Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  cach giai toan tren mang

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Thị Liên
  Ngày gửi: 13h:36' 11-11-2010
  Dung lượng: 374.0 KB
  Số lượt tải: 649
  Số lượt thích: 0 người
  GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN QUA INTERNET
  LỚP NĂM
  1-Tìm hai số lẻ liên tiếp biết tổng số bằng 1444.
  - Trả lời: số bé 721; số lớn 723.
  2- Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là số nào ?
  - Trả lời: 389
  3- Số tự nhiên bé nhất có các chữ số bằng 15 là số nào ?

  - Trả lời: 69
  4- Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng bằng 828 và biết giữa chúng có tất cả 15 số tự nhiên khác.
  - Trả lời: số bé là: 406 ; số lớn là: 422.
  5- Tìm hai phân số biết tổng của chúng bằng và hiệu của chúng bằng .
  Trả lời: số bé là: ; số lớn là : .
  13

  20
  3

  20
  5

  20
  8

  20
  6- Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số là 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu số đó bằng 86.
  - Trả lời : phân số đó là .
  17


  69
  7- Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 36 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng .
  - Trả lời : phân số đó là
  3

  5
  54

  90
  7- Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 36 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng .
  3

  5
  8- Anh hơn em 8 tuổi biết hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 26. Hiện nay anh mấy tuổi em mấy tuổi ?
  -Trả lời : tuổi anh hiện nay 17 
  tuổi em hiện nay 9.
  9- Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số bằng 224 và biết phân số đó có giá trị .
  - Trả lời: phân số đó là .
  75

  100
  96

  128
  10- Tìm hai số lẽ biết tổng của chúng bằng 1142 và biết giữa chúng có 53 số lẽ khác.
  - Trả lời : số bé là 517 ; số lớn là 625.
  11- Một ôtô trong 3giờ đi được 135km. Hỏi trong năm giờ ôtô đó đi được bao nhiêu km ?

  - Trả lời : 225km
  12- Bác An mua 5m vải hết 450.000 đồng. Hỏi nếu bác mua 15m như thế hết bao nhiêu tiền?

  - Trả lời: 1.350.000 đồng
  13- Trường Kim Đồng mua 6 bộ bàn ghế hết 900.000đồng. hỏi nếu trường Kim Đồng mua 15 bộ bàn ghế như thế hết bao nhiêu tiền?

  - Trả lời: 2.250.000đồng.
  14- Tổng của hai số bằng 297. Tỉ của hai số đó là 1 .

  - Trả lời: số bé là: 132; số lớn là : 165.
  1

  4
  15- Hiệu của hai số bằng 402 Số thứ nhất bằng 1 số thứ hai

  - Trả lời : số thứ nhất 938 ; số thứ hai 536.
  3

  4
  16- Hiệu của hai số bằng 128 số thứ nhất bằng số thứ hai.

  - Trả lời : Số thứ nhất 320 ; số thứ hai 448.
  5

  7
  17- Tổng của hai số bằng 215. Tỉ của hai số đó là . Tìm hai số đó.

  - Trả lời số bé 86 ; số lớn 129.
  2

  3
  2

  3
  18- Hiệu của hai số bằng 306. Tỉ của hai số đó là . Tìm hai số đó.

  - Trả lời : Số bé là 204 ; số lớn là 510
  2

  5
  19- Hiệu của hai số bằng 85 . Tỉ của hai số đó bằng 1 .Tìm hai số đó.

  - Trả lời : số bé là 170 ; số lớn là 255.
  1

  2
  20- Tổng của hai số bằng 344 số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó.

  - Trả lời : số thứ nhất là 215 ; số thứ hai là 129.
  5

  3
  21- Hiện nay tổng số tuổi hai mẹ con là 52. Biết sau 2 năm nữa tuổi mẹ gấp 3 tuổi con.

  - Trả lời : Tuổi mẹ hiện nay 40 ; tuổi con hiện nay 12.
  22- Một xe ôtô cứ đi 100km thì hết 15lít xăng. Hỏi ôtô đó đi 240km thì hết bao nhiêu lít xăng ?

  - Trả lời : 36 lít
  23- Có 15 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc đó trong 20 ngày. Sau khi làm được 8 ngày người ta cử đến thêm 5 công nhân nữa để làm công việc đó. Hỏi họ sẻ cùng làm trong mấy ngày nữa thì sẽ hoàn thành công việc đó ?

  - Trả lời : 9 ngày.
  24- Có 15 công nhân cùng làm một công việc. Họ sẽ hoàn thành công việc đó trong 20 ngày. Sau khi làm được 6 ngày người ta chuyển bớt đi 5 công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi công nhân còn lại phải làm tiếp mấy ngày nữa thì sẽ hoàn thành công việc đó ?

  - Trả lời : 21ngày.
  25- Một xe cứ đi 100km thì hết 2 lít xăng. Hỏi nếu xe đó đi 400km hết bao nhiêu lít xăng ?

  - Trả lời : 10lít
  1

  2
  26- Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 60 tuổi, biết 15 năm sau tuổi bố gấp 2 lần tuổi con. Tính tuổi hai bố con hiện nay ?

  - Trả lời : Tuổi bố hiện nay 45 ; Tuổi con hiện nay 15
  27- Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 48. Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi bố có bao nhiêu tuần ?

