Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  cach giai toan tren mang

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Thị Liên
  Ngày gửi: 13h:36' 11-11-2010
  Dung lượng: 374.0 KB
  Số lượt tải: 649
  Số lượt thích: 0 người
  GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN QUA INTERNET
  LỚP NĂM
  1-Tìm hai số lẻ liên tiếp biết tổng số bằng 1444.
  - Trả lời: số bé 721; số lớn 723.
  2- Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào ?
  - Trả lời: 389
  3- Số tự nhiên bé nhất có các chữ số bằng 15 là số nào ?

  - Trả lời: 69
  4- Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng bằng 828 và biết giữa chúng có tất cả 15 số tự nhiên khác.
  - Trả lời: số bé là: 406 ; số lớn là: 422.
  5- Tìm hai phân số biết tổng của chúng bằng và hiệu của chúng bằng .
  Trả lời: số bé là: ; số lớn là : .
  13

  20
  3

  20
  5

  20
  8

  20
  6- Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số đó bằng 86.
  - Trả lời : phân số đó là .
  17


  69
  7- Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 36 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng .
  - Trả lời : phân số đó là
  3

  5
  54

  90
  7- Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 36 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng .
  3

  5
  8- Anh hơn em 8 tuổi biết hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 26. Hiện nay anh mấy tuổi em mấy tuổi ?
  -Trả lời : tuổi anh hiện nay 17 
  tuổi em hiện nay 9.
  9- Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số bằng 224 và biết phân số đó có giá trị .
  - Trả lời: phân số đó là .
  75

  100
  96

  128
  10- Tìm hai số lẽ biết tổng của chúng bằng 1142 và biết giữa chúng có 53 số lẽ khác.
  - Trả lời : số bé là 517 ; số lớn là 625.
  11- Một ôtô trong 3giờ đi được 135km. Hỏi trong năm giờ ôtô đó đi được bao nhiêu km ?

  - Trả lời : 225km
  12- Bác An mua 5m vải hết 450.000 đồng. Hỏi nếu bác mua 15m như thế hết bao nhiêu tiền?

  - Trả lời: 1.350.000 đồng
  13- Trường Kim Đồng mua 6 bộ bàn ghế hết 900.000đồng. hỏi nếu trường Kim Đồng mua 15 bộ bàn ghế như thế hết bao nhiêu tiền?

  - Trả lời: 2.250.000đồng.
  14- Tổng của hai số bằng 297. Tỉ của hai số đó là 1 .

  - Trả lời: số bé là: 132; số lớn là : 165.
  1

  4
  15- Hiệu của hai số bằng 402 Số thứ nhất bằng 1 số thứ hai

  - Trả lời : số thứ nhất 938 ; số thứ hai 536.
  3

  4
  16- Hiệu của hai số bằng 128 số thứ nhất bằng số thứ hai.

  - Trả lời : Số thứ nhất 320 ; số thứ hai 448.
  5

  7
  17- Tổng của hai số bằng 215. Tỉ của hai số đó là . Tìm hai số đó.

  - Trả lời số bé 86 ; số lớn 129.
  2

  3
  2

  3
  18- Hiệu của hai số bằng 306. Tỉ của hai số đó là . Tìm hai số đó.

  - Trả lời : Số bé là 204 ; số lớn là 510
  2

  5
  19- Hiệu của hai số bằng 85 . Tỉ của hai số đó bằng 1 .Tìm hai số đó.

  - Trả lời : số bé là 170 ; số lớn là 255.
  1

  2
  20- Tổng của hai số bằng 344 số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.

  - Trả lời : số thứ nhất là 215 ; số thứ hai là 129.
  5

  3
  21- Hiện nay tổng số tuổi hai mẹ con là 52. Biết sau 2 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 tuổi con.

  - Trả lời : Tuổi mẹ hiện nay 40 ; tuổi con hiện nay 12.
  22- Một xe ôtô cứ đi 100km thì hết 15lít xăng. Hỏi ôtô đó đi 240km thì hết bao nhiêu lít xăng ?

  - Trả lời : 36 lít
  23- Có 15 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc đó trong 20 ngày. Sau khi làm được 8 ngày người ta cử đến thêm 5 công nhân nữa để làm công việc đó. Hỏi họ sẻ cùng làm trong mấy ngày nữa thì sẽ hoàn thành công việc đó ?

  - Trả lời : 9 ngày.
  24- Có 15 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc đó trong 20 ngày. Sau khi làm được 6 ngày người ta chuyển bớt đi 5 công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi công nhân còn lại phải làm tiếp mấy ngày nữa thì sẽ hoàn thành công việc đó ?

  - Trả lời : 21ngày.
  25- Một xe cứ đi 100km thì hết 2 lít xăng. Hỏi nếu xe đó đi 400km hết bao nhiêu lít xăng ?

  - Trả lời : 10lít
  1

  2
  26- Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 60 tuổi, biết 15 năm sau tuổi bố gấp 2 lần tuổi con. Tính tuổi hai bố con hiện nay ?

  - Trả lời : Tuổi bố hiện nay 45 ; Tuổi con hiện nay 15
  27- Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48. Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi bố có bao nhiêu tuần ?

  - Trả lời : Tuổi bố hiện nay 42 tuổi ; Tuổi con hiện nay 6 tuổi.
  28- Một bếp ăn dự trữ gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Đã có 150 người ăn thì sẽ ăn hết số gạo trên trong bao nhiêu ngày ?

  - Trả lời : 16 ngày.
  29- Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 65 tuổi . Tuổi cháu bao nhiêu tháng tuổi bà bao nhiêu năm. Tính số tuổi hai bà cháu hiện nay ?

  - Trả lời : Tuổi bà hiện nay 60 ; Tuổi cháu hiện nay 5
  30- Tìm hai số khi biết trung bình cộng của chúng là 125 biết hiệu của chúng là 32. Tính hai số đó ?

  - Trả lời : Số bé là 109 ; Số lớn là 141
  31- Tìm số 4a8b biết số đó chia cho 2,5,9 cùng có số dư là 1.

  - Trả lời : 4681
  32- Tìm hai số biết tổng của chúng là 426 và biết số lớn chia cho số bé có thương là 2 và không còn dư.

  - Trả lời : Số bé là 142 ; Số lớn là 248.
  33- Tìm số nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 2,3,4,5 và 6.

  - Trả lời : 60.
  34- Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 19 biết hiệu hai số đó là 133.

  - Trả lời : Số bé 38 ; số lớn 171.
  35- Tìm số 8a3b biết số đó chia hết cho 2 và 5 còn chia cho 9 thì dư 5.

  - Trả lời : 8330.
  36- Tìm số 1a2b biết số đó chia hết cho cả 2,5 và 9.

  -Trả lời : 1620.
  37- Tìm số 3a7b biết số đó chia hết cho cả 2,5 và 9.
  - Trả lời : 3870.
  - Trả lời : 3870.
  38- Tìm hai số khi biết tổng của chúng bằng 340 và biết số lớn chia cho số bé được 3 và không có dư.

  - Trả lời : Số bé 85 ; số lớn 255.
  39- Số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2,3,4,5 và 6.

  - Trả lời : 120
  40- Tìm hai phân số biết tổng của chúng bằng và hiệu của chúng bằng .

  - Trả lời : Số bé  ; số lớn .
  17

  20
  7

  20
  5

  20
  12

  20
  41- Tìm số nhỏ nhất mà khi chia cho cả 2,3,4,5 và 6 có số dư lần lượt là 1,2,3,4 và 5.

  - Trả lời : 59
  42- Tìm số 1a2b chia hết chi 5 và 9 mà không chia hết cho 2.

  - Trả lời : 1125.
  43- Trong một phép chia thương bằng 3 số dư là 24 hiệu giữa số chia và số bị chia là 258. Tìm số chia và số bị chia.

  - Trả lời : Số chia 117; Số bị chia 375.
  44- Tìm số nhỏ nhất khác 1 mà khi chia cho 2,3,4,5 và 6 cùng có số dư bằng 1.

  - Trả lời : 61.
  45- Tìm số 6a2b biết số đó chia hết cho 2 còn chia cho 5 và 9 cùng dư 3.

  - Trả lời : 6528.
  46- Tìm 2 số biết tổng 186 và số lớn chia cho số bé bằng 2 dư 12.
  - Trả lời : Số bé 58 ; số lớn 128.
  - Trả lời : Số bé 58 ; số lớn 128.
  47- Tìm phân số có tổng của tử và mẩu là 210. Nếu chuyển từ mẩu lên tử 12 đơn vị thì phân số bằng 1.

  - Trả lời : Phân số là .
  93

  117
  48- Tìm số 1a7b chia hết cho 2 và cho 9 nhưng chia cho 5 thì dư 4.

  - Trả lời : 1674
  49- Trong một phép chia biết thương bằng 4 và số dư bằng 25 và biết tổng của số bị chia số chia và số dư bằng 515. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó ?

  -Trả lời : Số chia 98 ; Số bị chia 417.
  50- Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 2 dư 21 và biết tổng của hai số đó bằng 258.

  - Trả lời : Số bé 79 ; số lớn 179.
  51- Tìm số 5a7b chia hết cho 2,5 và 9.

  - Trả lời : 5670
  No_avatar

  Hiện nay, tổng số tuổi của bố và con là 46 tuổi. 4 năm nữa bố lớn hơn con 30 tuổi.hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi  và con bao nhiêu tuổi?

  No_avatarf

   

  tong cua hai so la so be nhat co 3 chu so chi hat cho 2,3,5. ti so cua hai so do la 2/3 tim hai so do

  No_avatarf

   

  tong cua hai so la so be nhat co 3 chu so chi hat cho 2,3,5. ti so cua hai so do la 2/3 tim hai so do

  Avatar

  bố  38 con 8

  No_avatar

  ai cho em hoi bai nay k

   

  No_avatar

  tim tong cac so le co 2 chu so ai cho em  biet k

  No_avatar

  tim tong cac so le co 2 chu so ai cho em  biet kKhóc

   

  No_avatar

  các bác cho em hỏi câu này với

   

  No_avatar

  tìm 2 sồ tự nhiên bé nhất khi cộng lại đc tổng=15 nhờ các bác giải giúpKhóc

   

   

  No_avatar

  cho e hoi ..tim trung binh cong cac so le co 3 chu so

   

   
  Gửi ý kiến