáo viên: Trịnh Văn Siêm
  TRƯỜNG THCS TAM QUAN BẮC
  NĂM HỌC 2010-2011
  GV: Trịnh Văn Siêm
  2
  Tiết 24 : bài 17
  BÀI LUYỆN TẬP SỐ 3
  GV: Trịnh Văn Siêm
  3
  BÀI LUYỆN TẬP 3
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
  Câu 1 : Thế nào là hiện tượng vật lí ?
  ? là hiện tượng chất bị biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu
  Câu 2 : Thế nào là hiện tượng hóa học ?
  ? là hiện tượng chất bị biến đổi có tạo ra chất khác

  GV: Trịnh Văn Siêm
  4
  BÀI LUYỆN TẬP 3
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
  Câu 3 :Xét các hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí? Hiện tượng nào là hiện tượng hóa học?
  a. Thủy tinh nóng chảy thổi thành bình cầu
  b. Hòa tan vôi sống ( CaO) vào nước tạo ra dung dịch nước vôi (Ca(OH)2)
  c. Đun nóng đường tạo thành than và nước
  d. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi
  X
  X
  X
  X
  GV: Trịnh Văn Siêm
  5
  BÀI LUYỆN TẬP 3
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
  Câu 4 : Thế nào là phản ứng hóa học
   Phaûn öùng hoaù hoïc laø quaù trình bieán ñoåi chaát naøy thaønh chaát khaùc
  Câu 5 :Bản chất của phản ứng hoá học ?
  ? là chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác ( chất này biến đổi thành chất khác , còn số nguyên tử của mỗi nguyên tố giữ nguyên trước và sau phản ứng
  GV: Trịnh Văn Siêm
  6
  Câu 6 : Phản ứng hóa học xảy ra khi :
  a . Các chất phải tiếp xúc với nhau
  b. Phải đun nóng đến một nhiệt độ nào đó
  c. Có mặt chất xúc tác
  d. Cả a+b+c
  Câu 7 : Khi cân bằng phương trình hóa học chỉ được thêm:
  a. Hệ số
  b. Chỉ số
  c. Hóa trị
  d. Công thức
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
  BÀI LUYỆN TẬP 3
  GV: Trịnh Văn Siêm
  7
  Câu 8 :Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng ?
  Trong 1 phản ứng hoá học tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng
  A + B ? C + D
  m A + m B = m C + m D
  Câu 9 : Nêu các bước lập PTHH ?
  ? Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng
  Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố
  Bước 3: Viết phương trình hoá học
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
  BÀI LUYỆN TẬP 3
  GV: Trịnh Văn Siêm
  8
  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :
  BÀI LUYỆN TẬP 3
  Câu 10 :Một PTHH cho chúng ta biết điều gì ?
  Phương trình hoá học cho chúng ta về tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng hoá học , cũng như từng cặp chất trong phản ứng hoá học .
  GV: Trịnh Văn Siêm
  9
  Bài tập 1: (1 trang 60): Quan sát hình ảnh sau :
  ? Tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng?
  ? Liên kết giữa các nguyên tử biến đổi như thế nào?
  ? Phân tử nào bị biến đổi , phân tử nào được tạo ra?
  ? Số nguyên tử nitơ và hidro trước phản ứng và sau phản ứng ?
  N
  N
  H
  H
  H
  H
  H
  H
  N
  H
  H
  H
  N
  H
  H
  H
  H
  H
  II. Luyện tập
  BÀI LUYỆN TẬP 3
  GV: Trịnh Văn Siêm
  10
  Bài tập 1: (1 trang 60): Quan sát hình ảnh sau :
  ? Tên các chất tham gia
  ? Ni tơ và hidro
  ? Tên sản phẩm của phản ứng
  ? Amoniac ( NH3)
  N
  N
  H
  H
  H
  H
  H
  H
  N
  H
  H
  H
  N
  H
  H
  H
  H
  H
  ? Liên kết giữa các nguyên tử biến đổi như thế nào?
  ? Phân tử nào bị biến đổi , phân tử nào được tạo ra
  ? Số nguyên tử nitơ và hidro trước phản ứng và sau phản ứng ?
  II. Luyện tập
  BÀI LUYỆN TẬP 3
  ? Trước phản ứng :
  ? Hai nguyên tử hidro liên kết với nhau tạo thành một phân tử hidro.
  ? Hai nguyên tử Nitơ liên kết với nhau tạo thành 1 phân tử nitơ
   Sau phaûn öùng
   Moät nguyeân töû nitô lieân keát vôùi 3 nguyeân töû hidro taïo thaønh 1 phaân töû ammoniac
   Phaân töû bieán ñoåi : H2, N2 .  Phaân töû ñöôïc taïo ra : NH3
  - Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng giữ nguyên.
  ? Có hai nguyên tử Nitơ.
  ? 6 nguyên tử hidro
  GV: Trịnh Văn Siêm
  11
  II. Luyện tập
  BÀI LUYỆN TẬP 3
  Bài tập 2: ( 3 trang 61) :
  GV: Trịnh Văn Siêm
  12
  II. Luyện tập
  BÀI LUYỆN TẬP 3
  Giải
  a - Biểu thức khối lượng:
  = 140 + 110
  b - Tỉ lệ phần trăm về khối lượng của CaCO3 chứa trong đá vôi:
  = 250 kg
  = 89,29 %
  Bài tập 2: ( 3 trang 61) :
  GV: Trịnh Văn Siêm
  13
  Bài tập 3 : Lập PTHH của các phản ứng sau :

