Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lưu Vân Khanh
  Ngày gửi: 09h:35' 19-12-2010
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 272
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN
  KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ
  VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
  Giáo viên: Lưu Vân Khanh
  LỊCH SỬ LỚP 4
  PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN HAI BÀ TRƯNG
  BÀI CŨ
  1) Em hãy kể lại tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất
  Sau khi Ngô Quyền mất, triều đình lục đục tranh nhau ngai vàng, đất nước bị chia cắt thành 12 vùng, dân chúng đổ máu vô ích, ruộng đồng bị tàn phá, quân thù lăm le ngoài bờ cõi
  2) Em biết gì thêm về thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh?
  Khi còn nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh thường chơi với trẻ chăn trâu. Ông hay bắt bọn trẻ khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Tất cả trẻ con xứ ấy đều nể sợ, tôn ông làm anh
  3 Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đât nước?
  Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn, thống nhất lại đất nước (năm 968)
  Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2010
  LỊCH SỬ
  CUỘC KHÁNG CHIẾN
  CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC
  LẦN THỨ NHẤT
  (NĂM 981)
  Lễ lên ngôi vua của Lê Hoàn
  MỤC TIÊU BÀI HỌC
  - Nêu được tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược
  - Hiểu được sự việc Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân
  - Trình bày được diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược
  - Nêu được ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân Tống
  Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2010
  LỊCH SỬ
  CUỘC KHÁNG CHIẾN
  CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC
  LẦN THỨ NHẤT
  (NĂM 981)
  1. TÌNH HÌNH NƯỚC TA TRƯỚC KHI QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC
  Hoạt động 1: Làm việc cả lớp
  Đọc thầm đoạn: Từ đầu……sử cũ gọi là nhà Tiền Lê
  Hãy chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:
  Vì khi lên ngôi Đinh Toàn còn quá nhỏ
  Vì quân Tống đem quân sang xâm lược nước ta
  1.Vì sao Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn lên làm vua?
  Vì Lê Hoàn là người tài giỏi, đang chỉ huy quân đội
  Tất cả các ý trên
  x
  2. Lê Hoàn lên ngôi có được nhân dân ủng hộ không? Vì sao?
  Lê Hoàn được nhân dân ủng hộ vì ông là người tài giỏi, đang lãnh đạo quân đội và có thể đánh đuổi giặc ngoại xâm
  Lê Hoàn được nhân dân ủng hộ vì Đinh Toàn còn nhỏ không gánh vác được việc nước
  Tất cả các ý trên
  x
  1. Dựa vào phần thảo luận, hãy tóm tắt tình hình nước ta trước khi quân Tống xâm lược
  Đinh Bộ Lĩnh và con trai cả là Đinh Liễn bị giết hại. Con trai thứ là Đinh Toàn lên ngôi nhưng còn quá nhỏ, không lo nổi việc nước. Quân Tống lợi dụng thời cơ đó sang xâm lược nước ta
  2. Bằng chứng nào cho thấy khi Lê Hoàn lên ngôi rất được nhân dân ủng hộ?
  Khi Lê Hoàn lên ngôi vua, quân sĩ tung hô vạn tuế
  3. Khi lên ngôi, Lê Hoàn xưng là gì? Triều đại của ông được gọi là triều gì?
  Khi lên ngôi, Lê Hoàn xưng là Hoàng đế, triều đại của ông được sử cũ gọi là Tiền Lê để phân biệt với nhà Hậu Lê do Lê Lợi lập ra sau này
  4. Nhiệm vụ đầu tiên của nhà Tiền Lê là gì?
  Lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống quân xâm lược Tống
  Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2010
  LỊCH SỬ
  CUỘC KHÁNG CHIẾN
  CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC
  LẦN THỨ NHẤT
  (NĂM 981)
  2. Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất
  Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)
  CHÚ GIÁI
  Quân Tống tiến công
  Quân ta chặn đánh quân Tống
  Quân giặc rút chạy
  Nơi diễn ra những trận đánh lớn
  Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 4
  Nhóm 1, 2: Thời gian quân Tống vào xâm lược nước ta?
