Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 10

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: HNV
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:13' 09-11-2010
  Dung lượng: 149.5 KB
  Số lượt tải: 236
  Số lượt thích: 0 người
  Phân Phối chương trình- Tiếng Anh 10 CTC (09-10)
  
  
  
  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 10 (CTC)
  HỌC KỲ 1
  (Áp dụng từ năm học 2009-2010)  
  TIẾT
  THỨ
  BÀI
  Tuần
  
  1
  Revision

  
  2
  Unit 1:  A day in the life of - Reading

  
  3
  Unit 1 :  A day in the life of - Speaking
  1
  
  4
  Unit 1:  A day in the life of - Listening

  
  5
  Unit 1:  A day in the life of - Writing

  
  6
  Unit 1:  A day in the life of - Language Focus
  2
  
  7
  Unit 2:  School Talks- Reading

  
  8
  Unit 2:  School Talks- Speaking

  
  9
  Unit 2:  School Talks- Listening
  3
  
  10
  Unit 2:  School Talks- Writing

  
  11
  Unit 2:  School Talks- Language Focus

  
  12
  Unit 3: People’s background-Reading
  4
  
  13
  Unit 3: People’s background-Speaking

  
  14
  Unit 3: People’s background-Listening

  
  15
  Unit 3: People’s background-Writing
  5
  
  16
  Unit 3: People’s background-Language Focus

  
  17
  Test yourself A

  
  18
  One-period Test (N01)
  6
  
  19
  Unit 4:  Special Education-Reading

  
  20
  Unit 4:  Special Education- Speaking

  
  21
  Unit 4:  Special Education- Listening
  7
  
  22
  Unit 4:  Special Education-Writing

  
  23
  Unit 4:  Special Education-Language Focus

  
  24
  Correction (One-period Test (N01))
  8
  
  25
  Unit 5:  Technology and you-Reading

  
  26
  Unit 5:  Technology and you-Speaking

  
  27
  Unit 5:  Technology and you-Listening
  9
  
  28
  Unit 5:  Technology and you-Writing

  
  29
  Unit 5:  Technology and you-Language Focus

  
  30
  Unit 6:  An Excursion-Reading
  10
  
  31
  Unit 6:  An Excursion-Speaking

  
  32
  Unit 6:  An Excursion-Listening

  
  33
  Unit 6:  An Excursion-Writing
  11
  
  34
  Unit 6:  An Excursion-Language Focus

  
  35
  Test yourself B

  
  36
  One-period Test (N02)
  12
  
  37
  Unit 7:      The Mass Media-Reading

  
  38
  Unit 7:      The Mass Media-Speaking

  
  39
  Unit 7:      The Mass Media-Listening
  13
  
  40
  Unit 7:      The Mass Media-Writing

  
  41
  Unit 7:      The Mass Media-Language Focus

  
  42
  Correction (One-period Test (N02))
  14
  
  43
  Unit 8:      The story of my village-Reading

  
  44
  Unit 8:      The story of my village-Speaking

  
  45
  Unit 8:      The story of my village-Listening
  15
  
  46
  Unit 8:      The story of my village-Writing

  
  47
  Unit 8:      The story of my village-Language Focus

  
  48
  Test yourself C
  16
  
  49
  Revision

  
  50
  Revision   

  
  51
  Revision
  17
  
  52
  Revision

  
  53
  Revision

  
  54
  Revision
  18
  
  55
  Revision

  
  56
  Revision

  
  57
  The first term Test
  19
  

  HỌC KỲ 2
  (Áp dụng từ năm học 2009-2010)   
  TIẾT
  THỨ
  BÀI
  Tuần
  
  58
  Unit 9: Undersea World-Reading

  
  59
  Unit 9 : Undersea World-  Speaking

  
  60
  Unit 9:  Undersea World -Listening
  20
  
  61
  Unit 9:  Undersea World -Writing

  
  62
  Unit 9:  Undersea World -Language Focus

  
  63
  Unit 10: Conservation -Reading
  21
  
  64
  Unit 10: Conservation -Speaking

  
  65
  Unit 10: Conservation  -Listening

  
  66
  Unit 10: Conservation -Writing
  22
  
  67
  Unit 10: Conservation -Language Focus

  
  68
  Unit 11: National Parks -Reading

  
  69
  Unit 11: National Parks -Speaking
  23
  
  70
  Unit 11: National Parks -Listening

  
  71
  Unit 11: National Parks -Writing

  
  72
  Unit 11: National Parks - Language Focus
  
   
  Gửi ý kiến
  print