Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 19. Quê hương

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Phương Thảo
  Ngày gửi: 15h:28' 18-01-2009
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 1034
  Số lượt thích: 1 người (Bùi Đức Anh)
  CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO THAM DỰ
  Tiết 77:
  Tế Hanh
  Kiểm tra bài cũ
  Kể tên những bài thơ viết về đề tài quê hương mà em đã học, đã đọc?
  Tiết 77: Quê hương
  I. Tìm hiểu chung
  1. Tác giả
  Trình bày những hiểu biết của em về nhà thơ Tế Hanh?
  Nhà thơ Tế Hanh tên thật là : Trần Tế Hanh
  - Sinh năm 1921
  - Quê quán: Xã Bình Dương, Huyện Bình Sơn. Tỉnh Quảng Ngãi
  Ông là một nhà thơ xuất hiện trong phong trào thơ mới ở chặng cuối (1940-1945)
  - Năm 1996 ông được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh vì những đóng góp to lớn cho nền văn học nghệ thuật của đất nước.
  - Được mệnh danh là " Nhà thơ của quê hương"
  a. Hoàn cảnh sáng tác
  Nêu những hiểu biết của em về bài thơ?
  - Bài thơ được sáng tác vào năm 1939
  Được viết trong nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết của một chàng trai 18 tuổi.
  - Là sáng tác mở đầu đầy ý nghĩa của hồn thơ Tế Hanh.
  2. Tác Phẩm
  Nhà thơ Tế Hanh
  b. Thể thơ:
  - Thể thơ tám chữ
  b. Thể thơ:
  - Thể thơ tám chữ
  Tiết 77: Quê hương

  I. Tìm hiểu chung
  1. Tác giả
  2. Tác Phẩm
  a. Hoàn cảnh sáng tác
  Bài thơ được sáng tác vào năm 1939
  Được viết trong nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết của một chàng trai 18 tuổi.
  - Là sáng tác mở đầu đầy ý nghĩa của hồn thơ Tế Hanh.
  d. Bố cục:
  Phần 1. Hai câu thơ đầu: Giới thiệu chung về quê hương
  Phần 2. Mười bốn câu thơ tiếp: Cảnh quê hương qua dòng hồi tưởng nhà thơ.
  Phần 3. Bốn câu thơ cuối: Nỗi nhớ quê của nhà thơ.
  Em hãy chỉ ra bố cục của bài thơ?
  c. Đọc - Tìm hiểu chú thích

  b. Thể thơ:
  II. Tìm hiểu nội dung văn bản
  Tiết 77: Quê hương

  I. Tìm hiểu chung
  1. Tác giả
  2. Tác Phẩm
  a. Hoàn cảnh sáng tác
  d. Bố cục:
  Phần 1. Hai câu thơ đầu:
  Phần 2. Mười bốn câu thơ tiếp:
  Phần 3. Bốn câu thơ cuối:
  ?Mạch cảm xúc: Hình ảnh quê hương qua nỗi nhớ của nhà thơ
  c. Đọc - Tìm hiểu chú thích
  ? Hai câu thơ đầu
   Lêi giíi thiÖu cña t¸c gi¶ vÒ vÎ ®Ñp quª m×nh mét c¸ch gi¶n dÞ méc m¹c mang ®Æc tr­ng riªng cña ng­êi miÒn biÓn.
  Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
  Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông.
  Em có cảm nhận gì về cách giới thiệu quê mình của tác giả ?

   Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t: Miªu t¶, biÓu c¶m
  Mạch cảm xúc bao trùm toàn bộ bài thơ là gì?
  b. Thể thơ:
  ? Hai câu thơ đầu
  Qua mười bốn câu thơ trên Tế Hanh đã hồi tưởng về những cảnh sắc gì của quê hương?
  Cảnh thiên nhiên
  Không gian khoáng đạt trong trẻo, tràn trề hơi thở của cuộc sống
  Tiết 77: Quê hương
  I. Tìm hiểu chung
  1. Tác giả
  2. Tác Phẩm
  a. Hoàn cảnh sáng tác
  Giữa không gian bao la trong trẻo ấy nổi bật lên hình ảnh nào?
  Hình ảnh con thuyền ra khơi đánh cá

  Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.
  Chiếc thuyền nhẹ
  , mạnh mẽ trường giang.
  Cánh buồm
  trắng bao la thâu góp gió.
  Khi
  sớm mai hồng
  gió nhẹ,
  trời trong,
  c. Bố cục:
  II. Tìm hiểu nội dung văn bản
  ? Mười bốn câu thơ tiếp
   Lêi giíi thiÖu cña t¸c gi¶ vÒ vÎ ®Ñp quª m×nh mét c¸ch gi¶n dÞ méc m¹c mang ®Æc tr­ng riªng cña ng­êi miÒn biÓn.
  Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ
  Khắp dân lng tấp nập đón ghe về.
  "Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe",
  Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.
  Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng,
  Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
  Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
  Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.
  Cảnh dân làng ra khơi đánh cá
  Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về
  ? Bằng cách sử dụng động từ mạnh, phép tu từ so sánh, nhân hoá, hình ảnh gợi cảm tác giả đã thể hiện được khí thế sôi nổi hào hứng của dân làng khi ra khơi đánh cá
  hăng như con tuấn mã
  Phăng mái chèo
  Rướn thân
  giương to như mảnh hồn làng
  trời trong,
  gió nhẹ,
  sớm mai hồng
  d. Đọc - Tìm hiểu chú thích
  Nhà thơ sử dụng nghệ thuật gì để miêu tả hình ảnh con thuyền?
  vượt
  ? Hai câu thơ đầu
  Tiết 77: Quê hương

