Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm Bài giảng

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Unit 8. Country life and city life

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Thị Thu Thảo
  Ngày gửi: 23h:16' 28-11-2010
  Dung lượng: 4.0 MB
  Số lượt tải: 688
  Số lượt thích: 0 người
  LESSON 3: READ
  UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
  Period 46: READ
  I. Vocabulary:
  -rural (adj):
  # urban (adj):
  - typhoon (n):
  - drought (n) :
  - strain (n):
  thuộc nông thôn
  thuộc đô thị , thành phố
  trận bão lớn
  trận lụt
  nạn hạn hán
  - flood (n) :
  sự quá tải (về dân số)
  WHAT AND WHERE
  rural
  flood
  typhoon
  drought
  strain
  urban
  UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
  Period 46: READ
  I. Vocabulary:
  -rural (adj):
  - urban (adj):
  - typhoon (n):
  - drought (n) :
  - strain (n):
  thuộc nông thôn
  thuộc đô thị , thành phố
  trận bão lớn
  trận lụt
  nạn hạn hán
  - flood (n) :
  sự quá tải (về dân số)
  II. Brainstorming
  difficulties for a farmer`s life
  floods
  little money
  droughts
  no electricity
  lack of water
  typhoons
  hard work
  Brainstorming
  UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
  Period 46: READ
  I. Vocabulary:
  -rural (adj):
  - urban (adj):
  - typhoon (n):
  - drought (n) :
  - strain (n):
  thuộc nông thôn
  thuộc đô thị , thành phố
  trận bão lớn
  trận lụt
  nạn hạn hán
  - flood (n) :
  sự quá tải (về dân số)
  II. Brainstorming
  III. Pre-questions
  1. Why do they want to go to the city?
  2. What problem may arise when so many people move to the city?
  1. Why do they want to go to the city?
  2. What problem may arise when so many people
  move to the city?
  Answer the questions
  Because they believe that well-paying jobs are
  plentiful in the city
  The increase in population has led to overcrowding in
  many cities
  A strain on schools and hospitals, water, and electricity supplies
  Increased pollution
  Country life:
  Droughts
  weather
  hard work
  no vacation
  insects destroy

  City life
  good job
  get more money
  Better facilities


  Move to live in the city
  overcrowded
  Population increase
  Strains on social services
  UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
  Period 46: READ
  I. Vocabulary:
  -rural (adj):
  - urban (adj):
  - typhoon (n):
  - drought (n) :
  - strain (n):
  thuộc nông thôn
  thuộc đô thị , thành phố
  trận bão lớn
  trận lụt
  nạn hạn hán
  - flood (n) :
  sự quá tải (về dân số)
  II. Brainstorming
  III. Pre-questions
  IV. Complete the summary
  1. Complete the summary. Use information from the passage.
  People from the countryside are (1) ________their (2) ________ to go and live in the (3)_____. Farming can sometimes be a difficult life and these people from (4) ______areas feel the (5) ___offers more opportunities. However, many people coming to the city create(6) _______. There may not be enough(7) _______or(8) ________, while water and electricity supplies may not be adequate. This is a(9) ________facing governments around the(10) _________

  leaving
  home
  city
  rural
  city
  problem
  school
  hospital
  problem
  world
  UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
  Period 46: READ
  I. Vocabulary:
  -rural (adj):
  - urban (adj):
  - typhoon (n):
  - drought (n) :
  - strain (n):
  thuộc nông thôn
  thuộc đô thị , thành phố
  trận bão lớn
  trận lụt
  nạn hạn hán
  - flood (n) :
  sự quá tải (về dân số)
  II. Brainstorming
  III. Pre-questions
  IV. Complete the summary
  1. leaving
  2. home
  5. city
  4. rural
  3. city
  6. problem
  7. schools
  8. hospitals
  9. problem
  10. world
  V. Find the word in the passage that means:
  2. Find the word in the passage that means:
  of the country side =
  as many as needed =
  become greater or large =
  a great pressure =
  a terrible event =
  of the city or city life =
  rural
  plentiful
  increase
  strain
  tragedy
  urban
  UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
  Period 46: READ
  I. Vocabulary:
  -rural (adj):
  - urban (adj):
  - typhoon (n):
  - drought (n) :
  - strain (n):
  thuộc nông thôn
  thuộc đô thị , thành phố
  trận bão lớn
  trận lụt
  nạn hạn hán
  - flood (n) :
  sự quá tải (về dân số)
  II. Brainstorming
  III. Pre-questions
  IV. Complete the summary
  1. leaving
  2. home
  5. city
  4. rural
  3. city
  6. problem
  7. schools
  8. hospitals
  9. problem
  10. world
  V. Find the word in the passage that means:
  of the country side =
  as many as needed =
  become greater or large =

  a great pressure =
  a terrible event =
  of the city or city life =
  rural
  plentiful
  increase
  strain
  tragedy
  urban
  * If you were a Minister, what would you do for farmers?
  * If you were a Minister, what would you do for farmers?
  Build streets, theaters, stadium in the country
  Build schools, hospitals
  Provide clean water, electricity, facilities
  Build factory
  UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
  Period 46: READ
  I. Vocabulary:
  -rural (adj):
  - urban (adj):
  - typhoon (n):
  - drought (n) :
  - strain (n):
  thuộc nông thôn
  thuộc đô thị , thành phố
  trận bão lớn
  trận lụt
  nạn hạn hán
  - flood (n) :
  sự quá tải (về dân số)
  II. Brainstorming
  III. Pre-questions
  IV. Complete the summary
  1. leaving
  2. home
  5. city
  4. rural
  3. city
  6. problem
  7. schools
  8. hospitals
  9. problem
  10. world
  V. Find the word in the passage that means:
  of the country side =
  as many as needed =
  become greater or large =

  a great pressure =
  a terrible event =
  of the city or city life =
  rural
  plentiful
  increase
  strain
  tragedy
  urban
  Home works
  Write 5 things that the government should do for the rural areas
  Prepare lesson 5 (Write)

  Thank you for your attendance and goodbye!

  Avatar
  Great. Thanks a lot.
  No_avatarf

  good

  No_avatar

  được..Lưỡng lự

  No_avatar

  thank. very good

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng