Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 28. Loài

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD & ĐT TP HCM
  Người gửi: Nguyễn Hoàng Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:08' 26-11-2010
  Dung lượng: 9.3 MB
  Số lượt tải: 829
  Số lượt thích: 1 người (Trần Hồng Vy)
  BÀI DỰ THI : “ Giáo viên sáng tạo”
  Trường THPT Gia Định -Địa chỉ : 195/29 -Đường Xô viết Nghệ Tĩnh –P 25-
  - Quận : Bình Thạnh – TP HCM
  Bộ môn Sinh vật -Khối 12 – Ban Cơ bản
  Họ và tên : Nguyễn Cao Khải
  Địa chỉ email: caokhai090772 @ yahoo.com
  Tên bài giảng : bài 28: Loài
  BÀI 28-LOÀI
  I. Mục tiêu:
  Học xong làm bài này học sinh cần nắm được
  1.Kiến thức:
  -Giải thích được khái niệm loài sinh học, khái niệm cách li sinh sản
  -Nêu và giải thích được các cơ chế cách li trước hợp tử
  -Nêu và giải thích được các cơ chế cách li sau hợp tử
  -Giải thích được vai trò của các cơ chế cách li trong quá trình tiến hoá
  2.Kĩ năng:
  -Rèn kĩ năng phân tích tư duy khái quát
  -Rèn kĩ năng hoạt động nhóm, làm việc độc lập
  II. Chuẩn bị
  1.Phương pháp :
  Vấn đáp, làm việc độc lập, thảo luận nhóm
  2.Đồ dùng dạy học :
  Phiếu học tập, ví dụ thực tế, sgk
  III. Tiến trình thực hiện
  1.ổn định tổ chức lớp
  2.Kiểm tra bài cũ :
  Câu hỏi 1:
  Đặc điểm thích nghi là gì ? cho VD
  Câu hỏi 2:
  Quần thể thích nghi được hình thành trên cơ sở nào ? cho VD
  3.Bài mới:
  Có nhiều định nghĩa khác nhau về loài, vì vậy có nhiều khái niệm về loài. Sách giáo khoa chỉ giới thiệu loài sinh học
  Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và thảo luận nhóm hoàn thành
  phiếu học tập theo mẫu sau :
  Bài mới
  Bài 28:
  LOÀI

  Bài 28:
  LOÀI

  Bài 28: LOÀI
  NH?C L?I KI?N TH?C CU
  Phân loại học
  Loài
  Quần thể
  Nòi ( động vật )
  Thứ cây trồng(TV )
  NÒI
  ĐỊA LÍ
  SINH THÁI
  SINH HỌC
  TRONG TỰ NHIÊN
  TRONG NHÂN TẠO
  VÍ DỤ MINH HỌA
  CHI
  CHUỘT
  LÒAI CHUỘT ĐỒNG
  LOÀI CHUỘT CỐNG
  LOÀI CHUỘT NHẮT
  LOÀI CHUỘT CHÙ
  NÒI CHUỘT BẠCH
  Voi Châu phi và voi Ấn độ
  I. Khái niệm về loài sinh học
  Voi Châu phi và voi Ấn độ có thuộc cùng một loài không? Tại sao?
  -Không cùng loài vì giữa chúng không có khả năng giao phối với nhau.
  1. Khái niệm
  NGỰA CÁI
  LỪA ĐỰC
  LA
  Mấy loài ?
  Con lai (con la) giữa ngựa cái và lừa đực có được coi là loài mới không?

  -Không.Vì chúng không tồn tại như một nhóm quần thể, không có khả năng giao phối với nhau và sinh ra đời con có sức sống
  Cùng loài hay khác loài?
  I. KHÁI NIỆM Loài ?