  I. Tìm hiểu chung
  1. Tác giả
  2. Tác Phẩm
  Khi trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng
  Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.
  Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
  Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang.
  Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
  Rướn thân trắng bao la thâu góp gió.
  Gắn với hình ảnh con thuyền là hình ảnh cánh buồm. Nhà thơ đã sử dụng nghệ thuật gì để miêu tả hình ảnh cánh buồm?
  II. Tìm hiểu nội dung văn bản
  ? Mười bốn câu thơ tiếp
  Hình ảnh con thuyền ra khơi đánh cá
   B»ng c¸ch sö dông ®éng tõ m¹nh, phÐp tu tõ, so s¸nh nh©n ho¸, h×nh ¶nh gîi c¶m t¸c gi¶ ®· thÓ hiÖn ®­îc khÝ thÕ s«i næi hµo høng cña d©n lµng khi ra kh¬i ®¸nh c¸
  Cánh buồm
  Mảnh hồn làng
  Cụ thể, thân thuộc
  Trừu tượng, vô hình
  So sánh , nhân hoá
  Qua biện pháp so sánh và nhân hoá, ngoài ý nghĩa tả thực hình ảnh cánh buồm quen thuộc còn có ý nghĩa biểu tượng nào?
  Cánh buồm là linh hồn, là biểu tượng của làng chài mang vẻ đẹp vừa thực vừa thiêng liêng thơ mộng.
   §ã chÝnh nçi nhí quª mÆn nång tha thiÕt cña Tª Hanh. ChÝnh t×nh yªu Êy ®· gióp nhµ th¬ c¶m nhËn ®­îc nh÷ng ®iÒu t­ëng chõng nh­ m¬ hå kh«ng râ h×nh s¾c thanh ©m.


  Tiết 77: Quê hương

  I. Tìm hiểu chung
  1. Tác giả
  2. Tác Phẩm
  Cảnh đoàn thuyền trở về được miêu tả qua những câu thơ nào?
  ? Hai câu thơ đầu
  II. Tìm hiểu nội dung văn bản
  ? Mười bốn câu thơ tiếp
   §ã chÝnh nçi nhí quª mÆn nång tha thiÕt cña Tª Hanh. chÝnh t×nh yªu Êy ®· gióp nhµ th¬ c¶m nhËn ®­îc nh÷ng ®iÒu t­ëng chõng nh­ m¬ hå kh«ng râ h×nh s¾c thanh ©m.
  Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ
  Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.
  "Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe",
  Những con cá tươi ngon thân bạc trắng
  Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về
  Em cảm nhận gì về không khí của ngày đoàn thuyền đánh cá trở về?
  ồn ào
  Tấp nập
  ( âm thanh)
  (trạng thái)
  Gợi lên không khí vui tươi, sầm uất, mãn
  nguyện vì đoàn thuyền cập bến thắng lợi
  trở về
  Lời cảm tạ
  ? Bằng cách sử dụng động từ mạnh, phép tu từ, so sánh nhân hoá, hình ảnh gợi cảm tác giả đã thể hiện được khí thế sôi nổi hào hứng của dân làng khi ra khơi đánh cá
  Hình ảnh con thuyền ra khơi đánh cá
  Hình ảnh đoàn thuyền đánh cá trở về
  ? Cánh buồm là linh hồn, là biểu tượng của làng chài mang vẻ đẹp vừa thực vừa thiêng liêng thơ mộng.
   Gîi lªn kh«ng khÝ vui t­¬i, sÇm uÊt, m·n nguyÖn v× ®oµn thuyÒn cËp bÕn th¾ng lîi trë vÒ
  ? Hai câu thơ đầu
  Tiết 77: Quê hương

