Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  TÂM LÝ HỌC TRẺ EM

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quý Hoa
  Ngày gửi: 10h:46' 29-03-2011
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 1067
  Số lượt thích: 2 người (bùi ngọc bảo châu, Hà Việt Long)
  CHƯƠNG 4: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ TUỔI MẪU GIÁO
  I. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN HĐ CUẢ TRẺ MG
  1.1 Vui
  chơi là
  hoạt
  động
  chủ
  đạo
  của trẻ
  MG
  Bước vào tuổi MG, xuất hiện nhiều loại trò chơi trong
  đó TCĐVTCĐ giữ vị trí trung tâm và trở thành HĐCĐ
  Vui
  chơi


  chủ
  đạo

  1. Hoạt động vui chơi
  Trò chơi đã tạo ra sự biến đổi về chất trong
  đời sống tâm lý đứa trẻ.
  Chi phối các dạng HĐ khác, làm cho chúng
  mang màu sắc độc đáo của lứa tuổi MG.
  Thông qua trò chơi - đặc biệt là TCĐV trẻ
  được thoả mãn nguyện vọng được sống và
  hoạt động như người lớn – thông qua đó
  mà trẻ học cách làm người.
  I. Hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo
  1.2.
  Vai trò
  của
  HĐVC
  đối
  với
  sự
  hình
  thành
  nhân
  cách
  trẻ
  Hoạt động vui chơi ảnh hưởng mạnh đến sự hình
  thành tính chủ định của quá trình tâm lý.
  1.Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ MG
  Vui chơi ảnh hưởng đến sự phát triển NN của trẻ MG.
  Hoạt động vui chơi ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ
  TCĐVTCĐ một ý nghĩa quyết định đến sự phát triển trí
  tưởng tượng của trẻ MG.
  Trò chơi đóng vai theo chủ đề tác động mạnh đến đời
  sống tình cảm của trẻ mẫu giáo
  Các phẩm chất ý chí của trẻ mg được hình thành mạnh
  mẽ trong trò chơi đóng vai theo chủ đề.
  I. Hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo
  HĐVC
  ảnh
  hưởng
  mạnh
  đến
  tính
  chủ
  định
  của
  quá
  trình
  TL
  Muốn
  chơi
  được
  trẻ phải
  1.2. Vai trò của HĐVC
  Chú ý và ghi nhớ
  cách HD của cô
  Chú ý & ghi nhớ cách
  thỏa thuận với bạn
  Chú ý & ghi nhớ cách
  phối hợp với bạn
  Hình thành khả
  năng chú ý và ghi
  nhớ có chủ định
  I. Hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo
  HĐVC
  chơi
  ảnh
  hưởng
  tới sự
  phát
  triển
  trí tuệ
  Trò chơi góp phần quan trọng chuyển tư duy từ bình
  diện bên ngoài vào bình diện bên trong tức là từ
  TDTQHĐ sang TDTQHT
  1.2. Vai trò của HĐVC
  Trò chơi còn giúp trẻ tích luỹ các biểu tượng làm cơ sở
  cho hoạt động tư duy (TDTQHT).
  Những kinh nghiệm được rút ra trong các mối qhệ qua
  lại trong trò chơi giúp trẻ phán đoán được hành vi của
  người khác=>PT khả năng suy luận, phán đoán
  I. Hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo
  Vui
  chơi
  ảnh
  hưởng
  đến sự
  phát
  triển
  ngôn
  ngữ
  của
  trẻ MG
  Khi tham
  gia vào
  trò chơi,
  đòi hỏi trẻ
  mg phải có
  1 trình độ
  giao tiếp
  bằng
  ngôn ngữ
  1.2. Vai trò của HĐVC
  Hiểu cách HD của cô
  cách trao đổi của bạn
  Dùng NN để nhập vai
  Đánh giá nhận xét
  mình và bạn
  chơi lá điều kiện
  kích thích trẻ
  phát triển ngôn
  ngữ một cách
  nhanh nhất.
  I. Hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo
  HĐVC
  chơi
  ảnh
  hưởng
  tới sự
  phát
  triển
  tưởng
  tượng
  Trong vui chơi trẻ học cách thay thế đồ vật này bằng
  đồ vật khác, nhận đóng vai khác nhau từ đó làm phát
  triển trí tưởng tượng.
  1.2. Vai trò của HĐVC
  Hành động vui chơi làm nảy sinh hoàn cảnh chơi từ đó
  làm nảy sinh hoàn cảnh tưởng tượng =>Trong vui
  chơi trẻ thoả sức tưởng tượng.
  Vui chơi giúp tưởng tượng của trẻ chuyển từ bình diện
  bên ngoài (tưởng tượng gắn liền với đồ vật chơi và
  hành động chơi) vào bình diện bên trong (tưởng tượng
  không cần thiết phải có đồ chơi) tức là tưởng tượng
  thầm. Đây là tưởng tượng đích thực của trẻ.
  I. Hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo
  Trò
  chơi
  ĐVTCĐ
  tác
  động
  mạnh
  đến đời
  sống
  tình
  cảm
  của trẻ
  m.giáo
  Trong TC trẻ phản ánh những mqh giữa con người với
  con người, nhập vào các mqh của người lớn qua đó
  những rung động mang tính người được gợi lên ở trẻ
  1.2. Vai trò của HĐVC
  Khi chơi trẻ say mê vui sướng, nhiệt tình, những tình
  cảm mà trẻ bộc lộ trong trò chơi là những tình cảm rất
  chân thực góp phần làm cho tình cảm của trẻ ngày
  càng trở nên phong phú, làm phát triển thêm tình cảm
  đạo đức, thẩm mỹ...
  I. Hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo
  Các
  phẩm
  chất ý
  chí của
  trẻ mg
  được
  hình
  thành
  mạnh
  mẽ
  trong TC
  ĐVTCĐ.
  Trong trò chơi trẻ buộc phải tuân theo những qui tắc
  trò chơi, từ đó trẻ biềt điều khiển hành vi của mình
  bằng ý chí để phục tùng mục đích chung của trò chơi.
  1.2. Vai trò của HĐVC
  Thông qua trò chơi trẻ còn được hình thành nhừng
  phẩm chất ý chí như tính mục đích, tính kỷ luật. tính
  dũng cảm...
  * Tóm lại.
  Hoạt động vui chơi mà trung tâm là TCĐVTCĐ thực sự đóng
  vai trò là hđộng chủ đạo của trẻ MG. ý nghĩa chủ đạo đó
  được thể hiện ở các mặt sau:
  Giúp trẻ giải quyết mâu thuẫn trong bước phát triển từ
  tuổi ấu nhi lên tuổi trưởng thành (tuổi mẫu giáo).
  Trò chơi là phương tiện phát triển toàn diện nhân cách trẻ
  mg thông qua việc phát triển các chức năng tâm lý...
  Trò chơi tạo ra những nét tâm lý chung đặc trưng cho tuổi
  mg trong đó nổi bật là tính hình tượng và dễ xúc cảm.
  *
  Trò
  chơi là
  một
  dạng
  hoạt
  động
  mang
  tính tự
  nguyện
  cao
  Vui chơi là hoạt động không mang tính bắt buộc. Bởi vì
  VC không phải là HĐ tạo ra sản phẩm và hành động
  chơi không buộc phải tuân theo 1 p.thức chặt chẽ.
  1.3. Đặc điểm của hoạt động vui chơi.
  Nguyên nhân để đứa trẻ tham gia vào trò chơi chính là
  sức hấp dẫn của bản thân trò chơi mà không hề bị ràng
  buộc bởi những cái khác ngay cả kết quả chơi.
  Trong khi chơi cái mà trẻ quan tâm không phải là kết
  quả chơi mà chính là những thao tác, hành động của
  vai chơi => Động cơ của HĐVC nằm ngay trong qúa
  trình chơi chứ không phải nằm ở kết quả hoạt động.
  KLSP: Không nên cưỡng bức, bắt buộc trẻ trong
  hoạt động vui chơi. Mọi sự cưỡng bức bắt buộc
  đều dẫn đến phá hoại trò chơi.

  Trò
  chơi là
  một
  dạng
  hoạt
  động
  mang
  tính tự
  lập cao
  Hơn bất cứ hoạt động nào, trong trò chơi trẻ MG biểu
  hiện rõ nhất ý thức làm chủ. Trẻ hoạt động hết mình,
  tích cực, độc lập chủ động.
  1.3. Đặc điểm của hoạt động vui chơi.
  Trong HĐVC người lớn không thể áp đặt hay chơi hộ
  trẻ mà chỉ có thể gợi ý hdẫn mà thôi. Trẻ cũng chỉ thực
  hiện những điều gợi ý của người lớn khi thấy phù hợp
  với nhu cầu và hứng thú của mình.
  Vui chơi càng mang tính tự nguyện cao thì càng phát
  huy tính tích cực và làm nảy sinh ở trẻ nhiều sáng kiến
  bấy nhiêu.
  KLSP: Người lớn cần biến những yêu cầu giáo
  dục thành nội dung của HĐVC và HD cho trẻ VC
  sao cho vừa thoả mãn những nhu cầu, hứng thú
  của trẻ vừa đạt được những yêu cầu giáo dục.

  VC là
  dạng
  hoạt
  động
  mang
  tính
  hợp
  tác
  cao
  Trò chơi phán ánh hiện thực cuộc sống, phản ánh mqh
  giữa người với người vì vậy trẻ phải biết phối hợp với
  các bạn cùng chơi thì mới chơi được
  1.3. Đặc điểm của hoạt động vui chơi.
  Tính hợp tác là một nét mới và tiêu biểu trong HĐVC
  của trẻ MG => hình thành nhóm bạn bè trẻ em
  =>một trong những cơ sở XH đầu tiên của con người.
  Kết
  luận

  phạm
  Chú ý mở rộng vồn k.nghiệm về CSXH cho trẻ
  Chú ý mở rộng các vai chơi trong trò chơi
  Chú ý các mối quan hệ của trẻ trong trò chơi
  Dạy cho trẻ biết cách h.tác với bạn cùng chơi

  Trò
  chơi
  mang
  tính
  chất

  hiệu
  tượng
  trưng
  Trong trò chơi trẻ lấy vật này
  thay thế cho vật khác và h.động
  với vật thay thế như là vật thật.
  1.3. Đặc điểm của hoạt động vui chơi.
  Trong TC trẻ đóng vai tượng
  trưng & thực hiện hđộng giả vờ
  Chức năng ký hiệu tượng trưng thể hiện ở đứa trẻ đã
  có khả năng nhận thức được hiện thực thông qua một
  số ký hiệu nhờ đó các chức năng tâm lý khác như tư
  duy, tưởng tượng được PT theo chức năng TL người.
  Xuất hiện 1 c.năng
  mới của ý thức đó là
  chức năng ký hiệu
  tượng trưng
  Kết
  luận

  phạm
  Khuyến khích trẻ nhập các vai khác nhau
  Khuyến khích trẻ sử dụng vật thay thế
  Tạo tình huống để mở rộng NDC
  a.
  Chủ
  đề và
  nội
  dung
  chơi
  Chủ
  đề
  chơi
  1.4. Cấu trúc của trò chơi đóng vai theo chủ đề.
  Các mảng hiện thực được phản ánh vào TC
  được coi là chủ đề của trò chơi
  P.vi hiện thực mà trẻ t.xúc càng rộng bao nhiêu
  thì các CĐ của TC càng phong phú bấy nhiêu.
  Cùng 1 CĐ nhưng ở mỗi lứa tuổi trẻ lại tái tạo
  các mặt rất khác nhau của hiện thực cuộc sống.
  Nội
  dung
  chơi
  Là những HĐ của
  người lớn mà đứa
  trẻ n.thức được
  và phán ánh vào
  trò chơi của mình.
  Những hành động của
  người lớn đối với TGĐVật.
  Những MQH của người
  với người trong xã hội
  Mỗi một độ tuổi ND chơi trong một chủ đề có
  thể khác nhau
  Chủ đề và nội dung chơi có mối qhệ với nhau,
  chủ đề chơi qui định nội dung chơi.
  b.
  Vai
  chơi

  hành
  động
  chơi
  Vai
  chơi
  1.4. Cấu trúc của trò chơi đóng vai theo chủ đề.
  Vai chơi là yếu tố quan trọng để tạo nên t.chơi.
  Đóng vai tức là đứa trẻ ướm mình vào vị trí của
  người lớn, bắt chước hành động của người đó
  Đóng vai là con đường để trẻ thâm nhập vào
  cuộc sống của những người xung quanh.
  Hành
  động
  chơi
  Là hành động của vai trẻ đóng. HĐC xuất phát
  từ thực tế mà trẻ q.sát được hay nghe kể lại.
  Để có thể thực hiện HĐC phải có thao tác chơi.
  Thao tác chơi phụ thuộc vào ĐC & vật thay thế.
  Hành động chơi chỉ là hành động mang tính khái
  quát, ước lệ mà nó không đòi hỏi giống hoàn
  toàn như hành động của người lớn.
  Một số hình ảnh tại địa điểm thực hiện đề tài
  Một số hình ảnh tại địa điểm thực hiện đề tài
  Một số hình ảnh tại địa điểm thực hiện đề tài
  Một số hình ảnh tại địa điểm thực hiện đề tài
  Một số hình ảnh tại địa điểm thực hiện đề tài
  c.
  Mối
  quan
  hệ
  qua
  lại
  của
  trẻ
  trong
  trò
  chơi.
  Quan
  hệ
  chơi
  1.4. Cấu trúc của trò chơi đóng vai theo chủ đề.
  Là qh giữa các vai trong trò chơi theo một chủ
  đề nhất định.
  Sức sống của trò chơi ĐVTCĐ là ở chỗ nó tạo
  ra được nhưng mối quan hệ giữa các vai chơi.
  Quan
  hệ
  thực
  Là qh qua lại của trẻ - những người tham gia
  vào trò chơi
  Luật lệ hành động của các vai được nảy sinh từ
  những mối quan hệ được xác lập giữa những
  trẻ em tham gia vào trò chơi
  a.
  Đồ
  chơi

  hoàn
  cảnh
  chơi
  Đồ
  chơi
  1.4. Cấu trúc của trò chơi đóng vai theo chủ đề.
  Để cho trò chơi có thể tiến hành được trẻ cần
  phải có đồ chơi.
  Có 2 loại
  đồ chơi
  Hoàn
  cảnh
  chơi
  Hoàn cảnh chơi là hoàn cảnh tưởng tượng.
  Nếu không tham gia vào trò chơi trẻ sẽ không
  tưởng tượng được hoàn cảnh chơi.
  Đồ chơi do người lớn làm ra cho
  trẻ (mô phỏng lại đồ vật thật)
  Đồ chơi là vật thay thế (do trẻ nghĩ
  ra)
  2.1.
  Sự
  nảy
  sinh
  các
  yếu tố
  của
  hoạt
  động
  học
  tập
  Bước vào tuổi mg, HĐHT với ý nghĩa đầy đủ của nó là
  chưa có, tuy nhiên trong nhiều HĐ đặc biệt là HĐVC đã
  xuất hiện những yếu tố của hoạt động học tập
  2. Hoạt động học tập
  Những
  yếu tố
  của
  HĐHT
  ở trẻ
  MG
  Trẻ mg đã thể hiện lòng ham hiểu biết và
  hứng thú nhận thức phát triển
  Hứng thú nhận thức ở trẻ chưa bền vững, dễ
  thay đổi bởi 1 hứng thú n.thức khác
  Cuối tuổi MG thì hứng thú bền vững mới xuất
  hiện và cũng chỉ trong những điều kiện việc
  dạy dỗ có tổ chức tốt.
  2.1.
  Sự
  nảy
  sinh
  các
  yếu tố
  của
  hoạt
  động
  học
  tập
  Để hình thành hứng thú bền vững & nảy sinh những kỹ
  năng hoạt động trí tuệ người ta đã dạy trẻ trong các
  hình thức có tổ chức đặc biệt gọi là “tiết học”
  2. Hoạt động học tập
  Đặc
  điểm
  “tiết
  học”
  của
  trẻ MG
  Thời gian tiết học ngắn và được tăng dần theo
  độ tuổi.
  Mang tính chất tổng hợp trong đó lấy TC (đặc
  biệt là TCHT) làm PP chủ yếu nhằm tiếp nhận
  một lĩnh vực văn hoá nào đó chứ không phải
  là để lĩnh hội một môn học.
  Trong TH người ta bắt đầu đề ra cho trẻ
  những yêu cầu, nhiệm vụ nhất định đồng thời
  rèn luyện kỹ năng nghe và làm theo lời chỉ
  Dẫn của cô giáo.
  2.1.
  Sự
  nảy
  sinh
  các
  yếu tố
  của
  hoạt
  động
  học
  tập
  2. Hoạt động học tập
  Việc tổ
  chức
  các
  “tiết
  học”
  cho trẻ
  MG có
  tác
  dụng
  Làm xuất hiện hứng thú đối với các lĩnh vực
  tự nhiên và xã hội.
  Hình thành kỹ năng sơ đẳng của HĐHT, kỹ
  năng này đòi hỏi sự ý thức về nghĩa vụ h.tập
  Bước đầu tự hình thành kỹ năng tự kiểm tra
  tự đánh giá.
  Tóm lại: Trong thời kỳ tuổi mg hoạt động học tập
  chưa đạt tới dạng chính thức nhưng đã xuất hiện
  những yếu tố cần thiết. Do đó cần tổ chức các trò chơi
  có định hướng kết hợp với việc tổ chức các tiết học
  vừa sức hợp với đặc điểm tâm lý của trẻ để từ đó thúc
  đẩy những yếu tố của hoạt động học tập là tiền đề tốt
  cho trẻ bước vào trường phổ thông.
  3. Những hình thức sơ đẳng của hoạt động lao động
  Đặc
  điểm
  của
  hoạt
  động
  lao
  động
  Hoạt động lao động bao
  giờ cũng tạo ra sphẩm.
  Người lao động phải có
  tri thức, kỹ năng kỹ xảo
  Hoạt động có tính chất
  bắt buộc
  Bản thân người lao động
  phải có NC vững vàng.
  Tất cả những yêu
  cầu này là chưa thể
  có được ở trẻ tuổi
  mg
  3. Những hình thức sơ đẳng của hoạt động lao động
  Những
  tiền
  đề
  của
  HĐLĐ
  ở trẻ
  mẫu
  giáo
  Thông qua
  trò chơi
  (đặc biệt là
  TCĐVTCĐ)
  Việc tạo ra những sp nhất định: vẽ, nặn, đồ thủ công...
  H.thành những kỹ năng cần thiết của HĐ LĐ như tự
  đề ra mục tiêu, lập kế hoạch để đạt được mục đích đó.
  Việc thực hiện nghĩa vụ đơn giản của hoạt động học
  tập sẽ giúp hình thành ở trẻ tự ktra tự đánh giá công
  việc của mình.
  Trẻ tái tạo lại HĐ và những MQH qua
  Lại của người lớn => thu nhận được
  những biểu tượng về LĐ, ý nghĩa xã hội
  & tính chất hợp tác trong lao động.
  Hình thành những hình thức đầu tiên
  của sự phân công & hợp tác trong LĐ
  Những tiền đề trên còn tản mạn, để thống nhất cần
  hình thành ở trẻ tuổi mg những hình thức sđẳng của
  hoạt động lao động, trước hết là hướng dẫn trẻ thực
  hiện những nhiệm vụ lao động đơn giản nhằm đạt
  được một kết quả cụ thể như làm trực nhật, chăm
  sóc cây cối, động vật làm đồ chơi...Tuy nhiên khi tổ
  chức lao động cho trẻ MG người lớn nên gắn liền
  nhiệm vụ lao động với trò chơi có như vậy mới phát
  huy được hiệu quả giáo dục của nó.
  II. NHỮNG TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA TRẺ MG
  1. Đặc điểm phát triển tâm lý, nhân cách trẻ MGB
  1.1.
  Sự
  thay
  đổi
  trong
  hoạt
  động
  chủ
  đạo
  Sang tuổi MG, HĐVĐV lùi xuống hàng thứ 2 nhường
  chỗ cho HĐVC nổi lên chiếm vị trí ưu thế và giữ vai
  trò chủ đạo=> bước chuyển cơ bản trong HĐ của trẻ.
  Lúc này vui chơi 1 mình không đủ để thoả mãn nhu
  cầu của trẻ =>Phải có nhiều trẻ chơi với nhau, phối
  hợp với nhau =>một bước phát triển về chất
  Ở MGB HĐ
  VC mới ở
  dạng sơ
  khai, vì vậy
  nó mang
  những đặc
  điểm sau:
  Chủ đề và nội dung chơi của trẻ mgb
  còn nghèo nàn, chật hẹp
  HĐVC của trẻ MGB còn bị HĐVĐV chi
  phối mạnh.
  Trẻ chưa biết nhập vai.
  Cuối tuổi MGB, nếu có sự HD của người
  lớn TCĐVCCĐ mới ở dạng chính thức và
  mang đầy đủ đặc điểm của HĐVC.
  Kết
  luận

  phạm
  Hướng dẫn cho trẻ quan sát và tiếp xúc nhiều với cuộc
  sồng xã hội
  Hướng dẫn trẻ những hành động với đồ vật theo vai
  chơi
  Hướng dẫn trẻ cách giao tiếp giữa các vai chơi
  Phải đến cuối tuổi mgb, nhất là sang MGN thì trò chơi
  đóng vai mới thực sự đóng vai tró chủ đạo. Mặc dù trò
  chơi ĐVTCĐ còn non yếu nhưng vẫn tạo ra ở trẻ những
  cấu tạo tâm lý mới, một nhân cách với cấu trúc còn hết
  sức đơn giản nhưng đó lại chính là xu hướng phát triển
  cơ bản của trẻ nhằm xác định một nền tảng nhân cách
  cho trẻ. Do đó nhà gd cần phải tập trung tinh lực để
  phát triển hoạt động VC một cách mạnh mẽ cho trẻ.
  1.2
  Đặc
  điểm

  duy
  Sang tuổi MGB tư duy của trẻ có 1 bước ngoặt cơ bản:
  Đó là sự chuyển TD từ bình diện bên ngoài vào bình
  diện bên trong =>chuyển từ TDTQHĐ sang TDTQHT
  Tư duy
  của trẻ
  MGB
  có đặc
  điểm
  sau
  TD đã đạt tới ranh giới của TDTQHT nhưng
  các hình tượng và biểu tượng trong đầu của
  trẻ vẫn còn gắn với hành động.
  Trẻ MGB tồn tại 2 kiểu TD: TDTQHĐ,TDTQHT.
  Tuy nhiên TDTQHĐ vẫn lấn át TDTQHT.
  Tư duy của trẻ MGB còn gắn liền với xúc cảm
  và ý muốn chủ quan
  Trẻ MGB do chưa biết phân tích, tổng hợp do
  đó cách nhìn sự vật của trẻ còn theo lối trực
  giác toàn bộ.
  Kết
  luận

  phạm
  Giúp trẻ tích luỹ biểu tượng bằng cách cho trẻ quan
  sát, tiếp xúc va chạm với tgxq.
  Luyện tập giác quan cho trẻ để tăng cường khả năng
  thu nhận những ấn tượng bên ngoài.
  Tổ chức cho trẻ tích cực hoạt động với thế giới đồ vật.
  Trong quá trình gd trẻ không nên dùng lý lẽ thuyết
  phục mà phải dùng tình cảm để gd trẻ.
  3.1.
  Sự
  xuất
  hiện
  động

  hành
  vi 
  Phần nhiều hành động của trẻ MGB còn giống với hành
  động trẻ ấu nhi. Trẻ hành động thường do nguyên nhân
  trực tiếp như theo ý muốn chủ quan của mình hoặc do
  tình huống ở thời điểm đó thúc dục và không ý thức
  được nguyên cớ nào khiến trẻ hành động như vậy.
  1.3. Sự xuất hiện động cơ hành vi
  Dần dần trong h.vi
  của trẻ có sự biến
  đổi quan trọng. Đó
  là sự nảy sinh đ.cơ.
  Lúc đầu đ.cơ của trẻ
  còn đơn giản và mờ
  nhạt. Thường khi
  hành động trẻ bị kích
  thích bởi những đ.cơ
  Đ.cơ gắn liền với ý thích muốn
  được như người lớn.
  Đ.cơ gắn liền với qtrình chơi.
  Đ.cơ nhằm làm cho người lớn
  vui lòng & yêu mến bắt đầu xh
  Cuối MGB xhiện một loại đ.cơ
  mang tính XH. Trẻ thể hiện h.vi
  qtâm đến mọi người xquanh.
  1.4. Sự hình thành ý thức về bản thân
  Ý thức về bản thân đã chớm được nảy sinh từ cuối tuổi ấu nhi tuy nhiên còn hết sức mờ nhạt và bị pha trộn thêm tính chất mơ hồ do đó trẻ còn chưa phân biệt được một cách rõ rệt đâu là mình đâu là người khác, thậm chí nhiều trẻ còn chưa biết được mình con nhà ai, là trai hay gái...
  - Đầu tuổi mẫu giáo trẻ bắt đầu ý thức được các mối quan hệ trong xã hội, muốn phát hiện và nhập vào các mối quan hệ đó để học làm người lớn.
  1.4. Sự hình thành ý thức về bản thân

  - Trẻ bắt đầu phát hiện ra mình trong nhóm bạn cùng chơi, nhận ra vị trí và khả năng của mình trong nhóm bạn =>giúp trẻ nhận ra chính mình.
  - Đầu tuổi MGB là điểm khởi đầu của sự hình thành ý thức bản ngã nên trong ý thức đó còn mang đặc điểm duy kỷ (lấy mình làm trung tâm) do đó trẻ chưa phân biệt được thật rõ đâu là ý muốn, ý đồ chủ quan của mình và đâu là tính chất khách quan của sự vật => Trẻ chưa nhận ra quy luật khách quan của sự vật nên đã đem ý muốn chủ quan của mình gắn cho sự vật xung quanh.
  3.2. Sự hình thành ý thức về bản thân
  - Trẻ chưa nhận ra đâu là ý muốn, nhu cầu chủ quan của mình với những quy định, những luật lệ, những quy tắc trong xã hội do đó nhiều trẻ thường có những đòi hỏi vô lý mà người lớn không thể đáp ứng được.
  1.1
  Sự
  hoàn
  thiện
  hoạt
  động
  vui
  chơi
  2. ĐặC ĐIểM PHáT TRIểN TÂM Lý NHÂN CáCH TRẻ Mg NHỡ
  Trong vui chơi trẻ mẫu giáo thể hiện rõ rệt tính tự
  lực tự do và chủ động
  Trong HĐVC trẻ MGN đã biết thiết lập những mqh
  rộng rãi, phong phú với các bạn cùng chơi và từ đó
  hình thành những mqh "xã hội trẻ em``
  Trong
  VC trẻ
  MG thể
  hiện rõ
  rệt
  tính
  tự lực
  tự do
  và chủ
  động
  1.1. Sự hoàn thiện hoạt động vui chơi
  Biểu hiện trong việc lựa chọn chủ đề và nội dung chơi
  Biểu hiện trong việc lựa chọn bạn cùng chơi.
  Biểu hiện trong việc tự do tham gia vào trò chơi mà
  mình thích & cũng tự do rút khỏi trò chơi mà mình chán
  nguyên
  nhân
  VC là một hoạt động không mang tính chất
  bắt buộc nên hoàn toàn chấp nhận được
  tính tự lực, tự do của trẻ trong khi chơi
  Trẻ tuổi này nhận thức đ­îc r»ng: Chơi
  là chơi, chứ không phải là thực =>vì vậy
  nó tự lực tự do chủ động trong khi thể
  hiện các hành động chơi của mình.

  Hình
  thành
  những
  mqh
  "xã hội
  trẻ em``
  1.1. Sự hoàn thiện hoạt động vui chơi
  Các mqh trong trò chơi của trẻ mẫu giáo nhỡ đã được
  mỡ rộng hơn, bền vững hơn so với trẻ mẫu giáo bé
  Cuối tuổi mẫu giáo nhỡ trẻ còn biết liên kết các trò
  chơi theo các chủ đề khác lại với nhau.
  Đến tuổi này chơi trong nhóm bạn bè là n.cầu bức thiết
  của trẻ từ đó hình thành nên ``xã hội trẻ em``
  Đặc
  điểm
  “xã hội
  trẻ em”
  Mỗi một đứa trẻ đều có một vị trí nhất định.
  Bắt đầu xuất hiện vai trò `` thủ lĩnh``
  ``XHTE`` dần dần hình thành dư luận chung
  ở trẻ đã hình thành ``tính thích nghi`‘ =>
  hay a dua nhau
  Kết
  luận

  phạm
  Nhà gd cần phải lưu ý quan tâm đến vai trò thủ lĩnh để
  có sự điều chỉnh thích hợp kịp thời.
  kịp thời hướng dẫn cho trẻ biết nhận xét một cách độc
  lập về các sự việc xảy ra quanh trẻ.
  Tổ chức tốt hoạt động nhóm trẻ ở mọi nơi, tạo môi
  trường tốt có tác dụng gd tích cực đối với trẻ.
  Giáo dục tình bạn cho trẻ
  2.2.
  Đặc
  điểm
  phát
  triển

  duy
  Sang MGN vốn biểu tượng tăng, các chức năng ký
  hiệu tượng trưng phát triển, tính ham hiểu biết, h.thú
  nhận thức tăng là cơ sở để TDTQHT phát triển mạnh.
  Phần lớn trẻ MGN đã có khả năng suy luận tuy nhiên
  trong khá nhiều trường hợp chúng chỉ mới dừng lại ở
  các hiện tượng bên ngoài mà chưa đi được vào bản
  chất bên trong. Do đó nhiều khi trẻ giải thích hiện một
  cách ngộ nghĩnh. Cũng do đó trẻ rất dễ lẫn lộn thuộc
  tính bản chất và không bản chất của svht xung quanh.
  Trẻ luôn có nhu cầu khám phá, “thực nghiệm” các quan
  hệ phụ thuộc giữa các đồ vật và hiện tượng,
  =>TD phát triển mạnh
  1.3.
  Sự
  phát
  triển
  tình
  cảm
  Tuổi mg rất dễ xúc cảm do tình cảm thống trị gọi là tính
  mẫn cảm do đó trẻ rất dễ khóc dễ cười.
  Trẻ MGN đã biết quan tâm đến các bạn trong nhóm
  bạn, tuy nhiên trẻ chưa có một tình bạn ổn định
  Trẻ MGN đã biết quan tâm chăm sóc đến các em bé,
  tuổi này bất đầu thích em bé.
  Phát triển mạnh khả năng đồng cảm: Thể hiện tình
  cảm mạnh mẽ, phong phú khi nghe chuyện cổ tích.
  Xuất hiện
  và phát
  triển những
  tình cảm
  cao cấp
  Tình cảm đạo đức: Biết yêu thương chia
  sẻ cảm thông
  T.cảm trí tuệ: Thích thú tìm hiểu cái mới
  T.cảm thẩm mỹ: Đây là thời kỳ phát triển
  mạnh mẽ nhất những xúc cảm thẩm mỹ
  1.4.
  Sự
  PT
  đ.cơ
  h.vi

  hình
  thành
  hệ
  thống
  thứ
  bậc
  các
  đ.cơ
  Những động
  cơ hành vi
  mang tính
  xã hội đã
  xuất hiện
  Những động cơ vì người khác, mang lại
  niềm vui cho người khác bắt đầu chiếm vị
  trí ngày càng lớn=> động cơ đạo đức
  Cùng với động cơ đạo đức, trẻ có những
  động cơ thi đua, loại động cơ này phát
  triển mạnh ở trẻ MGN.
  Hình thành
  hệ thống
  thứ bậc
  các động cơ
  Trong hệ thống các đ.cơ của trẻ thường
  có 1 đ.cơ nào đó nổi lên hàng đầu, chiếm
  vị trí ưu thế=> dấu hiệu của xu hướng
  nhân cách ở trẻ (Phụ thuộc nhiều vào
  sự giáo dục của người lớn)
  Tuy nhiên hệ thống thứ bậc động cơ của
  trẻ chưa ổn định, dễ thay đổi, uốn nắn=>
  kịp thời uốn nắn những động cơ lệch lạc
  và khuyến khích những đ.cơ tốt đẹp
  Tóm lại:
  Tuổi MGN là lứa tuổi ở giữa tuổi MG là thời kỳ
  phát triển rực rỡ nhất của những nét tâm lý đặc
  trưng của tuổi MG. Những nét độc đáo trong thuộc
  tính tâm lý và trong những phẩm chất nhân cách
  MGN là tiêu biểu và tập trung nhất cho tuổi MG nói
  chung. Đây là điều kiện qtrọng để tạo ra sựchuyển
  tiếp mạnh mẽ ở độ tuổi sau, vì vậy gd phải qtâm
  và có biện pháp giúp trẻ phát triển tốt ở giai đoạn
  sau này.
  a.Sử dụng
  thành thạo
  tiếng mẹ
  đẻ trong
  sinh hoạt
  hàng ngày

  3.1. Hoàn thiện các cấu trúc tâm lý người
  3. ĐặC ĐIểM PHáT TRIểN TÂM Lý NHÂN CáCH TRẻ Mgl
  Nắm vững ng.âm, ngữ điệu khi s.dụng tiếng mẹ đẻ
  Phát triển vốn từ và cơ cấu ngữ pháp
  Sự phát triển NN mạch lạc
  Nắm
  vững
  ng.âm,
  ngữ
  điệu
  khi
  s.dụng
  tiếng
  mẹ đẻ
  3.1. Hoàn thiện các cấu trúc tâm lý người
  GT bằng NN được mở rộng
  Trẻ MGL đã biết sử dụng ngữ điệu một cách phù hợp
  với ndung giao lưu hay ndung của câu chuyện kể
  Trẻ chỉ
  mắc lỗi
  bởi những
  trường
  hợp sau
  Có tật về cơ quan phát âm
  Do đặc điểm về mặt phát âm của địa
  phương
  C.quan p.âm đã trưởng thành
  trẻ có thể p.âm tương
  đối chuẩn kể cả những
  âm khó
  Phát
  triển
  vốn từ
  và cơ
  cấu
  ngữ
  pháp
  3.1. Hoàn thiện các cấu trúc tâm lý người
  Vốn từ của trẻ MGL khá phong phú về cả danh từ,
  động từ, tính từ...đủ để đứa trẻ diễn đạt các mặt trong
  sh hàng ngày
  1số trẻ còn có khả năng “s.tạo” ra những từ ngữ và cách
  nói mới, thậm chí có trẻ còn bắt đầu “sáng tác” thơ ca
  Trẻ MGL đã nắm được cách kết hợp từ vào trong câu
  theo đúng các qui tắc ngữ pháp.
  Trong khi sử dụng ngôn ngữ, trẻ bắt đầu tìm hiểu ý
  nghĩa và nguồn gốc của từ.
  Một số trẻ còn có khả năng bắt chước làm người dẫn
  chương trình.
  Phát
  triển
  ngôn
  ngữ
  mạch
  lạc
  3.1. Hoàn thiện các cấu trúc tâm lý người
  NN mạch lạc thể hiện 1 trình độ p.triển tương đối cao
  không những về p.diện NN mà cả phương diện tư duy.
  Đầu tuổi MG lúc đầu trẻ sử dụng NN tình huống
  (NN gắn chặt với tình huống cụ thể ) là chủ yếu.
  Một kiểu NN khác cũng đang được pt trong lứa tuổi MG
  đó là NN giải thích, nó đòi hỏi tính chặt chẽ, mạch lạc
  cao => NN mạch lạc
  Dần dần ở trẻ x.hiện NN ngữ cảnh (NN ít phụ thuộc vào
  tình huống cụ thể trước mắt). NN ngữ cảnh mang tính
  rõ ràng, mạch lạc, là bước đầu của NN mạch lạc.
  NN mạch lạc phát triển là dấu hiệu của sự phát triển TD,
  đồng thời nó là phương tiện để PT TD trừu tượng ở trẻ
  Sự hình thành NN mạch lạc có một ý nghĩa qt trong
  sự h.thành các mqh qua lại của trẻ trong nhóm trẻ và
  với người xq đ.biệt là đối với sự ptriển trí tuệ của trẻ.
  b. Sự
  xác
  định
  ý thức
  bản
  ngã
  3.1. Hoàn thiện các cấu trúc tâm lý người
  Đến cuối tuổi mg trẻ mới hiểu được mình là người như
  thế nào? có những phẩm chất gì? những người xq đối
  với mình ra sao và tại sao mình lại hành động như thế?
  Đến tuổi MGL trẻ mới nắm được kỹ năng so sánh mình
  với người khác, điều này là cơ sở để tự đánh giá một
  cách đúng đắn hơn.
  Tự ý thức của trẻ được thể hiện rõ trong sự đ.giá về
  những thành công và thất bại của bản thân và về
  những khả năng và bất lực của mình.
  Ở tuổi MGL sự tự ý thức còn được biểu hiện rõ trong
  sự đánh giá về giới tính và cố gắng thực hiện những
  hành vi cho phù hợp với giới tính
  Ý thức bản ngã được xác định rõ ràng giúp cho đứa trẻ
  có thể điều khiển, điều chỉnh h.vi của mình cho phù hợp
  với những chuẩn mực, qtắc của xhội.
  c.
  Hình
  thành
  tính
  chủ
  định
  trong
  hđộng
  tâm lý
  3.1. Hoàn thiện các cấu trúc tâm lý người
  Đến cuối tuổi mẫu giáo, trẻ đã có thể chủ động điều
  khiển hành vi của mình =>xuất hiện ý chí.
  Cuối tuổi mẫu giáo hành động ý chí ngày càng tăng và
  chiếm một tỷ lệ đáng kể trong “Bức tranh hành vi” của
  trẻ nếu được giáo dục tốt.
  Trẻ cũng đã bắt đầu điều khiển hoạt động tâm lý của
  mình từ chỗ không chủ định đến chủ định.
  Trong sự
  ptriển ý chí
  của trẻ
  MGL đã có
  sự liên kết
  của 3 mặt
  sau
  Phát triển tính mục đích của hành động
  Xác lập mqh giữa động cơ và mục đích
  Tăng vai trò điều chỉnh của NN trong
  việc thực hiện hành động.