  - Trả lời : Tuổi bố hiện nay 42 tuổi ; Tuổi con hiện nay 6 tuổi.
  28- Một bếp ăn dự trữ gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Đã có 150 người ăn thì sẽ ăn hết số gạo trên trong bao nhiêu ngày ?

  - Trả lời : 16 ngày.
  29- Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 65 tuổi . Tuổi cháu bao nhiêu tháng tuổi bà bao nhiêu năm. Tính số tuổi hai bà cháu hiện nay ?

  - Trả lời : Tuổi bà hiện nay 60 ; Tuổi cháu hiện nay 5
  30- Tìm hai số khi biết trung bình cộng của chúng là 125 biết hiệu của chúng là 32. Tính hai số đó ?

  - Trả lời : Số bé là 109 ; Số lớn là 141
  31- Tìm số 4a8b biết số đó chia cho 2,5,9 cùng có số dư là 1.

  - Trả lời : 4681
  32- Tìm hai số biết tổng của chúng là 426 và biết số lớn chia cho số bé có thương là 2 và không còn dư.

  - Trả lời : Số bé là 142 ; Số lớn là 248.
  33- Tìm số nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 2,3,4,5 và 6.

  - Trả lời : 60.
  34- Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 19 biết hiệu hai số đó là 133.

  - Trả lời : Số bé 38 ; số lớn 171.
  35- Tìm số 8a3b biết số đó chia hết cho 2 và 5 còn chia cho 9 thì dư 5.

  - Trả lời : 8330.
  36- Tìm số 1a2b biết số đó chia hết cho cả 2,5 và 9.

  -Trả lời : 1620.
  37- Tìm số 3a7b biết số đó chia hết cho cả 2,5 và 9.
  - Trả lời : 3870.
  - Trả lời : 3870.
  38- Tìm hai số khi biết tổng của chúng bằng 340 và biết số lớn chia cho số bé được 3 và không có dư.

  - Trả lời : Số bé 85 ; số lớn 255.
  39- Số nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2,3,4,5 và 6.

  - Trả lời : 120
  40- Tìm hai phân số biết tổng của chúng bằng và hiệu của chúng bằng .

  - Trả lời : Số bé  ; số lớn .
  17

  20
  7

  20
  5

  20
  12

  20
  41- Tìm số nhỏ nhất mà khi chia cho cả 2,3,4,5 và 6 có số dư lần lượt là 1,2,3,4 và 5.

  - Trả lời : 59
  42- Tìm số 1a2b chia hết chi 5 và 9 mà không chia hết cho 2.

  - Trả lời : 1125.
  43- Trong một phép chia thương bằng 3 số dư là 24 hiệu giữa số chia và số bị chia là 258. Tìm số chia và số bị chia.

  - Trả lời : Số chia 117; Số bị chia 375.
  44- Tìm số nhỏ nhất khác 1 mà khi chia cho 2,3,4,5 và 6 cùng có số dư bằng 1.

  - Trả lời : 61.
  45- Tìm số 6a2b biết số đó chia hết cho 2 còn chia cho 5 và 9 cùng dư 3.

  - Trả lời : 6528.
  46- Tìm 2 số biết tổng 186 và số lớn chia cho số bé bằng 2 dư 12.
  - Trả lời : Số bé 58 ; số lớn 128.
  - Trả lời : Số bé 58 ; số lớn 128.
  47- Tìm phân số có tổng của tử và mẩu là 210. Nếu chuyển từ mẩu lên tử 12 đơn vị thì phân số bằng 1.

  - Trả lời : Phân số là .
  93

  117
  48- Tìm số 1a7b chia hết cho 2 và cho 9 nhưng chia cho 5 thì dư 4.

  - Trả lời : 1674
  49- Trong một phép chia biết thương bằng 4 và số dư bằng 25 và biết tổng của số bị chia số chia và số dư bằng 515. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó ?

  -Trả lời : Số chia 98 ; Số bị chia 417.
  50- Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 2 dư 21 và biết tổng của hai số đó bằng 258.

  - Trả lời : Số bé 79 ; số lớn 179.
  51- Tìm số 5a7b chia hết cho 2,5 và 9.

  - Trả lời : 5670
  No_avatar

  Hiện nay, tổng số tuổi của bố và con là 46 tuổi. 4 năm nữa bố lớn hơn con 30 tuổi.hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi  và con bao nhiêu tuổi?

  No_avatarf

   

  tong cua hai so la so be nhat co 3 chu so chi hat cho 2,3,5. ti so cua hai so do la 2/3 tim hai so do

  No_avatarf

   

  tong cua hai so la so be nhat co 3 chu so chi hat cho 2,3,5. ti so cua hai so do la 2/3 tim hai so do

  Avatar

  bố  38 con 8

  No_avatar

  ai cho em hoi bai nay k

   

  No_avatar

  tim tong cac so le co 2 chu so ai cho em  biet k

  No_avatar

  tim tong cac so le co 2 chu so ai cho em  biet kKhóc

   

  No_avatar

  các bác cho em hỏi câu này với

   

  No_avatar

  tìm 2 sồ tự nhiên bé nhất khi cộng lại đc tổng=15 nhờ các bác giải giúpKhóc

   

   

  No_avatar

  cho e hoi ..tim trung binh cong cac so le co 3 chu so

   

   
  Gửi ý kiến