  I. Tìm hiểu chung
  II. Tìm hiểu nội dung văn bản
  Hình ảnh con thuyền ra khơi đánh cá
  Hình ảnh đoàn thuyền đánh cá trở về
  Hình ảnh người dân chài
  Hình ảnh người dân chài trong dòng hồi tưởng của tác giả được thể hiện như thế nào ?
  ? Mười bốn câu thơ tiếp
  II. Tìm hiểu nội dung văn bản
  Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng,
  Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
  Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
  Nồng thở vị xa xăm
  Làn da
  Thân hình
  Ngăm rám nắng
  Vẻ đẹp khoẻ khoắn tràn đầy sinh lực vừa chân thực vừa lãng mạn, giản dị nhưng hết sức thơ mộng
  VÎ ®Ñp khoÎ kho¾n trµn ®Çy sinh lùc võa ch©n thùc võa l·ng m¹n, gi¶n dÞ nh­ng hÕt søc th¬ méng
  Em hãy so sánh hình ảnh con thuyền qua hai lần xuất hiện?
  Con thuyền
  Lần xuất hiện thứ nhất
  Lần xuất hiện thứ hai
  sôi nổi, hứng khởi
  Nghỉ ngơi, thư giãn
  hăng, phăng
  nằm, nghe
  Con thuyền là một thành viên của làng chài, là biểu tượng của người dân chài
   H×nh ¶nh ng­êi d©n chµi lµ nçi nhí quª cån cµo da diÕt trong dßng håi t­ëng cña t¸c gi¶.
  VÎ ®Ñp cña ng­êi d©n chµi ®­îc t¸c gi¶ kh¾c ho¹ qua h×nh ¶nh con thuyÒn b»ng nghÖ thô©t nh©n ho¸ vµ chyÓn ®æi c¶m gi¸c lµ mét phÇn vÎ dÑp cña quª h­¬ng
  Hai lần xuất hiện ấy giúp em liên tưởng đến điều gì?
  ? Hương vị biển thấm sâu vào tâm hồn người dân chài, ăn sâu trong tâm trí người miền biển ngay cả khi họ xa quê, xa biển.
  Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.
  Tiết 77: Quê hương

  I. Tìm hiểu chung
  ? Mười bốn câu thơ tiếp
  Hình ảnh con thuyền ra khơi đánh cá
  Hình ảnh đoàn thuyền đánh cá trở về
  Hình ảnh người dân chài
  Em có nhận xét gì về nhịp điệu bốn câu thơ cuối ? Nhịp điệu ấy có gì khác với phần trên?
  ? Hai câu thơ đầu
  II. Tìm hiểu nội dung văn bản
   H×nh ¶nh ng­êi d©n chµi lµ nçi nhí quª cån cµo da diÕt trong dßng håi t­ëng cña t¸c gi¶.
  ? Bốn câu thơ cuối
  Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
  Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,
  Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,

  Cách thể hiện tình cảm ở khổ cuối có gì khác với các đoạn trước?
   Nçi nhí quª h­¬ng cña t¸c gi¶ kÕt ®äng l¹i qua nçi nhí c¸i “mïi nång mÆn “- NÐt ®Æc tr­ng chung t©m hån cña ng­êi miÒn biÓn.
  Mười bốn câu thơ trên
  Bốn câu thơ cuối
  Nỗi nhớ quê qua miêu tả hình ảnh cụ thể của quê hương
  Nỗi nhớ quê qua dòng hồi tưởng lướt đọng lại tất cả những hình ảnh cám xúc đã bày tỏ
  Tìm câu thơ thể hiện rõ nét nhất cảm xúc của nhà thơ khi nhớ về quê hương?
  Qua tìm hiểu bài thơ em hãy giải thích vì sao Tế Hanh được mênh danh là "Nhà thơ của quê hương"?
  Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!
   T×nh yªu vµ nçi nhí quª lµ nguån c¶m høng ®åi dµo trong suèt c¶ ®êi th¬ cña TÕ Hanh..
  Em có nhận xét gì về cách biểu hiện tình cảm của tác giả?
  Tiết 77: Quê hương

  I. Tìm hiểu chung
  ? Mười bốn câu thơ tiếp
  ? Hai câu thơ đầu
  II. Tìm hiểu nội dung văn bản
  ? Bốn câu thơ cuối
  IIi. Tổng kết
  Nêu nghệ thuật đặc sắc của bài thơ?
  Nghệ thuật
  Sử dung thành công thể thơ tám chữ
  - Sử dụng các biện pháp tu từ đặc sắc:
  so sánh, nhân hoá, chuyển đổi cảm giác..
  - Sáng tạo những hình ảnh thơ chân thực lãng mãn
  Nêu tóm tắt nội dung chính của bài thơ?
  Nội dung
  Tình yêu và nỗi nhớ quê sâu đậm , niềm tự hào về vẻ đẹp của quê hương
  Tình yêu quê hương khơi nguồn cho các tình cảm tốt đẹp
  Luyện tập
  So sánh âm hưởng giọng điệu của bài thơ "Quê hương" với các bài thơ mới đã học?
  Bài tập về nhà
  Viết một đoạn văn trình bày tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ "Quê hương" của nhà thơ Tế Hanh?
  Quê hương
  Chim bay dọc biển đem tin cá
  Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới:
  Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông.

  Khi trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng
  Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá.
  Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
  Phăng mái chèo, mạnh mẽ vượt trường giang.
  Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
  Rướn thân trắng bao la thâu góp gió.

  Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ
  Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.
  "Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe",
  Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.
  Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng,
  Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
  Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
  Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.

  Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
  Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,
  Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,
  Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!

  Avatar
  K đẹp lắm Mỉm cười
  Avatar
  hì đúng đấy
  No_avatar
  nhận xét vớ vẩn vãi lệ bệnh
  No_avatar

  bài hay lắm

  nhưng hơi dài thỳ phảiMỉm cười

  No_avatar

  Chán

   

  No_avatarf

  Nụ hônSáng mắt vì $Nháy mắt

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