Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 19. Rút gọn câu

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tự làm
  Người gửi: Nguyễn Văn Định và Nguyễn Viết Hùng
  Ngày gửi: 11h:14' 06-01-2011
  Dung lượng: 521.0 KB
  Số lượt tải: 2458
  Số lượt thích: 11 người (Lưu Lê Hoài An, Trần Gia Huy, Nguyễn Thanh Hương, ...)
  CHàO MừNG QUý THầY CÔ Và CáC EM
  Đã Có MặT TRONG BUổI
  HọC HÔM NAY
  NGữ VĂN
  TIếT 78: BàI 19:
  RúT GọN CÂU
  Nắm được cách rút gon câu.
  Tác dụng của câu rút gọn.
  Thực hành tốt.
  KếT QUả CầN ĐạT

  1. Nèi :
  KIểM TRA BàI Cũ
  2.Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong 3 câu sau :
  Hòn Đất nổi lên Hòn Me và Hòn Sóc,
  CN VN (1)
  gối đầu lên xóm.
  VN (2)
  b) Mưa ngớt hạt, rồi dần dần tạnh hẳn.
  CN VN
  Hằng ơi, tạnh mưa rồi .Về thôi.
  CN VN VN
  KIểM TRA BàI Cũ
  3. Khoanh tròn vào đáp án đúng :
  a) Chủ ngữ là những từ chỉ danh từ chung, danh từ riêng:
  A. Đúng B. Sai
  b) Trong câu " Tấc đất tấc vàng " có bao nhiêu cụm C - V:
  0 có cụm C-V.
  1 cụm C-V.
  2 cụm C-V.
  3 cụm C-V
  KIểM TRA BàI Cũ
  A.
  B.
  Câu bị lược bớt từ "là"
  VàO BàI MớI :

  I  THÕ NµO Lµ RóT GäN C¢U ?
  Cấu tạo của hai câu sau có gì khác nhau ?
  a) Học ăn, học nói, học gói, học mở.
  (Tục ngữ)

  b) Chúng ta học ăn, học nói, học gói, học mở.

  Ta thấy :
  Câu (a) không có chủ ngữ.
  Câu (b) có chủ ngữ.


  Nêu cách chữa câu a
  I ? THế NàO Là RúT GọN CÂU ?
  ?

  2. Nªu c¸ch ch÷a c©u a

  Tr¶ lêi:
  C©u a cã thÓ thªm chñ ng÷.
  VÝ dô : Ng­êi ViÖt Nam; Chóng ta; Chóng em.
  ?
  I ? THế NàO Là RúT GọN CÂU ?
  I ? THế NàO Là RúT GọN CÂU ?
  3. Vì sao câu a người ta lại lược bỏ chủ ngữ ?
  I ? THế NàO Là RúT GọN CÂU ?
  3. Vì sao câu a người ta lại lược bỏ chủ ngữ ?

  Tr¶ lêi :
  Chủ ngữ câu a bị lược bỏ vì đây là câu tục ngữ khuyên chung cho tất cả người Việt Nam, lời nhắc nhở mang tính đạo lí truyền thống.
  4. Trong những câu in đậm sau đây, thành phần nào bị lược bỏ ? Vì sao ?
  a) Hai ba người đuổi theo nó. Rồi ba bốn người, sáu bảy người.
  (Nguyễn Công Hoan)
  b) - Bao gời cậu đi Hà Nội ?
  - Ngày mai.
  I ? THế NàO Là RúT GọN CÂU ?
  - Câu a lược bỏ vị ngữ.
  - Câu b: lược bỏ cả chủ ngữ và vị ngữ.

  Vì sao ở câu a lại lược bỏ chủ ngữ?
  Tránh lặp câu trước.
  I ? THế NàO Là RúT GọN CÂU ?
  Ghi nhớ: SGK
  Câu hỏi phụ:
  Câu rút gọn là câu :
  Chỉ có thể vắng chủ ngữ.
  Chỉ có thể vắng vị ngữ.
  Chỉ có thể vắng các thành phần phụ.
  Có thể vắng cả chủ ngữ và vị ngữ.

  II ? CáCH DùNG CÂU RúT GọN
  1. Những câu in đậm dưới đay thiếu thành phần nào ? Có nên rút gọn câu như vậy không ? Vì sao ?

