Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 6. Định dạng trang tính

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Quan Bình (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:25' 04-01-2011
  Dung lượng: 804.5 KB
  Số lượt tải: 850
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 6A
  Giáo viên thực hiện: Hồ Sỹ Quốc
  Đơn vị: Trường THCS Mạc Đĩnh Chi – TX Quảng Trị
  DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
  1
  2
  TIếT 37:
  bàI 6. ĐịNH DạNG TRANG TíNH(t1)
  Giáo án điện tử tin học lớp 7
  Để định dạng nội dung của một( hoặc nhiều ô tính) em cần chọn ô tính (hoặc các ô tính) đó. Định dạng không làm thay đổi nội dung của các ô tính.
  1
  2
  Ti?t 37: Bài 6 định dạng trang tính(t1)

  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  Chọn phông chữ
  Chọn cỡ chữ
  Chọn kiểu
  chữ đậm
  Chọn kiểu
  chữ nghiêng
  Chọn kiểu
  chữ gạch chân
  Ti?t 37: Bài 6 định dạng trang tính(t1)
  a. Thay đổi phông chữ:
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ

  a. Thay đổi phông chữ:


  Ti?t 37: Bài 6 định dạng trang tính(t1)
  Nhóm 1,2
  Time new romnat
  Nhóm 3,4
  VN time new romant
  Nhóm 5,6
  Arial Black
  2. Trình bày các bước thay đổi phông chữ
  1. Thực hiện thay đổi phông chữ theo yêu cầu.
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ

  a. Thay đổi phông chữ:


  Ti?t 37: Bài 6 định dạng trang tính(t1)
  Nhóm 1,2
  Time new romnat
  Nhóm 3,4
  VN time new romant
  Nhóm 5,6
  Arial Black
  2. Trình bày các bước thay đổi phông chữ
  1. Thực hiện thay đổi phông chữ theo yêu cầu.
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  a. Thay đổi phông chữ:


  Nhóm 1,2
  Nhóm 3,4
  Nhóm 5,6
  Ti?t 37: Bài 6 định dạng trang tính(t1)

  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ  a. Thay đổi phông chữ:
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font( )
  + b3: Chọn phông chữ thích hợp


  Chọn phông chữ
  Chọn cỡ chữ
  Chọn kiểu
  chữ đậm
  Chọn kiểu
  chữ nghiêng
  Chọn kiểu
  chữ gạch chân
  Ti?t 37: Bài 6 định dạng trang tính(t1)
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  a. Thay đổi phong chữ
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font
  + b3: Chọn phông chữ thích hợp

  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ

  b. Thay đổi cỡ chữ:
  Chọn phông chữ
  Chọn cỡ chữ
  Chọn kiểu
  chữ đậm
  Chọn kiểu
  chữ nghiêng
  Chọn kiểu
  chữ gạch chân
  Ti?t 37: Bài 6. định dạng trang tính(t1)
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  a. Thay đổi phong chữ
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font
  + b3: Chọn phông chữ thích hợp

  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ

  b. Thay đổi cỡ chữ:  1. Thay đổi cỡ chữ nội dung các ô tính theo yêu cầu
  2. Trình bày các bước thay đổi cỡ chữ.
  Ti?t 37: Bài 6. định dạng trang tính(t1)
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  a. Thay đổi phong chữ
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font
  + b3: Chọn phông chữ thích hợp

  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ

  b. Thay đổi cỡ chữ:

  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font Size( )
  + b3: Chọn cỡ chữ thích hợp.
  Chọn phông chữ
  Chọn cỡ chữ
  Chọn kiểu
  chữ đậm
  Chọn kiểu
  chữ nghiêng
  Chọn kiểu
  chữ gạch chân
  Ti?t 37: Bài 6. định dạng trang tính(t1)
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  a. Thay đổi phong chữ
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font
  + b3: Chọn phông chữ thích hợp
  b. Thay đổi cỡ chữ:
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font Size
  + b3: Chọn cỡ chữ thích hợp
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  c. Thay đổi kiểu chữ:
  Chọn phông chữ
  Chọn cỡ chữ
  Chọn kiểu
  chữ đậm
  Chọn kiểu
  chữ nghiêng
  Chọn kiểu
  chữ gạch chân
  Ti?t 37: Bài 6. định dạng trang tính(t1)
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  a. Thay đổi phong chữ
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font
  + b3: Chọn phông chữ thích hợp
  b. Thay đổi cỡ chữ:
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font Size
  + b3: Chọn cỡ chữ thích hợp
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  c. Thay đổi kiểu chữ:


  1. Chọn các kiểu chữ của nội dung các ô tính theo yêu cầu
  2. Trình bày các bước thay đổi kiểu chữ
  Ti?t 37: Bài 6. định dạng trang tính(t1)
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  a. Thay đổi phong chữ
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font
  + b3: Chọn phông chữ thích hợp
  b. Thay đổi cỡ chữ:
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font Size
  + b3: Chọn cỡ chữ thích hợp
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  c. Thay đổi kiểu chữ:

  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy vào nút Bold(B) để chữ đậm, Italic(I) để chữ nghiêng, Underline(U) để gạch chân.


  Chọn phông chữ
  Chọn cỡ chữ
  Chọn kiểu
  chữ đậm
  Chọn kiểu
  chữ nghiêng
  Chọn kiểu
  chữ gạch chân
  Ti?t 37: Bài 6. định dạng trang tính(t1)
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  a. Thay đổi phong chữ
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font
  + b3: Chọn phông chữ thích hợp
  b. Thay đổi cỡ chữ:
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font Size
  + b3: Chọn cỡ chữ thích hợp
  c. Thay đổi kiểu chữ:
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy vào nút Bold(B) để chọn chữ đậm, Italic(I) để nghiêng, Underline(U) để gạch chân.
  2. Định dạng màu chữ

  Ti?t 37: Bài 6. định dạng trang tính(t1)
  Nhóm 1, 2, 3
  Xanh đậm, đỏ, xanh lá cây
  Nhóm 4, 5, 6
  Xanh nhạt, vàng, đỏ nhạt
  Trình bày các bước định dạng màu chữ
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  a. Thay đổi phong chữ
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font
  + b3: Chọn phông chữ thích hợp
  b. Thay đổi cỡ chữ:
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font Size
  + b3: Chọn cỡ chữ thích hợp
  c. Thay đổi kiểu chữ:
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy vào nút Bold(B) để chọn chữ đậm, Italic(I) để nghiêng, Underline(U) để gạch chân.
  2. Định dạng màu chữ

  Ti?t 37: Bài 6. định dạng trang tính(t1)
  Nhóm 1, 2, 3
  Xanh đậm, đỏ, xanh lá cây
  Nhóm 4, 5, 6
  Xanh nhạt, vàng, đỏ nhạt
  Trình bày các bước định dạng màu chữ
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  a. Thay đổi phong chữ
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font
  + b3: Chọn phông chữ thích hợp
  b. Thay đổi cỡ chữ:
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font Size
  + b3: Chọn cỡ chữ thích hợp
  c. Thay đổi kiểu chữ:
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy vào nút Bold(B) để chọn chữ đậm, Italic(I) để nghiêng, Underline(U) để gạch chân.
  2. Định dạng màu chữ
  Ti?t 37: Bài 6. định dạng trang tính(t1)
  Nhóm 1, 2, 3
  Nhóm 4, 5, 6
  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  a. Thay đổi phong chữ
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font
  + b3: Chọn phông chữ thích hợp
  b. Thay đổi cỡ chữ:
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font Size
  + b3: Chọn cỡ chữ thích hợp
  c. Thay đổi kiểu chữ:
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy vào nút Bold(B) để chọn chữ đậm, Italic(I) để nghiêng, Underline(U) để gạch chân.
  2. Định dạng màu chữ
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy vào mũi tên bên cạnh nút lệnh Font Color
  + b3: Nháy chọn màu thích hợp.
  Ti?t 37: Bài 6. định dạng trang tính(t1)


  1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ
  a. Thay đổi phong chữ
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font
  + b3: Chọn phông chữ thích hợp
  b. Thay đổi cỡ chữ:
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy mũi tên ở ô Font Size
  + b3: Chọn cỡ chữ thích hợp
  c. Thay đổi kiểu chữ:
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy vào nút Bold(B) để in đậm, Italic(I) để in nghiêng, Underline(U) để gạch chân
  2. Định dạng màu chữ
  + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng
  + b2: Nháy vào mũi tên bên cạnh nút lệnh Font Color( )
  + b3: Nháy chọn màu thích hợp.
  Ti?t 37: Bài 6. định dạng trang tính(t1)
  bài tập
  Giáo án điện tử tin học lớp 7
  Câu 1: Hãy cho biết ý nghĩa của các nút lệnh dưới đây:

  Chọn phông chữ
  Chọn cỡ chữ
  Kiểu chữ đậm
  Kiểu chữ nghiêng
  Kiểu chữ
  Gạch chân
  Chọn màu chữ
  Ti?t 37: Bài 6. định dạng trang tính(t1)
  Câu 2: Hãy cho biết hình 2 nhận được từ hình 1 bằng cách chọn phần văn bản rồi dùng nút lệnh nào trong các nút lệnh dưới đây:

  1
  A.
  B.
  C.
  D.
  2
  Ti?t 37: Bài 6. định dạng trang tính(t1)
  Câu 3: Hãy cho biết dòng 1 hình 2 nhận được từ dòng 1 hình 1 bằng cách chọn phần văn bản rồi chọn các nút lệnh nào trong các trường hợp dưới đây.

  1
  2
  A.
  B.
  C.
  D.
  Ti?t 37: Bài 6. định dạng trang tính(t1)
  hướng dẫn về nhà
  Giáo án điện tử tin học lớp 7


  1. Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trong SGK; làm bài tập 6.1, 6.3 SBT/ trang 32
  2. Hướng dẫn tìm hiểu mục 3, 4, 5 chuẩn bị tiết sau.
  Hướng dẫn về nhà
   
  Gửi ý kiến