Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 56. Cây phát sinh giới Động vật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Wonder Land
  Ngày gửi: 10h:31' 27-03-2011
  Dung lượng: 3.9 MB
  Số lượt tải: 786
  Số lượt thích: 0 người
  Chµo mõng
  c¸c vÞ ®¹i biÓu vÒ dù héi thi gi¸o viªn giái huyÖn kim s¬n
  N¨m häc 2006 - 2007
  Bài giảng dự thi
  Bài 56: Cây phát sinh giới động vật
  Giáo viên: Đào văn Quang
  Đơn vị: Trường THCS Ân hoà
  Chào mừng quý thầy cô về dự tiết học hôm nay
  Kiểm tra bài cũ
  - Kể tên các ngành động vật không xương sống và động vật có xương sống mà các em đã học:
  Đáp án
  a) Ngành động vật không xương sống:
  - Ngành động vật nguyên sinh.
  - Ngành ruột khoang.
  - Ngành giun dẹp
  - Ngành giun tròn.
  - Ngành giun đốt.
  - Ngành thân mềm
  - Ngành chân khớp
  b) Ngành động vật có xương sống:
  - lớp cá.
  - Lớp lưỡng cư.
  - Lớp bò sát.
  - Lớp chim.
  - Lớp thú.
  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
  I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
  - Dựa vào di tích hoá thạch
  Hình 56.1
  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
  I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
  - Dựa vào di tích hoá thạch
  Hãy thực hiện lệnh sau
  ? Tìm trên hình vẽ những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ ? Lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay ?
  Hoá thạch
  Cá vây chân cổ
  Hoá thạch
  Lưỡng cư cổ
  Lưỡng cư ngày nay
  Vây đuôi
  Di tích của nắp mang
  Vảy
  Chi năm ngón
  Vây đuôi
  Vảy
  Nắp mang
  Chi năm ngón
  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
  I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
  - Dựa vào di tích hoá thạch
  Hãy thực hiện lệnh sau
  ? Tìm trên hình vẽ những đặc điểm chim cổ giống bò sát ngày nay ? Chim cổ giống chim ngày nay ?
  3 ngón đều có vuốt
  Hàm có
  răng
  Lông vũ
  Cánh
  Đuôi dài có 23 đốt sống đuôi
  Chân có 3 ngón trước, 1 ngón sau
  Chim cổ
  Chi có vuốt
  Đuôi dài(nhiều đốt sống đuôi)
  Lông vũ
  Cánh
  Chim ngày nay
  Bò sát ngày nay
  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
  I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
  - Dựa vào di tích hoá thạch
  Hãy thực hiện lệnh sau
  ? Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hàng giữa lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ ? Giữa chim cổ và bò sát cổ ?
  Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
  Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
  hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
  I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
  - Dựa vào di tích hoá thạch
  3 ngón đều có vuốt
  Hàm có
  răng
  Lông vũ
  Cánh
  Đuôi dài có 23 đốt sống đuôi
  Chân có 3 ngón trước, 1 ngón sau
  Chim cổ
  Lông vũ
  Cánh
  Chim ngày nay
  Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
  Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
  hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
  I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
  - Dựa vào di tích hoá thạch :

  II. Cây phát sinh giới động vật
  Quan sát cây phát sinh giới động vật, cho biết:
  ? Cây phát sinh giới động vật biểu thị điều gì ?
  ? Mức độ quan hệ họ hàng được thể hiện trên cây phát sinh như thế nào ?
  ? Xác định tổ tiên chung của các ngành động vật ?
  ? Hãy so sánh vị trí của ngành thân mềm với ngành chân khớp; vị trí của lớp cá với lớp thỏ trên cây phát sinh ?
  ? Đặc điểm nào trên cây phát sinh cho ta biết về số lượng loài của các nghành, các lớp động vật
  Động vật nguyên sinh
  Ruột khoang
  Giun dẹp
  Giun tròn
  Giun đốt
  Thân mềm
  Chân khớp
  Động vật có xương sống
  Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
  Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
  hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
  I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
  II. Cây phát sinh giới động vật
  Kết luận chung:
  Giới động vật từ khi được hình thành đã có cấu tạo thường xuyên thay đổi theo hướng thích nghi với những thay đổi của điều kiện sống. Các loài động vật đều có quan hệ họ hàng với nhau. Người ta đã chứng minh lưỡng cư cổ bắt nguồn từ cá vây chân cổ, bò sát cổ bắt nguồn từ lưỡng cư cổ, chim cổ và thú cổ bắt nguồn từ bò sát cổ...
  Qua cây phát sinh thấy được mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau, thậm chí còn so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác .
  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
  I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
  - Dựa vào di tích hoá thạch:
  II. Cây phát sinh giới động vật
  - Cây phát sinh động vật phản ánh:
  + Mối quan hệ họ hàng của các loài động vật.
  Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
  Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
  hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
  I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
  - Dựa vào di tích hoá thạch
  II. Cây phát sinh giới động vật
  - Cây phát sinh động vật phản ánh:
  + Mối quan hệ họ hàng của các loài động vật.
  + Nguồn gốc của các loài động vật.
  Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
  Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
  hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
  I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
  - Dựa vào di tích hoá thạch
  II. Cây phát sinh giới động vật
  - Cây phát sinh động vật phản ánh:
  + Mối quan hệ họ hàng của các loài động vật.
  + Nguồn gốc của các loài động vật.
  + Vị trí tiến hoá của các loài động vật.
  Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
  Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
  hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
  I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
  - Dựa vào di tích hoá thạch
  II. Cây phát sinh giới động vật
  - Cây phát sinh động vật phản ánh:
  + Mối quan hệ họ hàng của các loài động vật.
  + Nguồn gốc của các loài động vật.
  + Vị trí tiến hoá của các loài động vật.
  + Số lượng của các loài động vật.
  Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
  Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
  hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
  I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
  - Dựa vào di tích hoá thạch
  II. Cây phát sinh giới động vật
  - Cây phát sinh động vật phản ánh:
  Mối quan hệ họ hàng
  Nguồn gốc
  Vị trí tiến hoá
  Số lượng loài
  của các loài động vật.
  Trắc nghiệm
  Cho thấy các nhóm động vật có mối quan hệ họ hàng với nhau.
  Ví dụ: Trên hóa thạch của chim cổ cho thấy chúng mang nhiều đặc điểm của bò sát .
  hoá thạch lưỡng cư cổ mang nhiều đặc điểm của cá vây chân cổ.
  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
  I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật
  II. Cây phát sinh giới động vật
  Kết luận chung:
  Giới động vật từ khi được hình thành đã có cấu tạo thường xuyên thay đổi theo hướng thích nghi với những thay đổi của điều kiện sống. Các loài động vật đều có quan hệ họ hàng với nhau. Người ta đã chứng minh lưỡng cư cổ bắt nguồn từ cá vây chân cổ, bò sát cổ bắt nguồn từ lưỡng cư cổ, chim cổ và thú cổ bắt nguồn từ bò sát cổ...
  Qua cây phát sinh thấy được mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau, thậm chí còn so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác .
  Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
  Hướng dẫn về nhà:
  - Đọc và trả lời các câu hỏi 1 và 2 trong SGK trang 184
  - Đọc phần "Em có biết"
  - Xem trước nội dung bài: Đa dạng sinh học (trang 185 SGK)


  - Cám ơn các em học sinh đã giúp đỡ cô hoàn thành bài dạy.
  - Chân thành cảm ơn quý thày,
  cô giáo đã về dự tiết học này, rất mong được sự giúp đỡ của quý thày cô.
  The end.
   
  Gửi ý kiến