Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  lồng ghép tư tưởng Hồ Chi Minh vào trong giảng dạy

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Lê Thị Vui
  Người gửi: Lê Thị Vui
  Ngày gửi: 18h:23' 08-12-2010
  Dung lượng: 957.5 KB
  Số lượt tải: 530
  Số lượt thích: 0 người

  Người ngồi đó với cây chì đỏ
  Vạch đường đi từng bước từng giờ
  TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ

  A. GIỚI THIỆU CHUNG
  Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và sự cần thiết tích hợp tư tưởng Hồ Chí
  Minh trong dạy học lịch sử
  1. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, một nội dung quan trọng được đặc biệt quan tâm là tư tưởng về đạo đức; bởi vì, đạo đức là nền tảng của cách mạng: “cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

  Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, song có tiếp nhận truyền thống dân tộc và tinh hoa đạo đức nhân loại, được hình thành và phát triển trong những điều kiện lịch sử nhất định, có tác dụng và ý nghĩa trong ngày mai và mãi mãi sau này. Đảng ta xác định: “Tư tưởng của Người đã và đang soi sáng cho nhân dân ta giành thắng lợi, trở thành những giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam và lan toả ra thế giới”.
  2. Sự cần thiết tích hợp tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử


  a. Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, trước những âm mưu, thủ đoạn mới của kẻ thù trong việc thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”, những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của kẻ thù về Bác Hồ, Đảng Cộng sản Việt Nam; phá hoại chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước. Vì vậy, cần chú trọng việc bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.
  b. Xây dựng lòng tin của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ
  xã hội chủ nghĩa trước những biến động của tình hình thế giới và những
  mặt trái của cơ chế thị trường tác động vào đời sống kinh tế nước ta.

  c. Trong thời gian qua, khi giảng dạy bộ môn Lịch sử ở nhà trường phổ
  thông, các thầy cô giáo đã có sự liên hệ từng sự kiện, hiện tượng, biến cố
  lịch sử gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp học sinh hiểu
  rõ hơn, thì bây giờ trên cơ sở sự liên hệ đó chúng ta khắc sâu cho học sinh
  -> từ chổ liên hệ đi đến khắc sâu – “Bình mới rượu cũ”.

  e. Bộ môn Lịch sử có nhiều ưu thế trong việc giáo dục đạo đức cách mạng cho thế
  hệ trẻ, vì môn Lịch sử ở nhà trường chúng ta dạy học theo quan điểm của chủ
  nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối, chính sách, pháp luật
  của Đảng và Nhà nước đảm bảo cung cấp những kiến thức thực sự khách quan
  và khoa học để tiến hành giáo dục tốt tư tưởng, đạo đức cách mạng.
  Trong thời gian qua, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
  gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc thi viết về Bác, hát về Bác, kể chuyện về Bác được sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Nhưng nay, Đảng xác định cần đưa tư tưởng đó vào thực tế trong cuộc sống để giáo dục thế hệ trẻ. Vì vậy, nhiệm vụ này được đặt lên vai ngành giáo dục, đặc biệt là một số môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật.
  Từ năm học 2010 – 2011 trở đi, tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng
  đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học bộ môn Lịch sử ở nhà trường phổ thông là
  bắt buộc.

  2. Những nguyên tắc và yêu cầu của việc tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong
  học tập lịch sử để giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh

  Thứ nhất, cần xác định rõ, đây là dạy học bộ môn Lịch sử chứ không phải dạy
  về tiểu sử Hồ Chí Minh cũng như không dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Thứ hai, việc giáo dục tư tưởng nói chung, giáo dục tư tưởng về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng phải dựa trên cơ sở sự kiện lịch sử cơ bản, chính xác,
  điển hình. Phải dựa theo “chuẩn kiến thức, kĩ năng và hướng thái độ” mà bộ Giáo
  dục – Đào tạo ban hành.
  Thứ ba, phải biết trình bày, khai thác nội dung sự kiện; nêu kết luận khái quát sự kiện; vận dụng sự kiện đó để tiếp nhận kiến thức mới.
  Thứ tư, bồi dưỡng kĩ năng và phát huy tính tích cực của học sinh khi học tập tìm
  hiểu về Người.
  Thứ năm, đảm bảo nguyên tắc “Học đi đôi với hành”, ‘nói và làm”, “nêu gương” phải cụ thể.
  Thứ sáu, chuẩn bị đầy đủ về thiết bị, đổi mới phương pháp giảng dạy…để nâng cao hiệu quả giáo dục.

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS


  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  III. Nội dung tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  trong môn lịch sử ở chương trình THCS

  V. Các dạng kiểu và phương tiện tích hợp
  1. Sử dụng khi vào bài mới
  2. Trong từng đơn vị kiến thức trong từng bài học
  3. Dùng tư liệu chữ viết
  4. Tư liệu hình ảnh (kênh hình)
  5. Tư liệu âm thanh, video clip
  6. Âm nhạc
  8. Kiểm tra, đánh giá: miệng, 15 phút, 1 tiết
  9. Ngoại khoá
  7. Thơ văn

  IV. Một số giáo án tích hợp tư tưởng học tập và làm theo tấm
  gương đạo đức Hồ Chí Minh
  Bài 16: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những
  năm (1919-1925)

  IV. Một số giáo án tích hợp tư tưởng học tập và làm theo tấm
  gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2/9/1945 đến trước
  ngày 19/12/1946 (lớp 12- t1)

  IV. Một số giáo án tích hợp tư tưởng học tập và làm theo tấm
  gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

  IV. Một số giáo án tích hợp tư tưởng học tập và làm theo tấm
  gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2/9/1945 đến trước
  ngày 19/12/1946 (lớp 12 - t2)


  B.Hoạt động 2
  Chia nhóm soạn giáo án
  Thảo luận và trao đổi ý kiến

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng