Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tường An (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:47' 05-12-2010
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 850
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên thực hiện: Trương Thị Lệ
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Nhìn tranh nêu phép tính
Kiểm tra bài cũ:
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
3
5
2
4
24
35
+
=
. . .
+
3
5
2
4
+
5
9
24
35
59
+
=
.
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
24
35
+
=
3
5
2
4
+
5
9
+
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
5 cộng 4 bằng 9 viết 9
3 cộng 2 bằng 5 viết 5
9
Cộng từ trái sang phải
5
Vậy 35 cộng 24 bằng 59
24
35
+
=
59
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
+
3
5
2
0
+
5
5
.
20
35
+
=
55
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
+
5
5
20
35
+
=
3
5
2
0
+
.
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
5
5
+
5
0
*5 c?ng 0 b?ng 5 vi?t 5
*3 c?ng 2 b?ng 5 vi?t 5
Vậy 35 cộng 20 bằng 55
3
2
20
35
+
=
55
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
3
5
2
+
7
3
2
35
+
=
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
3
5
Viết số 35 trước, rồi viết số 2 sau, viết thẳng cột với số 5 xong viết dấu cộng ở giữa, bên trái hai số, kẻ vạch ngang thay cho dấu bằng.
+
+
2
3
5
2
7
3
2
35
.
+
=
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
5
3
2
+
*5 cộng 2 bằng 7 viết 7
* hạ 3 viết 3
7
3
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
1
Tính:
+
+
+
+
+
+
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
2
Đặt tính rồi tính:
35 + 12
41 + 38
60 + 38
22 + 40
6 + 43
54 + 2
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
2
Đặt tính và tính:
35 + 12
35
12
+
47
41
34
+
75
41 + 34
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
22
40
+
62
22 + 40
60
38
+
98
60 + 38
2
Đặt tính rồi tính:
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
6 + 43
6
43
+
49
2
Đặt tính rồi tính:
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
54 + 2
54
2
+
5 6
3
Lớp 1A trồng được 35 cây, lớp 2A trồng được 50 cây. Hỏi hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây?
Tóm tắt:
Lớp 1A: cây.
Lớp 2A: cây.
Cả hai lớp: ...cây?
35
50
35 + 50 = 85 (cây)
Đáp số: 85 cây
Cả hai lớp trồng được tất cả là:
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
Bài giải
74
Trò chơi
54
2
+
56
54
2
+
56
54
2
+
5
4
3
2
1
H?t gi?
56
54
2
+
Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2009
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
 
Gửi ý kiến