  Cùng loài hay khác loài?
  Cây phát sinh chủng loại
  CHUỘT
  I. KHÁI NIỆM Loài ?
  I. KHÁI NIỆM Loài ?
  1 loài  nhiều nòi
  Loài người và vượn người ngày nay
  I. KHÁI NIỆM :* Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên sinh ra đời con có sức sống và có khẳ năng sinh sản, cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác.
  VD –RUỒI GIẤM .....
  VD –RUỒI GIẤM
  VÍ DỤ MINH HỌA
  CHI
  CHUỘT
  LÒAI CHUỘT ĐỒNG
  LOÀI CHUỘT CỐNG
  LOÀI CHUỘT NHẮT
  LOÀI CHUỘT CHÙ
  NÒI CHUỘT BẠCH
  CHUỘT
  Ba loài thỏ trong chi Lepus
  2. Các tiêu chuẩn để phân biệt 2 loài thân thuộc
  Tiêu chuẩn hình thái
  Tiêu chuẩn địa lí-sinh thái
  Tiêu chuẩn sinh lí-hoá sinh
  Tiêu chuẩn cách li sinh sản
  Tiêu chuẩn di truyền
  Tại sao hai loài khác nhau lại có các đặc điểm giống nhau?
  Vd-2 loài khác nhau có sự gián đoạn về hình thái (đứt quãng về 1 tính trạng nào đó).

  Hai loài chuột nhà sống ở hai khu vực địa lí khác nhau có bộ nhiễm sắc thể khác nhau.
  * KẾT LUẬN:Phân biệt loài này với loài kia :- Người ta có thể sử dụng các tiêu chuẩn về hình thái, hóa sinh hoặc kết hợp rất nhiều các tiêu chuẩn khác nhau.
  Tuy nhiên, đối với các loài sinh sản hữu tính, để xác định chính xác hai cá thể có thuộc cùng một loài hay không thì tiêu chuẩn cách li sinh sản là tiêu chuẩn chính xác và khách quan nhất.
  Lưu ý:-Mỗi tiêu chuẩn chỉ có giá trị tương đối.
  Tuỳ theo mỗi nhóm sinh vật mà người ta vận dụng tiêu chuẩn nào là chủ yếu, hoặc phối hợp nhiều tiêu chuẩn mới xác định được.
  Ví dụ: Vi khuẩn -> tiêu chuẩn hoá sinh.
  Sinh vật bậc cao ( lòai giao phối -> )tiêu chuẩn di truyền là chủ yếu}
  * Cách li sinh sản là những trở ngại sinh học ngăn cản các sinh vật giao phối tạo ra đời con hữu thụ.
  Có 2 loại cơ chế cách li là cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử.
  A-Cách li trước hợp tử
  Khoâng giao phoái ñöôïc:
  Ví duï: Ngoãng khoâng giao phoái ñöôïc vôùi vòt.

  NG?NG
  V?T
  Ví dụ: Ngỗng không giao phối được với vịt.

  1. Cách li trước hợp tử
  Cách li tập tính: mỗi loài có tập tính giao phối riêng nên không giao phối với nhau.
  Cách li tập tính
  1. Cách li trước hợp tử
  Cách li cơ học: c?u t?o co quan sinh s?n khỏc nhau nờn chỳng khụng th? giao ph?i v?i nhau
  Cách li cơ học
  1 LỊAI ? -A-Cch li tru?c h?p t?
  Cch li c hc

