Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 14. International organizations

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Thị Hậu
  Ngày gửi: 10h:10' 16-03-2011
  Dung lượng: 2.9 MB
  Số lượt tải: 1468
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to class 12 A2
  Warm-up
  Look at the pictures then guess which international
  organizations they are.
  What do you know about these organizations?
  Their main office, aims, activities….?
  Let’s start our new lesson
  UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
  LESSON 2: SPEAKING
  I. BEFORE YOU SPEAK
  UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - SPEAKING
  Vocabulary:
  to stand for [stænd fər] (v)
  to advocate [`ædvəkeit] (v)
  to establish [is`tæbli∫] (v)
  attainment [ə`teinmənt] (n):
  objective [əb`dʒektiv] (n)
  = aim, purpose
  = to found, to set up
  Là chữ viết tắt của
  ủng hộ, tán thành
  Đạt được
  TV stands for Television
  UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - SPEAKING
  I. BEFORE YOU SPEAK
  Task 1: Read the passage about WHO and answer the questions
  1. What does WHO stand for?

  2. When was WHO established?

  3. What is its major objective?


  4. What are its main activities?
  -WHO stands for World Health Organization.
  -It was established on 7 April 1948
  - Its major objective is the attainment by all peoples of the highest possible level of health
  - Its main activities are carrying out research on medical development and improving international health care.
  UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - SPEAKING
  Task 2: Work in pairs to ask and answer about two
  International organizations.
  II. WHILE YOU SPEAK
  1. What does _______stand for?
  -______ stands for________________________ .
  2. Where is its headquarters?
  - It is in _______.
  3. When was _______founded?
  -It was founded ______________ .
  4. What is its aim?
  Its aim is_____________

  5. What are its main activities?
  Its main activities are _____________________________
  _____________________________________________ .
  WHO
  WHO
  the World Health Organization
  Geneva
  WHO
  on 7 April 1948
  the attainment by all peoples of the highest
  possible level of health
  carrying out research on medical
  development and improving international health care
  What are its aims?
  - Its aims are to ____and to___.
  UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - SPEAKING
  Task 3: Tell your partner what you know about the above international organizations.
  ……… stands for………………

  2. It was founded in ……….

  Its headquarters/head office is in ……..…

  Its aim is to ……………….
  ( Its aims are to ……………and to ……….
  5. Its main activities are to………… and to ….……
  UNIT 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS - SPEAKING
  III. AFTER YOU SPEAK
  Which international organization would you like to work for: UN, WWF, WHO, RED CROSS or UNICEF? Why?
  Suggested:
  I would like to work for………….
  because I will/ can/ want to ………and ……
  Lean by heart the new words.
  Write a short paragraph about one of
  the above international organizations.
  HOMEWORK
  Thank you for your attention!
   
  Gửi ý kiến