Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 24. Ôn tập về luận điểm

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Huyền
  Ngày gửi: 04h:55' 23-02-2011
  Dung lượng: 734.0 KB
  Số lượt tải: 1531
  Số lượt thích: 0 người
  2/23/2011
  NGỮ VĂN
  2011
  TIẾT 99: ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
  LỚP 8
  2/23/2011
  Luận điểm.
  Luận cứ và lập luận.
  Cả hai yếu tố: (A và B)
  Luận điểm và luận cứ.
  Kiểm tra bài cũ
  Câu 1. Một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào?
  Bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất.
  2/23/2011
  Câu 2. Trong các cách làm sau đây, cách nào được coi là đúng nhất khi
  thực hiện bài tập làm văn nghị luận?
  Tìm hiểu vấn đề nghị luận,luận điểm và tính chất của đề trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.
  Tìm hiểu vấn đề nghị luận, tính chất của đề trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.
  Tìm hiểu vấn đề nghị luận, luận điểm, tính chất của đề để lập dàn ý cho đề bài trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.
  Tìm hiểu vấn đề trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.
  Kiểm tra bài cũ
  Bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất.
  2/23/2011
  ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
  TIẾT : 99
  2/23/2011


  Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
  * Ví dụ :
  I. KHÁI NIỆM LUẬN ĐIỂM
  -Luận điểm là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết nêu ra trong bài nghị luận.
  2/23/2011
  a. Bài văn “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Hồ Chí Minh
  ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
  TIẾT : 99
  “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Hồ Chí Minh gồm một hệ thống luân điểm:
  2/23/2011
  Vấn đề nghị luận:Sức mạnh to lớn của tinh thần yêu nước.
  2/23/2011
  b, Một bạn cho rằng bài: “Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn gồm hai luận điểm:
  Luận điểm 1: Lý do cần phải dời đô.
  - Xác định luận điểm như vậy chưa đúng
  Vì đó chưa phải là tư tưởng quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết nêu ra trong bài văn nghị luận.
  Luận điểm 2: Lý do có thể coi thành Đại La là kinh đô bậc nhất
  của đế vương muôn đời.
  Xác định luận điểm như vậy có đúng không ? Vì sao ?
  Luận điểm của văn bản “Chiếu dời đô” là gì?
  Luận điểm trong văn bản “Chiếu dời đô”
  Luận điểm 1: Dời đô là việc cần thiết
  Luận điểm 2: Chọn Đại La làm kinh đô
  2/23/2011
  II. MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬN ĐIỂM VỚI VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
  * Vấn đề đặt ra trong bài: “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là:
  Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của nhân dân ta, đó là sức mạnh to lớn trong các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm.
  -a. Nếu chỉ đưa ra một luận điểm, thì chưa thể làm sáng tỏ vấn đề đó được.
  b. Trong bài “Chiếu dời đô” nếu chỉ chưa ra luận điểm: “Các triều đại trước đây đã nhiều lần thay đổi kinh đô” thì chưa đủ làm sáng tỏ vấn đề cần giải quyết (vấn đề nghị luận) là cần phải dời đô đến Đại La.
  Luận điểm cần chính xác, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu giải quyết vấn đề
  Luận điểm cần phải đủ để làm sáng tỏ vấn đề được đặt ra.
  ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
  Tiết 99:
  2/23/2011
  Tiết 99:
  ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
  III. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LUẬN ĐIỂM TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
  Bài tập: Để viết bài tập làm văn theo đề bài: “Hãy trình bày rõ vì sao chúng ta cần phải đổi mới phải học tập”, em sẽ chọn hệ thống luận điểm nào trong hai hệ thống sau:
  Bởi vì:
  Các luận điểm cần liên kết chặt chẽ, nhưng có sự phân biệt với nhau.
  Các luận điểm phải sắp xếp theo một trình tự hợp lí : luận điểm trước là cơ sở chuẩn bị cho luận điểm sau, luận điểm nêu sau là dẫn đến luận điểm kết luận.
  Các luận điểm liên kết với nhau chặt chẽ, rõ ràng, không trùng lặp - được sắp xếp theo trình tự hợp lý.
  2/23/2011
  II. MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬN ĐIỂM VỚI VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
  III. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LUẬN ĐIỂM TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
  * Ghi nhớ: (sgk 75)
  I. KHÁI NIỆM LUẬN ĐIỂM
  IV. LUYỆN TẬP
  ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
  TIẾT: 99
  2/23/2011
  Bài tập 1:
  Luận điểm của đoạn văn là: Nguyễn Trãi là anh hùng dân tộc.
  IV. LUYỆN TẬP
  Tiết 99:
  ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
  2/23/2011
  Bài tập 2: Nếu phải viết một bài tập làm văn để giải thích vì sao có thể nói rằng giáo dục là chìa khoá của tương lai thì:
  Em sẽ chọn những luận điểm nào trong số các luận điểm dưới đây:
  a) Giáo dục có tác dụng điều chỉnh độ gia tăng dân số.
  b) Giáo dục tạo cơ sở cho sự tăng trưởng kinh tế.
  c) Giáo dục giải phóng con người, giúp con người thoát khỏi áp bức và sự lệ thuộc vào quyền lực của khác để đạt được sự phát triển chính trị và tiến bộ xã hội .
  d) Giáo dục đào tạo thế hệ người sẽ xây dựng xã hội tương lai.
  e) Nước ta là một nước văn hiến có truyền thống giáo dục lâu đời.
  f) Giáo dục góp phần bảo vệ môi trường sống.
  g) Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai .
  b) Em sẽ sắp xếp các luận điểm đã lựa chọn (sửa lại) theo trình tự nào? Vì sao?
  2/23/2011
  Bài tập: 2
  b.sửa lại:
  Nếu phải viết một bài tập làm văn để giải thích “Vì sao có thể nói rằng giáo dục là chìa khoá của tương lai” thì em sẽ chọn những luận điểm trong số các luận điểm dưới đây:
  1 - a) Giáo dục có tác dụng điều chỉnh độ gia tăng dân số.
  2 - c) Giáo dục tạo cơ sở cho sự tăng trưởng kinh tế.
  3 – d) Giáo dục giải phóng con người, giúp con người thoát khỏi áp bức và sự lệ thuộc vào quyền lực của khác để đạt được sự phát triển chính trị và tiến bộ xã hội .
  4 – e ) Giáo dục đào tạo thế hệ người sẽ xây dựng xã hội tương lai.
  5 - b) Giáo dục góp phần bảo vệ môi trường sống.
  6 – g) Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai .
  2/23/2011
  * Học bài ghi nhớ (sgk trang 75)
  * Hoàn thành: Bi t?p còn lại
  Chuẩn bị bài:
  Ti?t 100. Vi?t do?n van trỡnh by lu?n di?m.
  HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
  2/23/2011
  2010
  No_avatarf
  Thanks :)
  Avatar

  tôi với cậu có cái mở bài hơi giống nhỉNgạc nhiênNgạc nhiênNgạc nhiênNgạc nhiênNgạc nhiênNgạc nhiênNgạc nhiên

   

  No_avatar
  thanks nhiu nha
  No_avatarf

  bai hay nhung chu hok ro rang

   

  No_avatar

  k hju j het

   

  No_avatar

  cũng đc

   

   
  Gửi ý kiến