  duy

  đồ TQ
  d. Xuất hiện kiểu TDTQHT mới & những yếu tố của TDLG.
  Sự hình thành TD sơ đồ TQ là một bước phát triển
  trong TD của trẻ MG
  TD sơ đồ TQ là TDHT được
  thực hiện với các hình ảnh
  đã được sơ đồ hoá. H.ảnh
  sơ đồ hoá có những thuộc
  tính sau
  Trẻ MGL đã biết sử dụng khá thành thục các vật thay
  thế và phát triển tốt chức năng ký hiệu của ý thức
  Trẻ mgl bắt đầu nắm được và hành động với các số,
  các ký hiệu toán học.
  Cụ thể TQ
  Đã có sự khái quát

  Hình
  thành
  những
  ytố
  của
  tduy
  lôgic
  a.
  Bước
  ngoặt
  6 tuổi.
  3.2. Tiến vào bước ngoạt 6 tuổi.
  Trong tiến trình PT của TE trong xh h.đại, các nhà TLH
  coi thời điểm trẻ tròn 6 tuổi là 1 bước ngoặt quan trọng
  Phía bên kia là một học sinh đang thực hiện nghĩa vụ
  XH trao cho bằng hđộng học tập nghiêm túc.
  Phía bên này là 1đứa trẻ nhỏ đang PT để hoàn thiện
  cấu trúc TL của con người với HĐCĐ là VC mà chưa
  hề thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của XH.
  Đứng về mặt PT tư duy thì bên này cột mốc đứa trẻ
  mới chỉ có biểu tượng về sự vật, sang bên kia nó đang
  hình thành được những khái niệm về sự vật.
  Bước vào trường PT đó là sự chuyển qua một lối sống
  mới với những điều kiện HĐ mới, chuyển qua vị trí mới
  trong xhội, chuyển qua những qhệ mới với người lớn
  và bạn bè cùng tuổi.
  a.
  Bước
  ngoặt
  6 tuổi.
  3.2. Tiến vào bước ngoạt 6 tuổi.
  Ở tuổi MGL là thời kỳ trẻ đang tiến vào bước ngoặt 6
  tuổi với sự biến đổi của HĐCĐ, những y.tố của HĐHT
  bắt đầu nảy sinh để tiến tới giữ vị trí chủ đạo ở g.đoạn
  sau bước ngoặt 6 tuổi.
  Bước ngoặt 6tuổi là sự kiện qtrọng khiến các nhà
  GD phải qtâm để giúp cho trẻ hoàn thiện những
  thành tựu phát triển tâm lý trong suốt thời kỳ MG.
  Mặt khác tích cực chuẩn bị cho trẻ có đủ điều
  kiện để làm quen dần với HĐHT và cuộc sống ở
  trường phổ thông.
  b.
  Trình
  độ
  chuẩn
  bị sẵn
  sàng
  về mặt
  tlý cho
  trẻ
  đến
  trường
  pthông.
  3.2. Tiến vào bước ngoạt 6 tuổi.
  Lòng mong muốn trở thành người
  học sinh
  Tính chủ định của hđộng tlý
  Chuẩn bị về mặt ý chí
  Hoạt động trí tuệ
  Trang bị vốn tri thức
  Trình độ phát triển ngôn ngữ
  Phẩm chất của nhân cách
  Sự c.bị này cần
  phải được thực
  hiện thông qua
  TC và các HĐ có
  sphẩm (vẽ,nặn...)
  & HĐ nghệ thuật.
  đặc biệt là thông
  qua các “tiết học”.
  1
  14
  11
  10
  9
  8
  7
  6
  3
  4
  5
  2
  15
  12
  13
   
  Gửi ý kiến