  Sáng chủ nhật, trường em tổ chức đi cắm trại.Sân trường thật đông vui. Chạy loăng quăng. Nhảy dây. Chơi kéo co.
  * Nhận xét
  C©u thiếu chủ ngữ .
   Kh«ng nªn rót gän c©u nh­ vËy.
   Gây khó hiểu, hiểu sai, hiểu không đầy đủ nghĩa.
  II ? CáCH DùNG CÂU RúT GọN
  2. CÇn thªm nh÷ng tõ ng÷ nµo vµo c©u rót gän (in ®Ëm) d­íi ®©y ®Ó thÓ hiÖn th¸i ®é lÔ phÐp ?
  - MÑ ¬i, h«m nay con ®­îc mét ®iÓm 10.
  - Con ngoan qu¸ ! Bµi nµo ®­îc ®iÓm 10 thÕ ?
  - Bµi kiÓm tra to¸n.
  II ? CáCH DùNG CÂU RúT GọN
  * Nhận xét
  - Sö dông câu rút gọn trªn
  Thể hiện thái độ không lễ phép, câu trả lời cộc lốc, khiếm nhã.
  CÇn thªm nh­ sau :
  Thưa mẹ, ạ, con được điểm 10 bµi kiÓm tra to¸n ¹ .
  II ? CáCH DùNG CÂU RúT GọN
  Chúng ta cần rút ra điều gì khi sử dụng câu rút gọn ?
  Cần chú ý :
  Không làm cho người nghe, người đọc hiểu sai hoặc hiêu không đầy đủ nội dung câu nói;
  Không biến câu nói của mình thành một câu cộc lốc, khiếm nhã.
  II ? CáCH DùNG CÂU RúT GọN
  Ghi nhớ : SGK
  Bài tập phụ :
  Đâu là câu rút gọn trả lời cho câu hỏi "Hàng ngày, cậu dành thời gian cho việc gì nhiều nhất ?".
  Hằng ngày mình dành nhiều thời gian để đọc sách.
  Đọc sách là việc mình dành nhiều thời gian nhất.
  Tất nhiên là đọc sách rồi !
  Mình đọc sách.
  D.
  III ? Luyện tập
  ( B.t 1/ SGK tr 16)
  C¸c c©u tró gän lµ :
  - Câu b: rút gọn chủ ngữ.
  - Câu c: rút gọn chủ ngữ.
  - Câu d: rút gọn nòng cốt câu.
   §Ó cho c©u gän h¬n, tr¸nh lÆp tõ ng÷.
  2. Tìm câu rút gọn, khôi phục thành phần.
  a. (Tôi) bước tới Đèo Ngang ( rút gọn chủ ngữ)
  (Thấy) cỏ cây chen…
  (Thấy ) lom khom dưới núi…
  (Thấy ) lác đác bên sông…
  (Tôi) nhớ nước đau lòng….
  (Tôi ) thương nhà….
  b. ( Người ta) đồn rằng…
  (Vua) ban khen…
  (Quan tướng) đánh giặc…..
  (Quan t­íng ) trở về gọi mẹ….
  * Trong thơ ca hay sử dụng câu rút gọn vì nó phù hợp với sự cô đọng, súc tích, ngắn gọn của thể loại thơ, sự gieo vÇn  luật của thơ.
  III ? Luyện tập
  3. ( B/t 3 / SGK tr. 17)
  Trả lời :
  Cậu bé và người khách trong truyện đã hiểu lầm nhau bởi vì khi trả lời người khách, em bé dùng ba câu rút gọn kiến người khách hiểu sai : Trong cả ba câu rút gọn, chủ ngữ là tờ giấy, nhưng ông khách hiểu nhầm là bố cậu bé.
  ? Phải cẩn thận khi dùng câu rút gọn, vì nêu dùng câu rút gọn không đúng có thể gây ra hiểu lầm.
  III ? Luyện tập
  4. (B/t 4 / SGK tr. 198)
  Trong câu chuyện, việc dùng các câu rút gọn của anh chàng phàm ăn đều có tác dụng gây cười và phê phán, vì rút gọn đến mức không hiểu được và rất thô lỗ.
  III ? Luyện tập
  1. Câu nào trong các câu sau đây là câu rút gọn ?
  Ai cũng phải học đi đôi với hành.
  Anh trai tôi học luôn đi đôi với hành.
  Học phải đi đôi với hành.
  Rất nhiều người học đi đôi với hành.
  luyện tập bổ sung
  C.
  2. Khi ngụ ý để hành động, đặc điểm nào nói trong câu là của chung mọi người, chúng ta sẽ lược bỏ thành phần nào :
  Chủ ngữ
  Vị ngữ.
  Trạng ngữ.
  Bổ ngữ
  luyện tập bổ sung
  A.
  3. Điền từ vào dấu . cho phù hợp":
  Trong ......... ta thường gặp nhiều câu rút gọn.
  văn xuôi
  truyện cổ dân gian
  truyện ngắn, bút kí
  văn vần (thơ, ca dao)
  luyện tập bổ sung
  BUổI HọC KếT THúC
  CHúC THầY CÔ & CáC EM Có TIếT HọC VUI Vẻ !
  No_avatar
  cung duoc
  No_avatar

  hay đó, mà nó chạy chậm quá ak, bực gê Cau mày

  No_avatar

  Bàinày hay đó !! Cảm ơn người đã úp lên nhá !Không biết ngượng


  No_avatar

  bai nay y rat hay nhung dai dong qua ak!

  No_avatarf

  bai soan rat hay, em cam onco nhieu

  No_avatar

  bai lam hay day

  No_avatar

  bài này công nhận hay thiệt đó...thanks bạn nhìu nha~!

   

  Avatar

  bài hay đấy

   

  No_avatar

  số 14 sai rồi

   

  No_avatar

  đĩnh :DCười nhăn răng

   

   

   

   
  Gửi ý kiến