Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  compound noun

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Thị Nhung
  Ngày gửi: 14h:51' 16-03-2011
  Dung lượng: 6.9 MB
  Số lượt tải: 190
  Số lượt thích: 0 người

  WELCOME TO OUR
  PRESENTATION

  COMPOUND NOUNS


  By : Vo Thi Nhung
  Nguyen Thi Phuong Lan
  Class: 07SPA01
  OUTLINE

  I. INTRODUCTION:
  1. Definition
  2. Three types of compound nouns
  a. Separated
  b. Joined
  c. Hyphenated

  II. ILLUSTRATED COMPOUND NOUNS:
  III. EXERCISES:
  I. Introduction

  1. Definition: Compound noun ( N + N)
  - A head noun with one or more preceding noun modifies.
  for example:
  Sand/’sænd + Castle/’kæsl/
  = Sand-castle
  /’sændkæsl/


  Book
  /bʊk /

  + Shelf
  /ʃɛlf/


  = Bookshelf
  /’bʊkʃɛlf/
  Tea /ti:/
  +

  = Teapot /’ti:pɒt/


  Pot /pɒt/
  2. Three types of compound noun:
  a. Separated:
  The two
  words are
  written
  separately.

  For example:  Seat /sit/ + Belt/bɛlt/

  = Seat belt
  /’sit bɛlt/
  Alarm /?`la:m/


  + Clock /klɒk/

  =
  Alarm clock
  /ǝ’la:mklɒk/

  Flower /’flaʊə(r)/

  + Vase /vɑ:z/
  = Flower vase
  / ’flaʊə(r) vɑ:z/  Rain /rein/ + Bow /bəʊ/  = Rainbow
  /’reinbəʊ/
  b. Joined:
  The two
  words are
  written as one.

  For example:
  Sand /sænd/ + Glass /glæs/


  =
  Sandglass
  /’sænd glæs/
  =
  Moonlight /’mu:n lait/


  Moon /mu:n/
  +
  Light /lait/
  Apple /’æpl/
  .  + Pie /pai/  = Apple-pie/’æpl pai/
  C. Hyphenated

  The two words
  are linked by a
  hyphen.
  For example:
  E.g
  + Nest /nest/
  Bird /bɛ:d/


  = Bird-nest
  /’bɛ:d nest/


  Police /pə‘li:st/ + Office /’ɒfis/

  =
  Police-office
  /pə‘li:st ’ɒfis/
  3. Note


  * Compound nouns often have a meaning that
  is different from the two separated words.

  * Stress is important in pronunciation.

  * In compound nouns, the stress usually
  falls on the first syllable.


  For example:
  Apple-pie /’æpl pai/
  Moonlight /’mu:n lait/

  Unfortunately, there is no definite way to determine how compound nouns are written.

  Then, how do you know when to separate, join or hyphenate words?

  By

  Consulting a dictionary

  Exposing yourselves to literary materials such as books and magazines
  The best way to the correct usage of compound nouns is through
  familiarity.
  II. ILLUSTRATED COMPOUND NOUNS
  III. Exercises
  1. Making compound nouns from
  each picture:
  1 2

  3 4

  2. Hot potatoes exercises:

  No_avatar
  hay thật, cám ơn các bạn nhiều nha, tài liệu rất có ích cho mình ở thời điểm này;))
   
  Gửi ý kiến