Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Công Bình
  Ngày gửi: 09h:10' 18-01-2011
  Dung lượng: 2.9 MB
  Số lượt tải: 887
  Số lượt thích: 0 người
  Kính chào quý thầy cô và
  các em học sinh
  Địa lí 8
  Kiểm tra bài cũ
  * Loài người xuất hiện trên trái đất vào giai đoạn:
  A. Tiền Cambri.
  B . Cổ Kiến tạo.
  C . Tân Kiến tạo
  Nêu ý nghia c?a giai dđo?n tân ki?n t?o
  dđ?i v?i s? phát tri?n lãnh th? nu?c ta
  Tiết 30
  Bài 26 : ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN
  KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
  Việt Nam là nước giàu
  tài nguyên khoáng sản


  Coù hơn 5000 đñiểm quặng vaø
  tụ khoaùngcủa 60 loại khoaùng sản khaùc nhau
  Quan sát bản đồ và
  cho nhận xét :
  Số lượng và mật độ các
  mỏ khoáng sản ?
  Quy mô, trữ lượng khoáng sản ?

  -Ph?n l?n các khoáng s?n có
  tr? lu?ng v?a và nh?
  -Các khoáng sản có
  trữ lượng lớn như
  than,apatit, đá vôi ,crôm.
  Tìm trên b?n dđ? 1 s? m?
  khoáng s?n l?n quan tr?ng
  c?a nu?c ta?
  Lu?c đ? khoáng s?n Vi?t Nam
  Tại sao Việt Nam là nước
  giàu có tài nguyênkhoáng sản ?
  Chứng minh nước ta
  có nguồnkhoáng sản
  phong phú
  đa dạng?
  Lịch sử địa chất,kiến tạo
  rất lâu dài,phức tạp trải qua
  nhiều chu kì kiến tạo lớn
  Việt Nam nằm ở vị trí
  tiếp giáp của 2 đai sinh khoáng
  lớn của TG :
  Địa Trung Hải và
  Thái Bình Dương
  Trữ lượng một số khoáng sản đã được tìm kiếm, thăm dò
  Thảo luận nhóm : Điền nội dung còn thiếu ở bảng sau


  2. Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta
  b. Giai đoạn cổ kiến tạo
  - Khoáng sản : Than, apatit, thiếc, sắt, Bôxit,titan,
  vaøng,ñất hiếm,mangan….
  -Phân bố :Trên khắp lãnh thổ nước ta
  c. Giai đoạn Tân kiến tạo
  - Khoáng sản : Dầu mỏ, khí đốt, than nâu, than bùn
  -Phân bố :Thềm lục địa ĐBSH, ĐBSCL (Bôxit ở Tây
  Nguyên)
  Giai đo?n ti?n Cambri:
  -Khoáng s?n : Than, chì, dđ?ng, s?t, dđá quí
  -Phân b? : Các m?ng n?n c? (Vi?t B?c, Hoàng Liên
  Son, Pu Ho?t, Kon tum)
  Khai thác dầu ở mỏ Bạch Hổ
  Khai thác than ở Quảng Ninh
  Khai thác quặng Apatit
  Tại sao phải khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên
  Khoáng sản ?
  Nước ta có biện pháp gì để bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản ?
  Nêu 1 số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng 1 số tài nguyên khoáng sản nước ta?
  - Quản lý lỏng lẻo, tự do khai thác bừa bãi
  - Kĩ thuật khai thác lạc hậu, hàm lượng quặng còn nhiều trong chất thải bỏ
  - Thăm dò đánh giá không chính xác về trữ lượng, hàm lượng
  Là tài nguyên không thể phục hồi
  Có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước
  3. Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản

  -Khoáng sản là tài nguyên không thể phục hồi được
  chúng ta phải khai thác hợp lí sử dụng tiết kiệm và
  có hiệu quả
  Cần phải thực hiện nghiêm chỉnh luật khoáng sản
  của nhà nước
  Đợt khai thác than trái phép ở Quảng Ninh tháng 4 – 2008

  Khai thác vàng trái phép ở Quảng Nam
  Khai thác than gây ô nhiễm
  * Về nhà :
  - Học bài
  - Làm bài tập 3 trang 98
  - Chuaån bò baøi 27 :
  + Xaùc ñònh vò trí tænh Taây Ninh ? Vò trí Vieät Nam.
  +Döïa vaøo 23.2 tìm caùc tænh thaønh ôû ven bieån .
  +Giai ñoaïn hình thaønh caùc khoaùng saûn?
  Höôùng phaân boá ?
  Chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo và các em học sinh
  No_avatar

  ai hay ge

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