Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Thơm
Ngày gửi: 08h:14' 22-02-2011
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô giáo về dự
giờ, thăm lớp 1A
Môn Toán
Giáo viên thực hiện : NguyÔn ThÞ TuyÕt Hoa
Toán

Kiểm tra

Tính:
10 - 9 =
10 - 5 =
3 + 7 =
8 + 2 =
1
5
10
10
Toán
Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
BảNG CộNG, TRừ
TRONG PHạM VI 10
phép cộng, trừ trong phạm vi 7
phép cộng, trừ trong phạm vi 8
phép cộng, trừ trong phạm vi 6
phép cộng, trừ trong phạm vi 5
phép cộng, trừ trong phạm vi 4
phép cộng , trừ trong phạm vi 3
phép cộng, trừ trong phạm vi 10
phép cộng, trừ trong phạm vi 9
2+1=3
1+2=3
3 -1=2
3-2=1
3+1=4
1+3=4
2+2=4
4 -1=3
4 -3=1
4 -2=2
1+4=5
4+1=5
2+3=5
3+2=5
5 -1=4
5 -4=1
5 -2=3
5 -3=2
1+5=6
5+1=6
2+4=6
4+2=6
3+3=6
6 -1=5
6 -5=1
6 -2=4
6 -4=2
6 -3=3
1+6=7
6+1=7
2+5=7
5+2=7
3+4=7
4+3=7
7 -1=6
7 -6=1
7 -2=5
7 -5=2
7 -3=4
7 -4=3
1+7=8
7+1=8
2+6=8

8 -1=7
8 -7=1
8 -2=6

9 -1=8
9 -8=1
9 -2=7

1+8=9
8+1=9
2+7=9

9+1=10
1+9=10
2+8=10

10 -1=9
10 -9=1
10 -2=8


Toán


Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
Bài 1: Tính
5 + 5 = 3 + 5 = 7 + 2 = 8 + 1 =
6 + 4 = 9 - 2 = 6 - 4 = 9 - 1 =
4 8 5 10 4
+ - + - +
4 3 3 9 2

10
8
9
9
8
2
7
10
8
5
8
1
6
Bài 2: TÝnh
3 + 4 + 2 =…
4 + 3 + 3 = …
4+ 5– 7 =…
3 + 7 – 6 =…
5 + 4 – 8 =…
3 + 5 – 6 = …
10 – 8 + 7 =…
9 – 6 + 5 =…
9 – 4 – 3 =…9
10
3
2
8
2
9
2
Toán


Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
2
Bài 3: Viết phép tính thích hợp
a.
?
b. Có: 10 quả bóng
Cho: 6 quả bóng
Còn:.quả bóng?
Giờ học đã kết thúc
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
 
Gửi ý kiến