Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 13. Festivals

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Huyền
  Ngày gửi: 22h:48' 24-02-2011
  Dung lượng: 845.2 KB
  Số lượt tải: 1777
  Số lượt thích: 0 người
  Long Xuyen Secondary School
  Wellcome to class 8A
  Teacher : Nguyễn Thanh Huyền
  F
  t
  a
  e
  s
  i
  v
  l
  Topic : .?.
  Topic
  KEY
  Unit 13: Festivals
  Lesson 1 : Getting started
  Listen and read
  1. Getting started :
  Tam likes swimming and sunbathings
  David is interested in ancient cities
  Huckleberry likes mountain-climbing
  Oliver is keen on pottery
  Robinson is fond of crowded places
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Eg
  Tam should go to Nha Trang
  2. Listen and read :

  Competition ( n)

  Water-fetching (n )

  Fire-making ( n)

  Judge ( v)

  Urge ( v )

  -- Rub ( v )

  Separate ( v )

  Bamboo ( n )

  Cuc tranh ti

  i ly níc

  Nhm lưa

  Gim kho

  Thĩc giơc

  Ch, c

  Tch

  Cy tre

  New Words
  I. Getting started
  Unit 13 : Festivals
  Lesson 1 Getting started – Listen and read
  II. Listen and read
  1. New words
  2. Prediction :
  3./ T/F statements prediction :
  T
  a.Two team members take part in the water-fetching contests.
  b. One person has to collect four water bottles.
  c. The fire is made without matches or lighters.
  d. Pieces of wood are used to make the fire
  e. In the final contest, the team members taste the rice.

  f. The grand prize is given to the team with the most points.
  F
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  3. Guessing the meaning of the words:
  -- Winner ( n)
  -- Starting position ( n)
  Participate (v )
  Wood ( n)
  Grand prize ( n)
  -- Teammate ( n)
  -- Rice-cooking ( n)
  -- Runner ( n)
  -- yell ( v)
  — Lighter ( n)
  -- Husk ( n)
  Award (v)
  Council leader ( n)

  gii thng lín
  nu cm
  ngi chy
  Cỉ vị, reo h
  bt lưa
  thng
  iĨm xut pht
  Ngi chin thng
  ngi lnh o hi ng
  V tru
  ng i
  Tham gia
  g cđi
  I. Getting started
  Unit 13 : Festivals
  Lesson 1 Getting started – Listen and read
  II. Listen and read
  1. New words
  2. Prediction :
  4./ T/F statements :
  T
  a.Two team members take part in the water-fetching contests.
  b. One person has to collect four water bottles.
  c. The fire is made without matches or lighters.
  d. Pieces of wood are used to make the fire
  e. In the final contest, the team members taste the rice.

  f. The grand prize is given to the team with the most points.
  F
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  4. Checking :
  Unit13 : Lesson 1
  Getting started & Listen and read / p.121
  4./ Reading and checking prediction
  * True or false ?
  a. Two team members take part in the water-fetching contests.

  b. One person has to collect four water bottles.

  c. The fire is made without matches or lighters.

  d. Pieces of wood are used to make the fire.

  e. In the final contest, the team members taste the rice.

  f. The grand prize is given to the team with the most points.
  */Correction
  a – F . ( One person from each team has to run to the river )
  b - F.
  ( Each runner must take a bottle and return to the starting position
  C - T
  d- F .
  ( Two team members try to make a fire by rubbing pieces of bamboo together )
  e - F
  f- T.
  ( In the final contest, the judges taste the rice and the most delicious rice is the winner).
  Homework
  - Learn by heart all the new words
  Answer T/F and correct them into your books
  - Prepare new lesson :
  Unit 13 :Speak
  Listen
  I. Getting started
  Unit 13 : Festivals
  Lesson 1 Getting started – Listen and read
  II. Listen and read
  1. New words :
  2. Prediction :
  3.Guessing the words :
  Competition ( n) : cuéc tranh tµi - Urge ( v ) : thóc giôc
  Water- fetching (n ) : ®i lÊy n­íc - Rub ( v ) : chµ, cä
  Fire-making ( n) : nhãm löa - Separate ( v ) : t¸ch
  Judge ( v) : gi¸m kh¶o - Bamboo ( n) : c©y tre

  4. Reading and correct the answers :
  a. F b. F c.T d. F e. F f. T
  5. Homework :
  - Learn by heart all the new words.
  - Prepare the next lesson : Speak and Listen
  No_avatar

  ngọc anh nek các bạn ơi~~~~~ bạn toi nek

   

  No_avatar

  thanksMỉm cười

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