  A. Cách li trước hợp tử
  Cách li giao t? : tinh trựng c?a loi ny khụng cú kh? nang s?ng trong du?ng sinh d?c c?a con cỏi khỏc loi
  Vớ d?: tinh trựng ng?ng khụng s?ng du?c trong õm d?o v?t cỏi
  Cách li giao tử
  B-cách li sau hợp tử
  Giao phoái ñöôïc nhöng khoâng thuï tinh:
  Ví duï: Tinh truøng ngoãng bò cheát trong aâm ñaïo vòt.
  Thuï tinh ñöôïc nhöng hôïp töû khoâng phaùt trieån.
  Ví duï: Cöøu x deâ -> hôïp töû bò cheát.
  Hôïp töû phaùt trieån thaønh con lai hoaëc laø cheát non hoaëc laø khoâng sinh saûn:
  Ví duï: Ngöïa x löøa -> La baát thuï
  DÊ CỪU
  Ví dụ: Cừu x dê
  -> hợp tử bị chết
  NGỰA CÁI
  LỪA ĐỰC
  LA
  Ví dụ:
  Ngựa x lừa
  -> La bất thụ
  CON LA
  NGỰA VẰN
  X
  LỪA
  loài mới ? Tên ?
  B-cách li sau hợp tử
  Tóm lại
  Các cơ chế CL đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tiến hoá vì chúng ngăn cản các loài trao đổi vốn gen cho nhau, do vậy mỗi loài duy trì được những đặc trưng riêng.
  Nếu không có cơ chế CL thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra?
  Các cơ chế CL đóng vai trò như thế nào đối với quá trình tiến hoá?
  Kết luận
  * Cơ chế cách li có vai trò ngăn cản các loài trao đổi vốn gen cho nhau, do vậy mỗi loài duy trì được những đặc trưng riêng.
  Mỗi loài duy trì được những đặc trưng riêng
  Mỗi loài duy trì được những đặc trưng riêng

  Mỗi loài duy trì được những đặc trưng riêng
  Mỗi loài duy trì được những đặc trưng riêng
  Mỗi loài duy trì được những đặc trưng riêng
  Củng cố
  -Hãy chọn câu có đáp án đúng nhất
  Câu 1 : Tiêu chuẩn được dùng để phân biệt loài này với loài kia là
  A. di truyền.
  B. hình thái
  C. hóa sinh
  D. kết hợp nhiều tiêu chuẩn khác nhau.
  Củng cố
  -Hãy chọn câu có đáp án đúng nhất
  Câu 1 : Tiêu chuẩn được dùng để phân biệt loài này với loài kia là
  A. di truyền.
  B. hình thái
  C. hóa sinh
  D. kết hợp nhiều tiêu chuẩn khác nhau.
  -Hãy chọn câu có đáp án đúng nhất
  Câu 2 : Tiêu chuẩn chính xác và quan trọng nhất để phân biệt 2 loài giao phối là
  A. cách li sinh sản
  B. cách li sinh thái
  C. cách li địa lí
  D. cách li tập tính
  -Hãy chọn câu có đáp án đúng nhất
  Câu 2 : Tiêu chuẩn chính xác và quan trọng nhất để phân biệt 2 loài giao phối là
  A. cách li sinh sản
  B. cách li sinh thái
  C. cách li địa lí
  D. cách li tập tính
  Hãy chọn câu có đáp án đúng nhất
  Câu 3 : Khi nào thì ta có thể kết luận hai cá thể sinh vật nào đó là thuộc hai loài khác nhau ?
  A. Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh.
  B. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau.
  C. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh hoá giống nhau.
  D. Hai cá thể đó không giao phối với nhau.
  Hãy chọn câu có đáp án đúng nhất
  Câu 3 : Khi nào thì ta có thể kết luận hai cá thể sinh vật nào đó là thuộc hai loài khác nhau ?
  A. Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh.
  B. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau.
  C. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh hoá giống nhau.
  D. Hai cá thể đó không giao phối với nhau.
  Hãy chọn câu có đáp án đúng nhất
  Câu 4 : Ở loài giao phối, dạng cách li nào khi xuất hiện sẽ đánh dấu sự xuất hiện loài mới ?
  A. cách li sinh sản B. cách li sinh thái
  C. cách li địa lí D. cách li tập tính

  Hãy chọn câu có đáp án đúng nhất
  Câu 4 : Ở loài giao phối, dạng cách li nào khi xuất hiện sẽ đánh dấu sự xuất hiện loài mới ?
  A. cách li sinh sản B. cách li sinh thái
  C. cách li địa lí D. cách li tập tính

  Chúc các em học tốt !
  QUÝ THẦY CÔ
  ĐÃ ĐẾN DỰ

  HẸN GẶP LẠI !
  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
  Avatar

  xanh hoa cả mắt

   
  Gửi ý kiến