Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Ngà
  Ngày gửi: 07h:19' 08-12-2010
  Dung lượng: 3.8 MB
  Số lượt tải: 179
  Số lượt thích: 0 người
  trường THCS đồng tiến
  về dự giờ môn toán - lớp 9a
  nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
  Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Phương
  Hình học lớp 9

  Tiết 31
  Vị trí tương đối của hai đường tròn
  Kiểm tra bài cũ
  1) Hãy nêu các vị trí tương đối của hai đường tròn trong các hình vẽ sau:
  (O) và (O’) cắt nhau
  A
  2) Ph¸t biÓu tÝnh chÊt ®­êng nèi t©m
  (O) và (O’) không giao nhau
  (O) và (O’) tiếp xúc nhau
  Dựavào điều kiện nào để xác định được
  vị trí tương đối của hai đường tròn?
  (O) và (O`) tiếp xúc ngoài
  (O) và (O`) tiếp xúc trong
  (O) và (O’) ë ngoµi nhau
  (O) ®ùng (O’)
  a)
  c)
  b)
  Quan s¸t vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña (O’;r ) víi ( O; R )
  vµ nhËn xÐt ®é dµi OO’
  Hai đường tròn tiếp xúc nhau
  Hai đường tròn cắt nhau
  Hai đường tròn không giao nhau
  Thứ 6 ng ày 12 tháng 12 năm 2008
  Tiết 31 : Vị trí tương đối của hai đường tròn
  (tiếp theo)
  Đoạn nối tâm và các bán kính có quan hệ như thế nào? Tiếp tuyến chung của hai đường tròn là tiếp tuyến như thế nào?
  Trong mục này ta xét đường tròn (O; R) và (O`; r) trong đó R ? r
  I/ Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính
  1/ Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính:
  Hoạt động nhóm!

  Hình b)
  Hình a)
  Hình c)
  Hình d)
  Nhóm 1:Cho hỡnh v? (hỡnh a). Hóy d? doỏn v? m?i liờn h? gi?a R - r, OO`, R + r . Ch?ng minh d? doỏn dú.
  Nhóm 2: Cho 2 hỡnh v?. Hóy d? doỏn v? m?i liờn h? gi?a OO` v?i R + r (hỡnh b), OO` v?i R - r (hỡnh c). Ch?ng minh d? doỏn dú.
  Nhóm 3: Cho hỡnh v? (hỡnh d). Hóy d? doỏn v? m?i liờn h? gi?a OO` v?i R + r. Ch?ng minh d? doỏn dú.
  Nhóm 4: Cho hỡnh v? (hỡnh e).Hóy d? doỏn v? m?i liờn h? gi?a OO` v?i R - r. Ch?ng minh d? doỏn.  Hình e)
  Trong mục này ta xét đường tròn (O; R) và (O`; r) trong đó R ? r
  Hai đường tròn (O) và (O`) cắt nhau
  => R - r < OO`< R + r
  a) Hai đường tròn cắt nhau
  I/ Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính
  1/ Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính:
  b) Hai đường tròn tiếp xúc nhau
  c) Hai đường tròn không giao nhau
  *Hai đường tròn ngoài nhau
  *Đường tròn (O) đựng đường tròn (O`)
  Đường tròn (O) và (O`) ở ngoài nhau
  => OO` > R + r
  Đường tròn (O) đựng đường tròn (O`)
  => OO` < R - r
  Khi hai tâm trùng nhau ta có hai đường tròn đồng tâm
  => OO` = 0
  +) (O) và (O’) cắt nhau = R – r < OO’< R + r
  +) (O) và (O’) tiếp xúc trong = OO’ = R – r > 0.
  +) (O) và (O’) ở ngoài nhau = OO’ > R + r
  +) (O) đựng (O’) = OO’ < R - r
  >
  >
  >
  >
  Mệnh đề đảo của các mệnh đề trên có đúng không?
  +) (O) và (O’) tiếp xúc ngoài = OO’ = R + r .
  >
  2/Mối liên hệ giữa vị trí tương đối của hai đường tròn với hệ thức giữa đoạn nối tâm và 2 bán kính:
  +) (O) và (O’) cắt nhau => R – r < OO’< R + r
  +) (O) và (O’) tiếp xúc trong => OO’ = R – r > 0
  +) (O) và (O’) ở ngoài nhau => OO’ > R + r
  +) (O) đựng (O’) => OO’ < R - r
  +) (O) và (O’) tiếp xúc ngoài => OO’ = R + r
  <
  <
  <
  <
  <
  Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính
  ?
  Vị trí tương đối của hai đường tròn
  Vị trí tương đối của hai đường tròn
  ?
  Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính
  0
  (O;R) ngoài (O;r)
  1
  d= R+r
  Tiếp xúc trong
  (O;R) cắt (O;r)
  R-r< d < R+r
  d 1
  0
  Bi t?p 35 - SGK
  II. Ti?p tuy?n chung c?a hai du?ng trũn
  1. Khái niệm:
  Tiếp tuyến chung của 2 đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với cả 2 đường tròn đó
  Thế nào là tiếp tuyến chung của hai đường tròn?
  II. Ti?p tuy?n chung c?a hai du?ng trũn
  1. Khái niệm:
  ?
  II. Ti?p tuy?n chung c?a hai du?ng trũn
  1. Khái niệm: Tiếp tuyến chung của 2 đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với cả 2 đường tròn đó
  2. Các loại tiếp tuyến chung:
  + Tiếp tuyến chung không cắt đoạn nối tâm gọi là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn
  + Tiếp tuyến chung cắt đoạn nối tâm gọi là tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn
  3. Ví dụ:
  Cách vẽ tiếp tuyến chung trong của hai đường tròn
  Cách vẽ tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn
  Hãy vẽ tiếp tuyến chung của các đường tròn sau:
  d
  o
  o’
  a)
  m
  o’
  o
  b)
  d
  1
  d
  2
  C)
  Hai đường tròn sau có tiếp tuyến chung không
  Trả lời:
  Hai đường tròn trên không có tiếp tuyến chung!
  Bảng tổng kết
  Một số hình ảnh về vị trí tương đối của hai đường tròn trong thực tế:
  III/ Một số dạng toán áp dụng vị trí tương đối của 2 đường tròn:
  Chứng minh hai đường tròn cắt nhau
  Chứng minh hai đường tròn tiếp xúc
  3. Chứng minh tiếp tuyến chung của hai đường tròn
  Phương pháp: sử dụng mối liên hệ giữa vị trí tương đối của hai đường tròn với hệ thức giữa đoạn nối tâm vµ hai bán kính.
  Bảng tổng kết
  Hướng dẫn về nhà:
  Nắm vững các vị trí tương đối của hai đường tròn cùng các hệ thức, tính chất của đường nối tâm
  - Bi?t v? cỏc v? trớ tuong d?i c?a hai du?ng trũn v ti?p tuy?n chung c?a hai du?ng trũn trong cỏc tru?ng h?p.
  -Tỡm cỏc hỡnh ?nh khỏc v? v? trớ tuong d?i c?a hai du?ng trũn trong th?c t?
  Bài tập về nhà 37, 38, 40 trang 123 SGK
  -Hon thnh d? cuong ụn t?p h?c k? I
  Đọc có thể em chưa biết "Vẽ chắp nối trơn" trang 124 SGK
  Xin chân thành
  cảm ơn
  các thầy cô giáo
  Bài giảng đến đây là kết thúc!
  Avatar
  Giáo án cộ soạn tuyệt đẹp
   
  Gửi ý kiến