Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Duy Thuỳ
Ngày gửi: 15h:22' 19-02-2011
Dung lượng: 763.5 KB
Số lượt tải: 2104
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Hoàng Hải Tuấn, vương tuấn khải)
Chào mừng
các thầy cô giáo về dự giờ toán lớp 7A
Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU
CỦA TAM GIÁC VUÔNG
1. Kiểm tra bài cũ
- Nêu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác?
- Trên hình vẽ có hai tam giác nào bằng nhau? Vì sao?
∆ABC = ∆DEF (c.g.c)
c.g.c
TAM GIÁC
TAM GIÁC VUÔNG
g.c.g
Cạnh huyền- góc nhọn
Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau
Cần thêm điều kiện nào thì ABC = DEF (c-g-c)
BC = EF
Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG
Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng với một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau
Cần thêm điều kiện nào thì ABC = MNP (g-c-g)
AB = MN
Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG
Cần thêm điều kiện nào thì ABC = MNP (cạnh huyền – góc nhọn)
AC = MP
- Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng với cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau
Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG
Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau
Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau
- Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau
c.g.c
g.c.g
Cạnh huyền- góc nhọn
Tiết 40. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG
Hình 143
Hình 144
Hình 145
Trên mỗi hình 143, 144, 145 có các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?
?1
Hai tam giác vuông ABC và DEF có
AC = DF = 6cm;
BC=EF = 10cm;

Em hãy dự đoán: hai tam giác này có bằng nhau không?
ABC = DEF
D
F
E
6
10
HOẠT ĐỘNG NHÓM
Nhóm 1. Cho ∆ABC vuông ở A. Tính AB biết BC =a, AC =b
Nhóm 2. Cho ∆DEF vuông ở D. Tính DE biết EF =a, DF =b
(định lý Py ta go)
LG: Ta có ∆ABC có A = 900 nên
LG: Ta có ∆DEF có D = 900 nên
Hai ∆ABC và ∆DEF có bằng nhau không? Vì sao?
∆ABC = ∆DEF (c.c.c)
hoặc ∆ABC = ∆DEF (c.g.c)
(định lý Py ta go)
a
b
b
a
TIẾT 40: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG.
.
Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng với cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau

 ABC và DEF có

BC = EF ; AC = DF
 ABC = DEF
GT
KL
CẠNH
GÓC
VUÔNG
GÓC
NHỌN
CẠNH
HUYỀN
HAI CẠNH GÓC VUÔNG
CẠNH GÓC VUÔNG + GÓC NHỌN KỀ CẠNH ẤY
GÓC NHỌN + CẠNH HUYỀN
CẠNH GÓC VUÔNG + CẠNH HUYỀN
c.g.c
TAM GIÁC
TAM GIÁC VUÔNG
g.c.g
Cạnh huyền- góc nhọn
Cho ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC. Chứng minh AHB = AHC (giải bằng hai cách)
?2
Bài tập 64/ 136
Các tam giác vuông ABC và DEF có A = D = 900; AC = DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau (về cạnh hay về góc) để ABC = DEF?
Hoặc b) BC = EF ( theo trường hợp c.h – cgv )
CẦN THÊM ĐIỀU KIỆN
a) AB = DE (theo trường hợp c-g-c)
1) Về cạnh :
2) Về góc :
Hai cạnh góc vuông (c-g-c)
Cạnh huyền - cạnh góc vuông
Cạnh huyền - góc nhọn
Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông
Cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy (g-c-g)
HDVN
Học và nắm chắc các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông (lưu ý đến hai trường hợp đặc biệt)
- Làm bài tập 65, 66 SGK
TIẾT 40: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG.
.
A
D
E
B
H
C
* ADH và AEH có
ADH = AEH = 900
Vì DAH = E AH (gt)
AH là cạnh chung
?ADH v ?AEH (cạnh huyền góc nhọn)
* BDH và CEH
Có BDH = CEH = 900
BDH = CEH
BH=CH (gt)
DH=EH (* ?ADH v ?AEH )
(canh huyền-cạnh góc vuông)
* AHB và AHC có
AH chung
BH=HC
AB=AC( AD=AE ; BD=EC)
* AHB và AHC( CCC)
Bài 66 (SGK)
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
cùng toàn thể các em học sinh!
TIẾT 40: CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC VUÔNG.
.
No_avatar
HônNgậm tiền
No_avatar

chan qua thay co oi em ko biet dang bai giang len violet nhu the nao ca ai biet thi chi cho em biet nha em xin cha nthanh cam on

Khóc

No_avatarf

thanhs

No_avatarf

thank'sNgây thơ

 

No_avatar

Nháy mắtthanks

No_avatar

Ngây thơ

No_avatar

Lè lưỡihihihihi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No_avatarf

an lam gi ma vua hon vua sang mat vi tien?

do tham tien qua vay

 

No_avatarf

cuoi lam chi vay ho ca 10 cai rang bay gio

 

No_avatar

ngu cho chết Kín miệng


 
Gửi ý kiến