Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 40. Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lâm Văn Hậu
  Ngày gửi: 18h:50' 15-03-2011
  Dung lượng: 710.5 KB
  Số lượt tải: 235
  Số lượt thích: 0 người
  Bộ môn: Hoá học lớp 11
  Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu
  Kiểm tra bài cũ
  A
  B
  C
  D
  Câu 1: Chọn định nghĩa đúng:
  Anken (hay olefin) là những hidrocacbon mạch hở có một
  nối đôi trong phân tử.
  Anken (hay olefin) là những hidrocacbon có một nối đôi
  trong phân tử.
  Anken (hay olefin) là những hidrocacbon có công thức
  chung là CnH2n
  Anken (hay olefin) là những hidrocacbon có thể có đồng
  phân cis-trans.
  Kiểm tra bài cũ
  Câu 2: Số đồng phân của anken C4H8 là:
  2 đồng phân
  3 đồng phân
  4 đồng phân
  5 đồng phân
  Kiểm tra bài cũ
  C
  B
  A
  D
  HH
  Kiểm tra bài cũ
  Câu 3: Cho hidrocacbon:
  CH3 C CH2
  CH2
  CH3
  Tên gọi đúng của anken trên là:
  A) 2-etyl-prop-1- en
  B) 2-etyl-prop-2- en
  C) 2-metylbut-2- en
  D) 2-metylbut-1- en
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  1. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng
  Bảng hằng số vật lí của một số anken
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  1. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng
  2. Tính tan và màu sắc
  Anken hoà tan tốt trong dầu mỡ. Anken hầu như không tan trong nước và là những chất không màu.
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  1. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng
  2. Tính tan và màu sắc
  II. Tính chất hoá học
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  1. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng
  2. Tính tan và màu sắc
  II. Tính chất hoá học
  C
  C
  Liên kết ? linh động
  Liên kết ? bền vững
  CH3 CH CH2 + H2
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  II. Tính chất hoá học
  1. Phản ứng cộng hidro (phản ứng hidro hoá)
  xt, t0
  ?
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  II. Tính chất hoá học
  1. Phản ứng cộng hidro (phản ứng hidro hoá)
  propilen
  propan
  anken
  ankan
  CnH2n + H2 CnH2n+2
  xt, t0
  CH3 CH CH2 + H2 CH3 CH2 CH3
  xt, t0
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  II. Tính chất hoá học
  1. Phản ứng cộng hidro (phản ứng hidro hoá)
  2. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)
  a. Cộng clo
  +
  CH2
  CH2
  Cl
  Cl
  ?
  a. C?ng Clo
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  II. Tính chất hoá học
  1. Phản ứng cộng hidro (phản ứng hidro hoá)
  2. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)
  +
  CH2
  CH2
  Cl
  Cl
  ClCH2
  CH2Cl
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  II. Tính chất hoá học
  1. Phản ứng cộng hidro (phản ứng hidro hoá)
  2. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)
  - Anken làm mất màu của nước brom vì thế người ta thường dùng nước brom hoặc dung dịch nước brom trong CCl4 làm thuốc thử để nhận biết anken.
  a. Cộng Clo
  b. Cộng Brom
  CH2= CH2 + Br- Br
  CH2Br – CH2Br
  dung dịch
  Màu da cam
  Không màu
  Quan sát thí nghiệm
  ? Nêu ứng dụng của phản ứng anken tác dụng với dung dịch brom
  b. Cộng Brom
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  II. Tính chất hoá học
  1. Phản ứng cộng hidro (phản ứng hidro hoá)
  2. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)
  +
  CH2
  CH2
  Cl
  Cl
  ClCH2
  CH2Cl
  a. Cộng Clo
  +
  CH2
  CH2
  Br
  Br
  BrCH2
  CH2Br
  – C – C –
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  II. Tính chất hoá học
  1. Phản ứng cộng hidro (phản ứng hidro hoá)
  2. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)
  3. Phản ứng cộng axit và cộng nước.
  a. C?ng axit (HCl, HBr, HI, H2SO4 dd...)
  CH3 - CH = CH2
  +
  HCl
  ?
  CH2 = CH2
  +
  HCl
  ?
  Phân tử H-A bị phân cắt dị li: H+ tương tác với liên kết ? tạo thành cacbocation, còn A- tách ra:
  Cacbocation là tiểu phân trung gian không bền kết hợp ngay với anion A- tạo ra sản phẩm:
  3. Phản ứng cộng axit và cộng nước.
  a. C?ng axit (HCl, HBr, HI, H2SO4 dd...)
  Cơ chế phản ứng cộng axit vào anken:
  CH3CH=CH2
  HX
  +
  -X-
  X-
  X-
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  II. Tính chất hoá học
  1. Phản ứng cộng hidro (phản ứng hidro hoá)
  2. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)
  3. Phản ứng cộng axit và cộng nước.
  a. C?ng axit (HA: HCl, HBr, HI, H2SO4 dd...)
  b. C?ng H2O (phản ứng hidrat hoá)
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  II. Tính chất hoá học
  1. Phản ứng cộng hidro (phản ứng hidro hoá)
  2. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)
  3. Phản ứng cộng axit và cộng nước.
  a. C?ng axit (HA: HCl, HBr, HI, H2SO4 dd...)
  b. C?ng H2O (phản ứng hidrat hoá)
  CH3-CH=CH-CH3 + H-OH
  H+, t0
  ?
  + H-OH
  H+, t0
  ?