  Nhóm 3, 4: Các con đường chúng tiến vào nước ta
  Nhóm 5, 6: Lê Hoàn chia quân thành mấy cánh và đóng quân ở những đâu để đón giặc?
  Nhóm 7, 8: Kể lại hai trận đánh lớn giữa quân ta và quân Tống
  Nhóm 9, 10: Kết quả của cuộc kháng chiến như thế nào?
  1. Thời gian quân Tống vào xâm lược nước ta?
  Năm 981 quân Tống kéo sang xâm lược nước ta
  2. Các con đường chúng tiến vào nước ta
  Chúng tiến vào nước ta theo hai con đường, quân thuỷ theo cửa sông Bạch Đằng, quân bộ tiến vào theo đường Lạng Sơn
  3.Lê Hoàn chia quân thành mấy cánh và đóng quân ở những đâu để đón giặc?
  Lê Hoàn chia quân thành 2 cánh, sau đó cho quân chặn đánh giặc ở cửa sông Bạch Đằng và ải Chi Lăng
  4. Kể lại hai trận đánh lớn giứa quân ta và quân Tống
  Tại cửa sông Bạch Đằng, cũng theo kế của Ngô Quyền, Lê Hoàn cho quân ta đóng cọc ở cửa sông để đánh địch. Bản thân ông trực tiếp chỉ huy quân ta. Nhiều trận chiến đấu ác liệt đã xảy ra giữa ta và địch, kết quả quân thuỷ của địch bị đánh lui.
  Trên bộ, quân ta chặn đánh quyết liệt ở ải Chi Lăng buộc chúng phải lui quân
  5. Kết quả cuộc kháng chiến như thế nào?
  Quân giặc chết quá nửa, tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến hoàn toàn thắng lợi
  Hoạt động 2: Thảo luận nhóm 4
  Kể lại diễn biến hai trận đánh trên sông Bạch Đằng và ải Chi Lăng
  Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)
  CHÚ GIÁI
  Quân Tống tiến công
  Quân ta chặn đánh quân Tống
  Quân giặc rút chạy
  Nơi diễn ra những trận đánh lớn
  Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2010
  LỊCH SỬ
  CUỘC KHÁNG CHIẾN
  CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC
  LẦN THỨ NHẤT
  (NĂM 981)
  3. Kết quả cuộc kháng chiến
  Hoạt động 3: Làm việc cả lớp
  Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống đã đem lại kết quả gì cho nhân dân ta?
  Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2010
  LỊCH SỬ
  CUỘC KHÁNG CHIẾN
  CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC
  LẦN THỨ NHẤT
  (NĂM 981)
  NỘI DUNG BÀI HỌC
  Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất thắng lợi, nền độc lập của nước nhà được giữ vững. Nhân dân ta tự hào, tin tưởng vào sức mạnh và tiền đồ của dân tộc
  CỦNG CỐ, DẶN DÒ
  Chọn các từ sau để điền vào chỗ trống: Độc lập, thắng lợi, Chi Lăng, Bạch Đằng, Tống, Lê Hoàn, 981
  Năm ………….
  giặc…………
  kéo sang xâm lược nước ta
  Dưới sự lãnh đạo của ………. quân dân ta đã giành chiến thắng vẻ vang ở trận . . . . . . . .
  và trận . . . . . . . . . . . . . .
  Cuộc kháng chiến chống Tống . . . . . . . . . . . . . . .
  nền . . . . . . . . . . . của dân tộc được giữ vững
  Tống
  981
  Lê Hoàn
  Bạch Đằng
  Chi Lăng
  thắng lợi
  Độc lập
  Về nhà
  CHÚNG CON KÍNH CHÚC
  CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