Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 7. My neighborhood

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Thị Ngọc Vy
  Ngày gửi: 09h:59' 22-12-2010
  Dung lượng: 12.2 MB
  Số lượt tải: 886
  Số lượt thích: 0 người
  CHU VAN AN LOWER SECONDARY SCHOOL
  NAM PHUOC- DUY XUYEN
  ENGLISH 8
  UNIT 7 – PERIOD 38
  GETTING STARTED- LISTEN AND READ
  Welcome
  to our class
  PELMANISM
  SWIMMING POOL
  STADIUM
  DRUGSTORE
  GROCERY STORE
  WET MARKET
  HAIRDRESSER’S
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  1
  3
  4
  5
  6
  7
  9
  10
  11
  12
  2
  8
  I/ GETTING STARTED:
  Monday, November 10th ,2008
  Unit 7 : MY NEIGHBORHOOD
  Period 38 : Lesson 1
  GETTING STARTED – LISTEN AND READ
  I. GETTING STARTED
  II. LISTEN AND READ
  1. Vocabulary
  - close by
  - (to) serve :
  - a pancake:
  - tasty
  gần ,cạnh
  phục vụ
  bánh ngọt mỏng
  ngon
  = delicious :
  = near :
  *Checking vocabulary
  1.
  4.
  5.
  3.
  close by
  serve
  pancake
  tasty
  delicious
  2.
  I. GETTING STARTED
  II. LISTEN AND READ
  1. Vocabulary
  2 . Listen
  I. GETTING STARTED
  II. LISTEN AND READ
  1. Vocabulary
  2 . Listen
  Work with your partner
  3. Read
  * Gap fill
  4
  5
  8
  7
  9
  2
  6
  1
  3
  LUCKY NUMBER
  c.Na’s mother is very .......
  tired
  f.Nam thinks the .............are tasty
  pancakes
  a.Na is .........to the neighborhood
  new
  e.The restaurant serves food from.......
  Hue
  b.She and her family arrived ...............
  last week
  d.There is a ...............in this area
  restaurant
  LUCKY NUMBER
  LUCKY NUMBER
  LUCKY NUMBER
  *Complete the sentences . Use the words from the dialogue
  a. Na is new to the neighborhood.
  b. She and her family arrived last week
  c. Na’s mother is very tired
  d. There is a restaurant in the area.
  e.The restaurant serves food from Hue
  f. Nam thinks the pancakes are tasty.
  4. Language notes
  - We’ve been here since last week
  - We ’ve lived here for about 10 years
  *Examples:
  * The present perfect tense:
  - Affirmative: S + have/has + PP(V3/V-ed)
  - Interrogative: Have/has + S+PP(V3/V-ed) ?
  - Negative: S+haven’t /hasn’t + PP(V3/V-ed)
  - How long have you lived here?
  *Form:
  * More exercises
  1.He ..................English since 1990.(study)
  2. They...................here for 5 years. (be)
  3. How long...........she...........here ? (live)
  has studied
  have been
  has
  lived
  4. My mother.................him since 2006 (not, meet)
  hasn’t met
  III/ Homework
  Learn the vocabulary by heart
  Read the dialogue again
  Be ready “Speak – Listen ”
  Avatar

  thank you

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