Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Nguyễn Trang Linh
  Ngày gửi: 15h:23' 09-03-2011
  Dung lượng: 4.1 MB
  Số lượt tải: 68
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 2: Trình bày những nét cơ bản về cuộc khởi nghĩa Yên Thế
  (1884 – 1913)
  Câu 1: Lập bảng thống kê kiến thức về hai cuộc khởi nghĩa
  Ba Đình (1886 – 1887) và khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896)
  trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX.
  CHƯƠNG II: VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX
  ĐẾN HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1918)
  Tiết 28. Bài 22: XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC
  LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP
  1. Những chuyển biến về kinh tế
  Năm 1897, Pháp tiến hành cuộc
  khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở
  Việt Nam với quy mô lớn. Nhiều
  cơ sở và thiết bị khai thác
  được xây dựng.
  - Nông nghiệp: đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất,
  lập đồn điền trồng lúa, cà phê, cao su…
  Trong công nghiệp, tập trung khai thác mỏ. Một số ngành công
  nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, chế tạo vật liệu xây dựng ra đời.
  Pháp đã thực hiện khai thác về kinh tế trên những lĩnh vực nào và thực hiện khai thác ra sao?
  Về giao thông vận tải, Pháp xây dựng hệ thống giao thông đường
  sắt và đường bộ khá hiện đại
  Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa ở Việt Nam
  nhằm mục đích gì?
  Nhằm khai thác, bóc lột, vơ vét của cải,
  tài nguyên, biến Việt Nam trở thành thị
  trường tiêu thụ của thực dân Pháp.
  Biểu đồ thực dân Pháp chiến đoạt ruộng đất của nhân dân Việt Nam
  trước và trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
  Cả nước
  10.900ha
  Cả nước
  301.000ha
  Nam kỳ
  1.528.000ha
  Bắc kỳ
  470.000ha
  Biểu đồ sự khai thác than đá của thực dân Pháp
  ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
  285.915 tấn
  500.000 tấn
  415.000 tấn
  Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
  của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam
  có những biến chuyển như thế nào?
  Kinh tế Việt Nam bước đầu hòa nhập vào thị trường
  thế giới và khu vực; phương thức sản xuất tư bản
  Chủ nghĩa được du nhập vào Việt Nam.
  Việc duy trì phương thức bóc lột phong kiến trong quá
  trình thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam khiến cho
  nền kinh tế nước ta trì trệ, sự phân hóa xã hội diễn ra
  chậm chạp.
  Nông
  nghiệp
  Trong cuộc khai thác lần thứ nhất
  Cuối thế kỷ XIX
  Thủ
  CN
  Thương
  nghiệp
  Nông
  nghiệp
  Công
  nghiệp
  Thủ
  CN
  Thương
  nghiệp
  Giao
  thông
  vận tải
  Biến chuyển của kinh tế Việt Nam
  2. Những chuyển biến về xã hội.
  Trong cuộc khai thác thuộc địa của
  thực dân Pháp, tình hình xã hội nước ta
  phân hóa như thế nào?
  Thái độ của từng giai cấp
  đối với vấn đề giải phóng dân tộc?
  Giai cấp địa chủ phong kiến
  - Sự phân hóa xã hội diễn ra nhưng chưa mạnh mẽ
  Một bộ phận giàu có, dựa vào
  Pháp, chiếm đoạt ruông đất
  của nông dân
  Bộ phận địa chủ vừa và nhỏ bị
  chèn ép, ít nhiều có tinh thần
  yêu nước
  Giai cấp nông dân
  Số lượng đông đảo, bị áp bức nặng nề, bị
  cướp ruộng đất, cuộc sống khổ cực
  Sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu
  tranh giành độc lập dân tộc.
  Giai cấp công nhân
  Có tinh thần đấu tranh chống giới chủ,
  nhằm cải thiện đời sống
  Xuất thân từ nông dân, làm việc ở đồn
  điền, hầm mỏ, nhà máy, lương thấp,
  đời sống khổ cực.
  Tầng lớp tư sản
  Là các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp,
  xưởng thủ công, chủ hãng buôn…, bị thực
  dân kìm hãm, tư bản chèn ép
  Tầng lớp tiểu
  tư sản thành thị
  Là chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở
  buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp,
  những người làm nghề tự do
  Tầng lớp sĩ phu
  Có những chuyển biến tích cực về
  tư tưởng, chính trị.
  Giai cấp cũ
  Địa chủ phong kiến
  Giai cấp mới
  Nông dân
  Công nhân
  Tầng lớp tư sản
  Tầng lớp tiểu tư sản
  Những chuyển biến trong xã hội,
  nhất là sự xuất hiện những lực lượng
  xã hội mới là cơ sở quan trọng
  cho phong trào yêu nước
  và cách mạng đầu thế kỷ XX
  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  So sánh cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam trước và trong
  cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
  Chủ yếu là nông nghiệp,
  công nghiệp, thương
  nghiệp kém phát triển
  Địa chủ phong kiến, nông
  dân, công nhân, tư sản
  tiểu tư sản
  CN, TN, GTVT bước đầu
  phát triển nhưng nông
  nghiệp vẫn là chủ yếu
  Hai giai cấp cơ bản là
  địa chủ phong kiến và
  nông dân
  Kinh tế
  Xã hội
  Trong cuộc khai thác
  Trước cuộc khai thác
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  1. Trả lời câu hỏi 1,2 SGK trang 140
  2. Học bài cũ, đọc bài mới
   
  Gửi ý kiến