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  II. Tính chất hoá học
  1. Phản ứng cộng hidro (phản ứng hidro hoá)
  2. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)
  3. Phản ứng cộng axit và cộng nước.
  a. C?ng axit (HCl, HBr, HI, H2SO4 dd...)
  b. C?ng H2O (phản ứng hidrat hoá)
  c. Hướng của phản ứng cộng axit và nước vào anken
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  II. Tính chất hoá học
  1. Phản ứng cộng hidro (phản ứng hidro hoá)
  2. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)
  3. Phản ứng cộng axit và cộng nước.
  a. C?ng axit (HCl, HBr, HI, H2SO4 dd...)
  b. C?ng H2O (phản ứng hidrat hoá)
  c. Hướng của phản ứng cộng axit và nước vào anken
  + Quy tắc cộng Macopnhicop: Trong phản ứng cộng axit hoặc nước (HA) vào liên kết C=C của anken, H (phần tử mang điện tích dương) ưu tiên cộng vào C mang nhiều H hơn (C bậc thấp hơn), còn A (phần mang điện tích âm) ưu tiên cộng vào C mang ít H hơn (C bậc cao hơn).
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  I. Tính chất vật lí
  II. Tính chất hoá học
  1. Phản ứng cộng hidro (phản ứng hidro hoá)
  2. Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hoá)
  3. Phản ứng cộng axit và cộng nước.
  (HA: HCl, HBr, HI, H2SO4đđ,H20.)
  4. Phản ứng trùng hợp
  4. Phản ứng trùng hợp:
  ...
  ...
  monome
  polime
  Có n phân tử etilen
  Mắt xích cơ bản
  Hay là:
  n CH2 = CH2 (- CH2 - CH2 -)n
  to, P, xt
  (TH)
  n là hệ số trùng hợp
  etilen
  Polietilen ( PE)
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  4. Phản ứng trùng hợp:
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  Dịnh nghĩa : Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau tạo thành những phân tử lớn gọi là polime.
  ? Nêu định nghĩa phản ứng trùng hợp?
  4. Phản ứng trùng hợp:
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  Dịnh nghĩa : Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau tạo thành những phân tử lớn gọi là polime.
  CH2 CH CH3
  P,xt,t0
  CH2 CH
  ?
  CH3
  n
  n
  Poli Propilen ( PP )
  Propilen
  5. Phản ứng oxi hoá
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  a. Phản ứng oxi hoá hoàn toàn (phản ứng đốt cháy)
  b. Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn
  Khí etilen
  Dung dịch KMnO4
  Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn
  C2H5OH
  H2SO4đđ
  {
  5. Phản ứng oxi hoá
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  a. Phản ứng oxi hoá hoàn toàn (phản ứng đốt cháy)
  2
  b. Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn
  -2
  -2
  +7
  -1
  -1
  +4
  5. Phản ứng oxi hoá
  Bài 40: Anken: tính chất, điều chế và ứng dụng
  a. Phản ứng oxi hoá hoàn toàn (phản ứng đốt cháy)
  2
  b. Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn
  3CH2 CH2 + 2KMnO4 + 4H2O 3HOCH2 CH2OH + 2MnO2 + 2KOH
  Phản ứng làm mất màu của dung dịch kali pemanganat được dùng để nhận ra sự có mặt của liên kết đôi anken.
  -2
  -2
  +7
  -1
  -1
  +4
  KMnO4, H2O
  ? Nêu ứng dụng của phản ứng anken tác dụng
  với dung dịch KMnO4 (thuốc tím)?
  Liên kết  kém bền
  Phản ứng cộng
  Phản ứng oxi hóa
  Phản ứng trùng hợp
  ANKEN
  Cộng H2
  Cộng Br2 và Cl2
  Cộng Axit HX
  Cộng H2O
  Phiếu học tập
  Câu 1:
  Trong các đồng phân mạch hở của C4H8, đồng phân nào khi tác dụng với HCl tạo một sản phẩm cộng duy nhất.
  A. But-1-en
  D. Iso Buten
  B. But-2-en
  C. Xiclo Butan
  Câu 2: Khi cho But -1-en tác dụng với HCl, sản phẩm chính thu được là:
  A. 1- clobutan
  C. 1,2-diclobutan
  D. A, B, C đều sai
  B. 2 - clobutan
  Câu 3: Muốn tách Metan có lẫn etilen người ta cho hỗn hợp khí lội qua:
  A. Dung dịch Br2
  B. Dung dịch KMnO4
  C. H2O
  D. A, B, đều đúng
  B. Propilen
  C. Butilen
  D. A, B, C đều sai
  Câu 4: Anken A khi tác dụng với H2 tạo ankan B. Phần trăm Hidro về khối lượng trong B là 20%. Anken A là:
  A. Etilen
  Câu 1:
  Trong các đồng phân mạch hở của C4H8,
  đồng phân nào khi tác dụng với HCl tạo một sản phẩm cộng
  duy nhất.
  A. But-1-en
  B. But-2-en
  C. Xiclo Butan
  D. Iso Buten
  Câu 2:
  Khi cho But -1-en tác dụng với HCl, sản phẩm chính thu được là:
  A. 1- clobutan
  B. 2 - clobutan
  C. 1,2-diclobutan
  D. A, B, C đều sai
  Câu 3:
  Muốn tách Metan có lẫn etilen người ta cho hỗn hợp khí lội qua:
  A. Dung dịch Br2
  B. Dung dịch KMnO4
  C. H2O
  D. A, B, đều đúng
  B) Propilen
  C) Butilen
  D) A, B, C đều sai
  Câu 4:
  Anken A khi tác dụng với H2 tạo ankan B. Phần trăm Hidro về khối lượng trong B là 20%. Anken A là:
  A) Etilen
  Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh về dự hội giảng năm học 2007 - 2008!
   
  Gửi ý kiến