Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: hoaluyen1978
Người gửi: Trần Văn Hòa Luyến (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:22' 09-11-2010
Dung lượng: 950.0 KB
Số lượt tải: 356
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIÊN THỌ
TOáN 4
NHÂN VớI Số Có TậN CùNG Là CHữ Số O
Năm học : 2010 - 2011
GV Thực hiện : Nguyễn Thị Thuý Vân
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010
Toán:
Kiểm tra bài cũ
Tính chất kết hợp của phép nhân.
a/ 1324 x 20 =
Ta có: 1324 x 20 =
Đặt tính rồi tính:
1324
x
20
0
8
4
- Viết chữ số 0 vào hàng đơn vị của tích.
- 2 nhân 2 bằng 4, viết 4 vào bên trái 8.
- 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 vào bên trái 0.
Vậy 1324 x 20 = 26480
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
1324
x
( 2 x 10 )
= (1324 x 2) x 10
= 2648 x 10
= 26480
6
2
26480
- 2 nhân 3 bằng 6, viết 6 vào bên trái 4.
- 2 nhân 1 bằng 2, viết 2 vào bên trái 6.
Nhân 1324 với 2, được 2648, viết 2648.
Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 2648, được 26480.
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010
Toán:
?
a/ 1324 x 20 =
Ta có: 1324 x 20 =
Đặt tính rồi tính:
1324
x
20
0
8
4
- Viết chữ số 0 vào hàng đơn vị của tích.
- 2 nhân 2 bằng 4, viết 4 vào bên trái 8.
- 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 vào bên trái 0.
Vậy 1324 x 20 = 26480
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
1324
x
( 2 x 10 )
= (1324 x 2) x 10
= 2648 x 10
= 26480
6
2
26480
- 2 nhân 3 bằng 6, viết 6 vào bên trái 4.
- 2 nhân 1 bằng 2, viết 2 vào bên trái 6.
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010
Toán:
?
1342 x 40
Đặt tính rồi tính
1 3 4 2
4 0
x
0
8
6
.
3
a/ 1324 x 20 =
Ta có: 1324 x 20 =
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
1324
x
( 2 x 10 )
= (1324 x 2) x 10
= 2648 x 10
= 26480
26480
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010
Toán:
?
b/ 230 x 70 =
Ta có: 230 x 70 =
x
( 23 x 10)
=( 23 x 7)
x
(10 x 10)
= 161 x 100
= 16100
16100
(7 x 10)
?
Đặt tính rồi tính:
230
x
70
00
16
Viết hai chữ số 0 vào hàng đơn vị và hàng chục
của tích.
- 7 nhân 2 bằng 14, thêm 2 bằng 16, viết 16 vào bên trái 1.
- 7 nhân 3 bằng 21, viết 1 vào bên trái 0, nhớ 2.
Vậy 230 x 70 = 16100
:
1
b/ 230 x 70 = ?
Ta có: 230 x 70 =
x
(7 x10 )
( 23 x 10)
= ( 23 x 7)
x
(10 x 10)
= 161 x 100
= 16100
16100
Nhân 23 với 7, được 161, viết 161.
Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 161, được 16100.
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010
Toán:
Bài 1/62: Đặt tính rồi tính
a) 1324 x 40
b) 13546 x 30
c) 5642 x 200
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010
Toán:
Bài 2/62: Tớnh
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2010
Toán:
a) 1326 x 300
b) 3450 x 20
c) 1450 x 800
Củng cố, dặn dò:
+Chuẩn bị bài sau : “Đề-xi-mét vuông”
 
Gửi ý kiến