Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 11. MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Lệ Thuý
Ngày gửi: 12h:45' 09-11-2010
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tuần 11
GIÁO VIÊN : LÝ LỆ THUÝ
LỚP 3
Bài tập :Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
Đã có ai lắng nghe
Tiếng mưa trong rừng cọ?
Như tiếng thác rội về
Như ào ào trận gió.
Nguyễn Viết Bình
a)Tiếng mưa trong rừng cọ được so sánh với những âm

thanh nào ?
b) Qua sự so sánh trên ,em hình dung tiếng mưa trong

rừng cọ ra sao ?
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
Tuần 11
Bài 1:
S/ 89
Xếp những từ ngữ sau vào hai nhóm :cây đa, gắn bó, dòng sông, con đò, nhớ thương, yêu quý, mái đình, thương yêu, ngọn núi, phố phường,bùi ngùi ,tự hào.
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
Bài 1/89
CHỈ SỰ VẬT Ở QUÊ HƯƠNG
Gắn bó, nhớ thương, yêu quý, thương yêu, bùi ngùi ,tự hào.
Tuần 11
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
CHỈ TÌNH CẢM ĐỐI VỚI
QUÊ HƯƠNG
Cây đa, dòng sông, con đò, mài đình, ngọn núi, phố phường.
(cây đa)
Tuần 11
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
(mái đình)
Tuần 11
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
( con đò , dòng sông )
Tuần 11
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
Bài 2/89
Taõy Nguyeõn laứ queõ hửụng cuỷa toõi. Nụi ủaõy, toõi ủaừ lụựn leõn trong ủũu vaỷi thaõn thửụng cuỷa maự, trong tieỏng ngaõn vang cuỷa doứng thaực, trong hửụng thụm ngaứo ngaùt cuỷa nuựi rửứng.
(quê quán , quê cha đất tổ, đất nước, giang sơn, nơi chôn rau cắt rốn.)
Tỡm tửứ ngửừ trong ngoaởc ủụn coự theồ thay theỏ cho tửứ queõ hửụng ụỷ ủoaùn vaờn sau :
Tuần 11
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
Bài 2/89 Các từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế

cho từ quê hương là :quê quán , quê cha đất tổ , nơi

chôn rau cắt rốn.
quê quán
quê hương
Tuần 11
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
Taõy Nguyeõn laứ cuỷa toõi. Nụi ủaõy, toõi ủaừ lụựn leõn trong ủũu vaỷi thaõn thửụng cuỷa maự, trong tieỏng ngaõn vang cuỷa doứng thaực, trong hửụng thụm ngaứo ngaùt cuỷa nuựi rửứng.
quê cha đất tổ
Tuần 11
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
Bài 2/89 Các từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế

cho từ quê hương là :quê quán , quê cha đất tổ , nơi

chôn rau cắt rốn.
Taõy Nguyeõn laứ cuỷa toõi. Nụi ủaõy, toõi ủaừ lụựn leõn trong ủũu vaỷi thaõn thửụng cuỷa maự, trong tieỏng ngaõn vang cuỷa doứng thaực, trong hửụng thụm ngaứo ngaùt cuỷa nuựi rửứng.
nơi chôn rau cắt rốn
Tuần 11
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
Bài 2/89 Các từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế

cho từ quê hương là :quê quán , quê cha đất tổ , nơi

chôn rau cắt rốn.
Taõy Nguyeõn laứ cuỷa toõi. Nụi ủaõy, toõi ủaừ lụựn leõn trong ủũu vaỷi thaõn thửụng cuỷa maự, trong tieỏng ngaõn vang cuỷa doứng thaực, trong hửụng thụm ngaứo ngaùt cuỷa nuựi rửứng.
Bài 3/90 :Những câu nào trong đoạn dưới đây được

viết theo mẫu Ai làm gì ?Hãy chỉ rõ mỗi bộ phận

câu trả lời câu hỏi "Ai" hoặc "Làm gì" .
Cuoọc soỏng queõ toõi gaộn boự vụựi laự coù.Cha laứm cho toõi chieỏc choồi coùủeồ queựt nhaứ , queựt saõn . Meù ủửùng haùt gioỏng ủaỏy moựm laự coù, treo treõn gaực beỏp ủeồ gieo caỏy muứa sau. Chũ toõi ủan noựn laự coù, laùi bieỏt ủan caỷ maứnh coù vaứ laứn coù xuaỏt khaồu. Chuựng toõi ruỷ nhau ủi nhaởt nhửừng traựi coù rụi ủaỏy quanh goỏc ve om, aờn vửứa beựo vửứa buứi.
Theo NGUYỄN THÁI VẬN
Tuần 11
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
Bài 3/90:
-Móm lá cọ : lá cọ non túm lại để đựng thức ăn, hạt giống ,.
-Om :nấu nhỏ lửa và lâu cho ngấm mắm muối hoặc ngâm lâu trong nước nóng già cho chín.
Tuần 11
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
CÂU
AI?
LÀM GÌ ?
Cha làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.
Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau.
Chị tôi đan nón lá cọ ,lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu .
Cha
làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.
Mẹ
đựng hạt giống đấy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau.
Chị tôi
đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.
Tuần 11
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
Bài 4/90 :
Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt một câu theo mẫu Ai làm gì ? :bác nông dân, em trai tôi, những chú gà con, đàn cá.
Tuần 11
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
Tuần 11
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
-Tìm từ chỉ sự vật ở quê hương.
-Tìm từ chỉ tình cảm đối với quê hương.
- Đặt 1 câu theo mẫu Ai làm gì ?
Tuần 11
Thứ tư ngày 22 tháng 10 năm 2009
Luyện từ và câu
VỀ NHÀ
-Làm lại bài vào vở BT.
-Chuẩn bị bài :Tuần 12
 
Gửi ý kiến