Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương III. §4. Phương trình tích

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Công Hoàng
  Ngày gửi: 22h:33' 17-01-2011
  Dung lượng: 257.5 KB
  Số lượt tải: 938
  Số lượt thích: 0 người
  Đại số 8
  Bài 4
  PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
  Đại số 8
  Bài 4 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
  1. Phương trình tích và cách giải
  ?2
  Hãy nhớ lại một tính chất các số, phát biểu tiếp các khẳng định sau:
  bằng 0.
  tích bằng 0
  …………..
  Trong một tích, nếu có một thừa số bằng 0 thì
  ; ngược lại, nếu tích bằng 0 thì ít nhất
  một trong các thừa số của tích
  …....
  Đại số 8
  Ví dụ:
  PHƯƠNG PHÁP GIẢI:
  Bài 4 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
  Giải phương trình sau: (3x - 2)(x + 1) = 0
  Trong một tích, nếu có một thừa số bằng 0 thì
  tích bằng 0; ngược lại, nếu tích bằng 0 thì ít nhất
  một trong các thừa số của tích bằng 0
  Theo tính chất chúng ta vừa phát biểu:
  1. Phương trình tích và cách giải
  Đại số 8
  Ví dụ 1:
  Bài 4 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
  Giải phương trình sau: (3x - 2)(x + 1) = 0
  1. Phương trình tích và cách giải
  Giải
  (3x - 2)(x + 1) = 0
  3x – 2 = 0
  Do đó ta phải giải hai phương trình:
  3x – 2 = 0
  x + 1 = 0
  3x = 2
  x = -1
  hoặc
  x + 1 = 0
  1/
  2/
  Đại số 8
  Bài 4 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
  1. Phương trình tích và cách giải
  Phương trình tích có dạng:
  2. Áp dụng
  Giải phương trình: (x - 2)(3 – 2x) = -(x2 – 4)
  Đại số 8
  Bài 4 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
  2. Áp dụng
  Giải phương trình: (x - 2)(3 – 2x) = -(x2 – 4)
  Giải
  (x - 2)(3 – 2x) + (x2 – 4) = 0  (x - 2)(3 – 2x) + (x – 2)(x + 2) = 0
  (x - 2)(3 – 2x + x + 2) = 0
  (x - 2)(5 – x) = 0
  x – 2 = 0 hoặc 5 – x = 0
  * x – 2 = 0
  * 5 – x = 0  x = 2
  x = 5
  Vậy tập hợp nghiệm của phương trình là S = {2; 5}
  (I)
  (I)

  Ví dụ 2:
  Đại số 8
  Bài 4 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
  2. Áp dụng
  Qua các ví dụ em có nhận xét gì về các bước giải phương trình tích ?
  Nhận xét:
  Đưa phương trình đã cho về dạng phương trình tích.
  Giải phương trình tích rồi kết luận.
  Ta chuyển tất cả các hạng tử sang vế trái (lúc này vế phải bằng 0) rút gọn rồi phân tích đa thức vừa thu được thành nhân tử
  Bước 2.
  Bước 1.
  Đại số 8
  ?3
  Giải phương trình sau:
  Giải
  hoặc
  Bài 4 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH


  1/
  2/

  (II)
  (II)
  Đại số 8
  Bài 4 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
  2. Áp dụng
  Giải phương trình: 2x3 + 6x2 = x2 + 3x
  Giải
  2x3 + 6x2 - x2 - 3x = 0  2x2(x + 3) – x(x + 3) = 0
  (x + 3)(2x2 – x) = 0
  (x + 3)(2x - 1)x = 0
  x = 0 hoặc x + 3= 0 hoặc 2x – 1 = 0
  * x = 0
  * x + 3= 0


  x = -3
  (III)
  (III)

  Ví dụ 3:
  * 2x - 1= 0

  Đại số 8
  Bài 4 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH
  Giải phương trình: (x3 + x2) +(x2 + x) = 0
  Giải
  x2 (x + 1) + x(x + 1) = 0  (x + 1)(x2 + x) = 0
  (x + 1)(x + 1)x = 0
  (x + 1)2.x = 0
  x +1= 0 hoặc x = 0
  * x = 0
  * x + 1= 0


  x = -1
  (IV)
  (IV)

  Vậy tập hợp nghiệm của phương trình là S = {0; -1}
  ?4
  Đại số 8
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
  - Ôn lại phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử và hằng đẳng thức.
  - Học kỹ bài ,nhận dạng được phương trình tích và cách giải phương trình tích.
  - Làm bài tập 22SGK
   
  Gửi ý kiến