Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chia cho số có hai chữ số

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thi Thu Chinh
  Ngày gửi: 21h:56' 26-11-2010
  Dung lượng: 822.5 KB
  Số lượt tải: 1125
  Số lượt thích: 2 người (Trần Quang Hào, Bùi Ngọc Minh Thảo)
  Giáo viên : Đặng Thị Thu Chinh
  Kiểm tra bài cũ
  1200 : 80 =
  70 x 60 : 30 =
  45000 : 90 =
  120 x 30 : 400 =
  15
  140
  500
  9
  Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
  Toán
  Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
  Toán
  Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
  Ví dụ 1
  672 : 21 = ?
  - Dựa vào tÝnh chÊt chia 1 số cho 1 tÝch h·y t×m kÕt qu¶ cña phép tính trên.

  Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
  Toán
  Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
  672 : 21 = 672 : ( 3 x 7 )
  = (672 : 3 ) : 7
  = 224 : 7 = 32
  Vậy : 672 : 21 =
  32
  Các em hãy dựa vào cách đặt tính chia cho số có 1 chữ số để đặt tính 672 : 21
  672
  21
  Chia theo thứ tự từ trái sang phải

  Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
  Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
  Toán

  Cách thực hiện
  672
  21
  Chia theo thứ tự từ trái sang phải
  * 67 chia cho 21 ®­îc 3, viÕt 3;
  3
  3 nh©n 1 b»ng 3, viÕt 3
  3
  3 nh©n 2 b»ng 6. viÕt 6
  6
  67 trõ 63 b»ng 4, viÕt 4
  4
  * H¹ 2, ®­îc 42;
  2
  42 chia cho 21 ®­îc 2, viÕt 2
  2
  2 nhân 1 bằng 2, viết 2
  2
  2 nhân 2 bằng 4, viết 4
  4
  42 trừ 42 bằng 0, viết 0
  0
  Vậy 672 : 21 =
  32
  Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
  Toán
  Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
  Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009
  Toán
  Ví dụ 2
  779 : 18 = ?
  Hãy đặt tính và thực hiện tính phép tính trên
  Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
  Cách thực hiện
  779
  18
  Chia theo thứ tự từ trái sang phải
  * 77 chia cho 18 ®­îc 4, viÕt 4;
  4
  4 nh©n 8 b»ng 32 , viÕt 2 nhí 3
  2
  4 nh©n 1 b»ng 4, thªm 3 b»ng 7, viÕt 7
  7
  77 trõ 72 b»ng 5, viÕt 5
  5
  * H¹ 9, ®­îc 59;
  9
  59 chia cho 18 ®­îc 3, viÕt 3
  3
  3 nhân 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2
  4
  3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5, viết 5
  5
  59 trừ 54 bằng 5, viết 5
  5
  Vậy 779 : 18 =
  43 ( d­ 5 )
  Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
  Toán
  Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
  672 21
  63 32
  42
  42
  0
  779 18
  72 43
  59
  54
  5
  So sánh phép chia 672 : 21 và phép chia 779 : 18 có điểm gì giống và khác nhau?

  Giống
  Cả hai phép chia đều là phép chia cho số có 2 chữ số

  Khác
  Phép chia 672 : 21 là phép chia hết có số dư bằng 0, Phép chia 779 : 18 là phép chia có dư, số dư bằng 5

  Chú ý
  Trong các phép chia có dư, số dư luôn nhỏ hơn số chia
  Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
  Toán
  Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
  Ước lượng thương
  Để ước lượng thương của các phép chia trên được nhanh, chúng ta lấy hàng chục chia cho hàng chục
  Ví dụ
  3
  75 : 23 =
  Nhẩm 7 chia cho 2 được 3,
  vậy 75 chia cho 23 được 3;
  3 nhân với 23 bằng 69;
  75 trừ 69 bằng 6;
  Thương cần tìm là 3
  89 :22 =
  68 : 21 =
  4
  3
  Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
  Toán
  Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
  75 : 17 =
  7 chia cho 1 được7;
  7 nhân với 17 bằng 119;
  119 > 75 ( vô lý )

  Thử với các thương 6, 5, 4
  ta tìm ra được 4 x 17 = 68
  75 - 68 = 7
  Vậy 4 là thương thích hợp
  Để tránh phải thử nhiều lần,
  chúng ta có thể làm tròn các số
  trong phép chia 75 : 17 như sau:
  75 làm tròn đến số tròn chục gần nhất là 80
  17 làm tròn đến số tròn chục gần nhất là 20
  Sau đó lấy 8 : 2 = 4
  Ta tìm được thương là 4
  4
  Sau đó chúng ta nhân và trừ ngược lại
  Ước lượng thương
  Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
  Toán
  Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
  Nguyên tắc làm tròn
  Ta làm tròn đến số tròn chục gần nhất ;
  số có hàng đơn vị lớn hơn 5 ta làm tròn đến số tròn chục liền sau nó,
  số có hàng đơn vị nhỏ hơn 5 ta làm tròn xuống số tròn chục liền trước nó
  Ví dụ: 75, 76, 77 ta làm tròn lên 80;
  41, 43, 44 ta làm tròn xuống thành 40,

  Chia cho số có hai chữ số
  Ước lượng thương
  Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
  Toán
  89 : 23 =
  3
  72 : 18 =
  3
  Vớ d?
  Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
  Toán
  Bài 1: Đặt tính rồi tính
  a) 288 : 24 b) 469 : 67
  740 : 45 397 : 56

  24
  9
  216
  12
  740
  45
  1
  45
  29
  0
  6
  270
  20
  469
  67

  7
  469
  0
  397
  Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009
  Toán
  56
  7
  392
  5
  Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
  Bài tập 2:
  Tóm tắt.
  15 phòng học: 240 bộ bàn ghế.
  Mỗi phòng: .….bộ bàn ghế?

  Bài giải
  Mỗi phòng xếp được số bộ ghế là:
  240 : 15 = 16 (bộ)
  Đáp số: 16 bộ bàn ghế.
  Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009
  Toán
  Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
  Bài tập 3: Tìm x.
  a) X x 34 = 714 b) 846 : X = 18
  X = 714 : 34 X = 846 : 18
  X = 2 X = 47
  Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009
  Toán
  Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
  Qua 2 phép tính trong bài học ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn cho các em biết cách đặt tính và thực hiện tính, khi chia cho số có 2 chữ số
  672 21
  63 32
  42
  42
  0
  779 18
  72 43
  59
  54
  5
  Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2009
  Toán
  Tiết 72: Chia cho số có hai chữ số
  chân thành cảm ơn
  Các thầy cô giáo và
  các em học sinh

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng