Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 5. The media

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Phương Lâm (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:48' 15-11-2010
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 1078
  Số lượt thích: 1 người (ShiNiChi kuDo)
  chào mừng các thầy ,cô giáo về dự giờ thăm lớp
  giáo viên:phạm văn vinh
  trường thcs nga tân
  Which program is on television?
  News
  Movie
  Music
  Sport
  Quizzes
  Games
  English program
  Cartoon
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak+ language focus 1,2
  1. TV Programs
  Drama :
  Kịch
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak+ language focus 1,2
  1. TV Programs
  Drama : Kịch
  Wildlife World :
  Thế giới động vật
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak + language focus 1,2
  1. TV Programs
  Safe traffic news :
  Drama : Kịch
  Wildlife World : Thế giới động vật
  Bản tin ATGT
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak + language focus 1,2
  1. TV Programs
  Documentary :
  Safe traffic news : Bản tin ATGT
  Drama : Kịch
  Wildlife World : Thế giới động vật
  Phim tài liệu
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak + language focus 1,2
  1. TV Programs
  Weather forecast :
  Documentary : Phim tài liệu
  Safe traffic news : Bản tin ATGT
  Drama : Kịch
  Wildlife World : Thế giới động vật
  Dự báo thời tiết
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak language focus 1,2
  1. TV Programs
  Children`s corner:
  Documentary: Phim tài liệu
  Safe traffic news: Bản tin ATGT
  Drama: Kịch
  Wildlife World: Thế giới động vật
  Weather forecast: Dự báo thời tiết
  Góc thiếu nhi
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak + language focus 1,2
  1. TV Programs
  Children`s corner: Góc thiếu nhi
  Documentary: Phim tài liệu
  Safe traffic news: Bản tin ATGT
  Drama: Kịch
  Wildlife World: Thế giới động vật
  Weather forecast: Dự báo thời tiết
  Health for everyone:
  Sức khoẻ cho mọi người
  English 9
  Unit 5: The Media
  Lesson 2: Speak + language focus 1,2
  1. TV Programs
  Children`s corner: Góc thiếu nhi
  Documentary: Phim tài liệu
  Safe traffic news: Bản tin ATGT
  Drama: Kịch
  Wildlife World: Thế giới động vật
  Weather forecast: Dự báo thời tiết
  Health for everyone:
  Sức khoẻ cho mọi người
  Violent : (adj)
  Bạo lực
  UNIT 5 : THE MEDIA
  3. SPEAK ( Page 42 )
  * Work with a partner. Read the dialogue :
  Lien : You like watching sports, don`t you, Trung ?
  Trung : Not really. Some sports are so violent, and I don`t like watching them. I prefer documentaries.

  Lien : I`m the opposite. I love watching sports, and documentaries seem quite boring to me.
  Trung : But you watch the news, don`t you ?
  Lien : Yes, eveyday. It`s very informative.
  Trung : I enjoy it too. You don`t like foreign films, do you ?
  Lien : No, I don`t.
  Lien : You like watching sports, don`t you, Trung ?
  Trung : But you watch the news, don`t you ?
  Trung : I enjoy it too. You don`t like foreign films, do you ?
  Unit 5: the media
  Lesson 2 speak& language focus 1,2
  You like cartoon, don’t you?
  …. Liked………, ………
  …...have seen….,……………..?
  …..are seen….,……………..?
  …..will see….,……………….?
  You don’t like cartoon, do you?
  …. didn’t Like………, …..............?
  haven’t seen…., ………………….?
  …..aren’t seen, ……………..?
  …..won’t see,…………………?
  didn’t you
  aren’t you
  haven’t you
  Won’t you
  did you
  have you
  are you
  will you
  Activity 1:Write question tags for the following sentences

  Practice: Ask and answer questions about television programs these people like and dislike, using tag questions.
  V: like
  X: do not like
  Key:
  Example:
  A: Tuan likes news, doesn’t he ?
  B: Yes, he does.
  A: Mai and Anh don’t like news, do they ?
  B: No, they don’t.
  Period 29: Unit 5: The media
  Lesson 2: Speak & language focus 1,2
  Use these sentences below to complete the dialogue
  Lien: You like watching sports, don’t you?
  Trung: Not really. Some sports are so violent,

  I prefer documentaries.
  Lien: I’m the opposite. I love watching sports,

  Trung: But you watch the news, don’t you?
  Lien: Yes, everyday .
  Trung: I enjoy it too. You don’t like foreign films,
  do you?
  Lien:
  ………(2)……………......................................
  …………( 3)….......…….
  ………..( 4)……....................................………
  ……(1)………….........................................….
  No, I don’t
  And I don’t like watching them
  It’s very informative
  And documentaries seem quite boring to me
  3- Speak

  b, Make similar dialogue and then practice with a partner, talk about the programs you like and dislike  Example:

  Hằng: You like watching cartoons, don’t you, Hanh ?
  Hạnh: Not really. Some cartoons are so boring, and I don’t like watching them. I prefer films.
  Hằng: I’m the opposite. I love watching wildlife world, and films seem quite boring to me.
  Hạnh: But you watch English news, don’t you ?
  Hằng: Yes, every day. It’s very informative.
  Hạnh: I enjoy it too. You don’t like drama, do you ?
  Hằng: No, I don’t.
  Lucky Numbers
  1
  2
  3
  4
  5
  10
  Team A
  Team B
  * ANSWER THE QUESTIONS
  2
  2
  4
  6
  8
  10
  4
  6
  8
  10
  7
  6
  8
  9
  Unit 5: The media
  Period : Lesson 2: Speak & Language focus 1,2
  Unit 5: The media
  Period : Lesson 2: Speak &language focus 1,2
  Lucky number
  ? What program is it ?
  Unit 5: The media
  Period : Lesson 2: Speak & language focus
  Cartoon
  ? You like watching this program, don’t you?
  Unit 5: The media
  Period : Lesson 2: Speak & language focus1,2
  Hear & guess what program is.
  Unit 5: The media
  Period : Lesson2: Speak & language focus 1,2
  Advertisement program
  Unit 5: The media
  Period : Lesson 2: Speak & Languague focus 1,2
  Lucky number
  lucky number
  Hear & guess what program is
  Unit 5: The media
  Period : Lesson 2: Speak & language focus 1,2
  Hear & guess what program is
  Unit 5: The media
  Period : Lesson2: Speak & language focus 1,2
  ?

  ?

  ?

  Unit 5: The media
  Period : Lesson 2:Speak & Language focus 1,2
  Lucky number
  Lucky number
  Unit 5: The media
  Period : Lesson 2: Speak & Language focus 1,2
  Lucky number
  ? You don’t like watching this program, do you?
  Unit 5: The media
  Period : Lesson 2: Speak &Language focus 1,2
  Good bye my students
  good bye
  THANK YOU VERY MUCH - GOODBYE - SEE YOU AGAIN
   
  Gửi ý kiến