  a. Al + HCl AlCl3 + H2
  b. Na + O2 Na2O
  c. Fe + Cl2 FeCl3
  d. Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2
  2
  6
  2
  3
  2
  4
  2
  3
  2
  3
  2
  3
  BÀI LUYỆN TẬP 3
  II. Luyện tập
  GV: Trịnh Văn Siêm
  14
  II. Luyện tập
  BÀI LUYỆN TẬP 3
  Bài tập 4: ( 5 trang 61):
  Bài 5.Cho sơ đồ của phản ứng hóa học sau :
  Al + CuSO4 ? Al x(SO4) y + Cu
  a) Tìm chỉ số x. y
  b) Lập PTHH
  c) Cho biết tỉ lệ của các cặp đơn chất kim loại
  d) Cho biết tỉ lệ của các cặp phân tử của hợp chất
  GV: Trịnh Văn Siêm
  15
  II. Luyện tập
  BÀI LUYỆN TẬP 3
  BÀI 5 / 61:
  Giaûi:
  a. Vận dụng sơ đồ chéo tìm cho mau x = 2, y = 3
  b. Al + CuSO4 -- > Al2 (SO4)3 + Cu
  2Al + 3CuSO4 ? Al2 (SO4)3 + 3Cu
  c. Số nguyên tử Al : số nguyên tử Cu là 2: 3
  d. Số phân tử CuSO4 : số phân tử Al2 (SO4)3 là 3 : 1
  GV: Trịnh Văn Siêm
  16
  DẶN DÒ
  Ôn tập kiến thức đã học trong chương II
  Các khái niệm cơ bản trong chương I
  Các dạng bài tập trong bài luyện tập.
  Ôn lại cách tính PTK
  - Nghiên cứu bài "Mol"
  + Mol là gì ? Cho ví dụ
  + Thế nào là khối lượng mol ?
  + Thể tích mol của chất khí là gì ? đktc ?
  GV: Trịnh Văn Siêm
  17
  CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ
  VÀ CÁC EM HỌC SINH
  ĐÃ THAM DỰ
  TIẾT HỌC NÀY
  No_avatar

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Không biết ngượng Lưỡng lự Không biết ngượngXấu hổ

   
  Gửi ý kiến