Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 25. Một số hoạt động ở trường (tiếp theo)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến
  Ngày gửi: 18h:23' 14-11-2010
  Dung lượng: 33.9 MB
  Số lượt tải: 1048
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 25: Một số hoạt động ở trường (T2)
  Người thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến
  Tự nhiên - xã hội
  Hãy kể tên các môn học mà em học ở trường?


  Em hãy kể tên một số hoạt động diễn ra trong giờ học ?
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Kiểm tra bài cũ
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  HĐ 1: Hãy quan sát và nói về các hoạt động của học sinh trong từng hình dưới đây.
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  * Nội dung thảo luận theo nhóm đôi và trả lời các câu hỏi sau:
  Trong hình là hoạt động gì?

  Hoạt động đó diễn ra trong giờ học nào?

  Thái độ của các bạn trong tranh như thế nào?
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  1
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  Đồng diễn thể dục
  2
  Vui chơi đêm Trung thu
  3
  Biểu diễn văn nghệ
  4
  Thăm viện bảo tàng
  5
  Thăm gia đình liệt sĩ
  6
  Chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Đồng diễn thể dục
  Vui chơi đêm Trung thu
  Biểu diễn văn nghệ
  Thăm viện bảo tàng
  Thăm gia đình liệt sĩ
  Chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  * K?t lu?n: Ho?t d?ng ngoi gi? c?a h?c sinh ti?u h?c trờn l?p bao g?m: vui choi gi?i trớ, van ngh?, th? d?c th? thao, cham súc cõy, tu?i cõy, giỳp gia dỡnh thuong binh, li?t si, ....
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  HĐ 2: Giới thiệu một số hoạt động ở trường em thảo luận theo nhóm 4 và hoàn thành bảng sau:
  Đại diện các nhóm lên trình bày
  Hãy kể một số những hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường em.
  Liên hệ thực tế:
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  * Kết luận:
  Hoạt động ngoài giờ lên lớp làm cho tinh thần các
  em vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh; giúp các em nâng cao và
  mở rộng kiến thức, mở rộng phạm vi giao tiếp, tăng
  cường tinh thần đồng đội; biết quan tâm và giúp đỡ
  mọi người,…
  Trò chơi : “Ai nhanh”
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  1/ Phương án nào không phải là hoạt động ngoài giờ học ?
  A - Thăm quan
  B - Hội thi kể chuyện
  C - Thi kể chuyện trong giờ kể chuyện
  D - Diễn văn nghệ
  2/ Phương án nào không phải là hoạt động ngoài giờ học ?
  A - Làm vệ sinh , chăm sóc cây
  B - Trưng bày sản phẩm trong giờ thủ công
  C - Giúp gia đình thương binh liệt sĩ
  3/ Hoạt động ngoài giờ có ích lợi gì ?
  A – Tinh thần vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh
  B – Tăng cường tinh thần đồng đội
  C – Nâng cao và mở rộng kiến thức
  D – Cả 3 phương trên
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  Dặn dò:
  Về nhà các em xem lại bài
  Chuẩn bị trước bài: Không chơi các trò chơi nguy hiểm
  Chúc các em học giỏi
  No_avatar
  Bài 25: Một số hoạt động ở trường (T2)
  Người thực hiện: Nguyễn Thị Hải Yến
  Tự nhiên - xã hội
  Hãy kể tên các môn học mà em học ở trường?


  Em hãy kể tên một số hoạt động diễn ra trong giờ học ?
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Kiểm tra bài cũ
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  HĐ 1: Hãy quan sát và nói về các hoạt động của học sinh trong từng hình dưới đây. 
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  * Nội dung thảo luận theo nhóm đôi và trả lời các câu hỏi sau:
  Trong hình là hoạt động gì?

  Hoạt động đó diễn ra trong giờ học nào?

  Thái độ của các bạn trong tranh như thế nào?
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  1
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  Đồng diễn thể dục
  2
  Vui chơi đêm Trung thu
  3
  Biểu diễn văn nghệ
  4
  Thăm viện bảo tàng
  5
  Thăm gia đình liệt sĩ
  6
  Chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Đồng diễn thể dục
  Vui chơi đêm Trung thu
  Biểu diễn văn nghệ
  Thăm viện bảo tàng
  Thăm gia đình liệt sĩ
  Chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  * K?t lu?n: Ho?t d?ng ngo�i gi? c?a h?c sinh ti?u h?c trờn l?p bao g?m: vui choi gi?i trớ, van ngh?, th? d?c th? thao, cham súc cõy, tu?i cõy, giỳp gia dỡnh thuong binh, li?t si, ....
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  HĐ 2: Giới thiệu một số hoạt động ở trường em thảo luận theo nhóm 4 và hoàn thành bảng sau:
  Đại diện các nhóm lên trình bày
  Hãy kể một số những hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường em.
  Liên hệ thực tế: 
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  * Kết luận:
  Hoạt động ngoài giờ lên lớp làm cho tinh thần các
  em vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh; giúp các em nâng cao và
  mở rộng kiến thức, mở rộng phạm vi giao tiếp, tăng
  cường tinh thần đồng đội; biết quan tâm và giúp đỡ 
  mọi người,…
  Trò chơi : “Ai nhanh”
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  1/ Phương án nào không phải là hoạt động ngoài giờ học ?
  A - Thăm quan 
  B - Hội thi kể chuyện
  C - Thi kể chuyện trong giờ kể chuyện 
  D - Diễn văn nghệ
  2/ Phương án nào không phải là hoạt động ngoài giờ học ?
  A - Làm vệ sinh , chăm sóc cây 
  B - Trưng bày sản phẩm trong giờ thủ công 
  C - Giúp gia đình thương binh liệt sĩ
  3/ Hoạt động ngoài giờ có ích lợi gì ?
  A – Tinh thần vui vẻ, cơ thể khỏe mạnh
  B – Tăng cường tinh thần đồng đội
  C – Nâng cao và mở rộng kiến thức
  D – Cả 3 phương trên
  Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
  Tự nhiên và xã hội
  Một số hoạt động ở trường (tt)
  Dặn dò:
  Về nhà các em xem lại bài
  Chuẩn bị trước bài: Không chơi các trò chơi nguy hiểm
  Chúc các em học giỏi
   
   
   
   
  Gửi ý kiến