Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương II. §1. Quy tắc đếm

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Thái
  Ngày gửi: 00h:04' 15-12-2010
  Dung lượng: 717.5 KB
  Số lượt tải: 120
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG II
  TỔ HỢP – XÁC SUẤT
  Bài toán mở đầu:
  Mỗi người sử dụng mạng máy tính đều có một mật khẩu . Giả sử mỗi mật khẩu gồm 6 kí tự, mỗi kí tự là một chữ số (trong 10 chữ số từ 0 đến 9) hoặc là một chữ cái (trong bảng chữ cái tiếng Anh) và mật khẩu phải có ít nhất là một chữ số . Hỏi có thể lập được tất cả bao nhiêu mật khẩu?
  H1: Hãy viết một vài mật khẩu. Có thể liệt kê hết các mật khẩu được không? Hãy ước đoán thử xem có bao nhiêu mật khẩu?
  Tiết 23
  § 1.HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN
  Vậy: Cho A và B là các tập hợp hữu hạn và
  Khi đó: (1)
  Tiết 23
  § 1.HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN
  Bài toán 1: Trong một hộp chứa 8 quả cầu xanh được đánh số từ 1 đến 8 và 6 quả cầu đỏ được đánh số từ 9 đến 14.
  Có bao nhiêu cách chọn 1 quả cầu mầu xanh?
  b) Có bao nhiêu cách chon một quả cầu mầu đỏ?
  c) Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?
  Giải:
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  a) 8 cách
  b) 6 cách
  c) 8+6=14 cách
  Tiết 22-23
  § 1.HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN
  I. QUY TẮC CỘNG
  Quy tắc: Giả sử một công việc được hoàn thành bởi một trong hai phuong án A hoặc B .
  ? Nếu phương án A có m cách thực hiện, phương án B có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của phương án A thì công việc đó có m+n cách thực hiện

  Tổng quát: Giả sử một công việc được hoàn thành bởi một trong k phuong án A1;A2;..;Ak .
  ? Nếu phương án A1 có n1 cách thực hiện, phương án A2 có n2 cách thực hiện .. và phương án Ak có nk cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của phương án trước đó thì công việc đó có n1+n2+.+nk cách thực hiện.
  Tiết 22-23
  § 1.HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN
  Ví dụ 1: GVCN lôùp 11A muoán cöû moät hoïc sinh nöõ cuûa lôùp tham gia thi nöõ sinh thanh lòch do tröôøng toå chöùc. GVCN quyeát ñònh choïn 1 hoïc sinh cuûa toå 1 hoaëc toå 2 hoaëc toå 4. Hoûi GVCN coù bao nhieâu caùch choïn? Bieát toå 1 coù 5 em; toå 2 coù 3 em vaø toå 4 coù 6 em coù theå tham gia cuoäc thi.
  Hành động 1: Lập một số tự nhiên có 1 chữ số từ các chữ số 1,2,3
  Hành động 2: Lập một số tự nhiên có 2 chữ số từ các chữ số 1,2,3
  Hành động 3: Lập một số tự nhiên có 3 chữ số từ các chữ số 1,2,3
  GVCN có 3 phương án chọn:
  Giải:
  Tiết 22-23
  § 1.HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN
  Giải
  Từ các chữ số 1,2,3 có thể lập được 3 số khác nhau có một chữ số là 1,2,3.
  Từ các chữ số 1,2,3 có thể lập được 6 số khác nhau có hai chữ số là: 12,13,21,23,31,32.
  Từ các chữ số 1,2,3 có thể lập được 6 số khác nhau có ba chữ số là:123,132,213,231,312,321
  Các cách lập trên đôi một không trùng nhau. Vậy theo quy tắc cộng có 3+6+6=15 số số tự nhiên khác nhau có các chữ số khác nhau được lập từ ba chữ số : 1,2,3
  Tiết 22-23
  QUY TẮC ĐẾM
  Ví dụ 2:Từ các số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 có bao nhiêu cách chọn một số hoặc là số chẵn, hoặc là số nguyên tố?
  Gợi ý:
  Gọi A = { tập hợp các số chẵn}
  B={Tập hợp các số nguyên tố}
  Khi đó: n(A) =?
  n(B)=?
  n( )=?
  Số cách chọn cần tìm là?
  Tiết 22-23
  QUY TẮC ĐẾM
  Giải
  Tiết 22-23
  QUY TẮC ĐẾM
  Ví dụ 3: Dựa vào các VD1,2 hãy điền vào dấu ….
  Tiết 22-23
  § 1.HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN
  Giải
  Tiết 22-23
  § 1.HAI QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN
  Ví dụ 4 : Có 5 viên bi xám, 2 viên bi trắng, và 4 viên bi đen.
  Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 viên bi trong số các viên bi đó?
  Giải
  Số cách chọn một viên bi xám là 5
  Số cách chọn một viên bi trắng là 2
  Số cách chọn một viên bi đen là 4
  Vậy theo quy tắc cộng số cách chọn 1 viên bi trong số các viên bi đó là : 5+2+4 = 11 cách
  Nhà An
  Nhà Cường
  Nhà Bình
  Tiết 22-23
  QUY TẮC ĐẾM
  Dặn dò:
  Học bài.
  Đọc trước các phần còn lại
  Kính chào quý thầy cô
  Xin chân thành cám ơn quý thầy cô đã đến thăm lớp
  Kính chúc quý thầy cô cùng tập thể lớp 11A sức khỏe và hạnh phúc
  Avatar
  Thế giới đã sinh ra chúng ta, ban cho chúng ta mỗi người một sứ mệnh, một nhiệm vụ thiêng liêng. Ông già Noel đến gõ cửa mỗi nhà và tặng chúng ta món quà vô giá đó là thời gian. Hãy trân trọng yêu thương bố mẹ, gia đình bạn bè và nhân loại. Hãy để môi trường sống của chúng ta luôn có nhưng niềm vui, hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười.  Giáng sinh an lành và hạnh phúc!
   
   
  Gửi ý kiến