Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  aldehit - xeton

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Hữu L­ương
  Ngày gửi: 23h:13' 05-04-2011
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 602
  Số lượt thích: 1 người (mai truc phuong)
  ALDEHYD – CETON VÀ QUINON

  2
  Quinon là sf [O] các diphenol  diceton vòng chưa no. Quinon phải là một hệ thống liên hợp.
  GIỚI THIỆU CHUNG
  - Nhóm C=O : chức carbonyl
  Nhóm CHO: chức aldehyd – nhóm formyl
  1.DANH PHÁP
  1.1.Andehit
  Danh pháp
  Danh pháp
  thông thường
  Danh pháp IUPAC
  Thay tên “axit …ic” = “andehit…ic”
  Or tên gốc Axyl + aldehit
  Tên hydrocacbon + al
  1.2.Ceton
  Danh pháp
  Danh pháp
  thông thường
  Danh pháp IUPAC
  Gốc R, R’ (theo thứ tự chữ cái) + xeton
  Tên hydrocacbon + on
  Pentan – 2 – on
  Metyl propyl xeton
  Vinylisopropyl xeton
  1 2 3 4 5
  4–metylpent–1– en-3- on
  -metylvaleraldehyd
  3-metylpentanal
  3-phenylprop-2-en-1-al
  Xinamandehit (andehit xinamic)
  C6H5CH=CHCHO
  3 2 1
  2.PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ
  2.1.Từ hydrocacbon
  *Ozon phân anken
  *Hydrat hoá ankin
  2.2.Từ dẫn xuất halogen
  *Từ dẫn xuất gem-dihalogen
  *Từ dẫn xuất halogen
  aldehyd
  Ceton
  2.3.Từ ancol
  *Đề hydro hoá ancol: ancol bậc 1  aldehit,
  ancol bậc 2  xeton
  *Oxi hoá ancol
  ancol bậc 2  xeton
  2.4.Từ axit cacboxylic và các dẫn xuất
  *Nhiệt phân muối canxi (PP Piria)
  Alcol bậc 1  alđehyd (thêm chất khử mạnh hay dùng chất oxy hoá mạnh như Cr(VI))
  2.5. Tổng hợp aldehyd theo Rosenmund
  Acylchlorid (chlorid acid)
  Aldehyd
  2.6.Tổng hợp aldehyd theo phản ứng Stephen
  Acyl hóa theo F-C có thể xảy ra nội phân tử tạo ceton vòng:
  2.7.Acyl hóa vào nhân thơm theo Friedel-Crafts
  3.TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
  *Đặc điểm cấu tạo
  +
  -

  Tác nhân phản ứng có tính Nucleophin
  Phản ứng cộng Nucleophin (AN)


  SP2

  H linh động do sự hoạt hoá của nhóm CHO
  Pứ của gốc R
  3.1.Phản ứng cộng nucleophin (AN)
  -
  +
  -
  +
  chậm
  nhanh
  Y(+)
  Môi trường acid thuận lợi cho p/ứ AN vào nhóm CHO
  Phản ứng AN của aldehyd dễ hơn ceton:
  - Y(+)
  Nguyên tử C trong C=O có điện tích dương càng lớn  AN càng thuận lợi
  Gốc R càng cồng kềnh, phản ứng cồng càng khó khăn
  a. Cộng nước tạo gem-diol
  Gốc R gắn thêm nhóm hút e thì gem-diol bền vững (CCl3CHO)
  Nhóm đẩy điện tử (+C., +I, +H)  giảm khả năng phản ứng
  Nhóm hút điện tử (-C, -I)  tăng khả năng phản ứng
  14
  b. Cộng alcol tạo acetal và cetal:
  *1 mol ald + 1 mol alcol bán acetal:
  *1 mol ald + 2 mol alcol acetal:
  axetal
  15
  * 1mol ceton + 1 mol alcol bán cetal:
  Ceton không phản ứng trực tiếp với alcol để tạo cetal.
  Điều chế cetal : cho ceton p/ứ với este của acid ortoformic
  Aceton
  Este ethylortoformiat
  Cetal
  Este ethylformiat
  Ứ/D: Bảo vệ chức carbonyl trong tổng hợp hữu cơ
  16
  c.Cộng hợp với HCN tạo -cyanoalcol (cyanohydrin)
  Xúc tác base: tạo tác nhân ái nhân vì acid HCN là acid rất yếu.
  17
  d. Cộng hợp với Natribisulfit (Natrihydrosulfit) NaHSO3
  Bisulfitic dễ bị thủy phân / mt H+ cho lại carbonyl ban đầu.
  Ứng dụng : Tách aldehyd và ceton khỏi hỗn hợp.
  Aldehyd tác dụng T2 Schiff ( acid Fucsinsulfurơ ) cho màu hồng còn ceton không cho phản ứng này
  18
  e. Cộng với hợp chất cơ kim
  Cộng với hợp chất cơ magie
  Cộng ion acetylid tạo hợp chất etynylcarbinol
  Ứng dụng điều chế alcol loại allylic
  19
  f. Cộng với các hợp chất có nhóm methylen linh động
  Phản ứng aldol hóa
  Điều kiện p/ứ aldol: - H/c carbonyl có H.
  - Môi trường base loãng( hoặc acid)
  Cơ chế:
  20
  Aldehyd cinnamic
  P/ứ Aldol hóa
  P/ứ Cannizaro chéo
  21
  Ngưng tụ 2 aldehyd khác nhau với base thu được hỗn hợp sản phẩm:
  22
  g. Tác dụng với các dẫn xuất của acid carboxylic.
  Phản ứng Perkin: P/ứ của aldehyd thơm với (CH3CO)2O
  Cơ chế:
  23
  Phản ứng Knoevenagel
  Aldehyd td kiểu ngưng tụ croton với acid malonic và các hợp chất có hydro linh động như: CH3CN, CH3NO2.
  h. Phản ứng ngưng tụ benzoin
  24
  i. Phản ứng cộng hợp với các hợp chất có nhóm chức amin -NH2
  Cơ chế cộng tách:
  25
  26
  Khi có xúc tác thích hợp cetoxim chuyển vị Beckman tạo amid thế:
  k.Aldehyd formic tác dụng amoniac tạo hexametylen tetramin
  Urotropin
  27
  l. Phản ứng trùng hợp
  Chỉ xảy ra với một số aldehyd không vòng đầu dãy đồng đẳng:
  28
  3.2. Phản ứng khử
  * Tác nhân khử: Các hydrid kim loại (LiAlH4, NaBH4), H2/xt
  Este ethyl-4-oxopentanoat
  Este ethyl-4-hydroxypentanoat
  a. Khử bằng hydrid kim loại
  29
  b. Khử bằng hydro phân tử có xúc tác
  Khử nhóm carbonyl thành alcol , khử luôn cả nối đôi C=C
  c. Khử hóa bằng kim loại
  Khử hóa pinacon: pp điện hóa, chất khử: điện cực k/l (Na,Mg), sản phẩm: 1,2-diol
  30
  Khử hóa Clemmensen
  Khử nhóm carbonyl- Khử luôn nối đôi C=C.
  Sf là hydrocarbon no
  acetophenon
  Ethylbenzen
  31
  3.3. Phản ứng oxy hóa
  Oxy hóa bằng các tác nhân vô cơ
  Các tác nhân [o] là: - AgNO3/NH4OH (Thuốc thử Tollens)
  - Cu(OH)2 (Thuốc thử Fehling)
  - H2O2 , KMnO4 , CrO3
  Định tính
  aldehyd
  Ceton chỉ bị [o] bằng các chất oxy hóa mạnh, mạch carbon bị cắt đứt thành các acid.
  32
  b. Phản ứng Cannizaro
  Điều kiện: - Aldehyd không có H , đặc biệt là aldehyd thơm.
  - Môi trường kiềm đặc.
  Phản ứng Cannizaro chéo: (2 aldehyd khác nhau không có H )
  Cơ chế:
  33
  3.4. Phản ứng thế. Phản ứng halogen hóa.
  a. Tác dụng PCl5, PBr3: Tạo gem-dihalogen
  2-butanon
  2,2-dichloroethan
  1,1-dichloro-3-methylbutan
  3-methylbutanal
  34
  b. Phản ứng haloform
  CH3CHO và các metylceton CH3CO- t/d NaOX tạo haloform CHX3
  Ứng dụng: Định tính acetaldehyd và metylceton
  c. Tác dụng với halogen
  Phản ứng chỉ xảy ra đối với hydro ở vị trí .
  RCH=O
  RCOR’
  Hydrocacbon
  RX
  Ancol
  Axit và muối
  RCOCl
  Bán axetan
  Hợp chất cộng
  Xianohidrin
  Ancol b2, 3
  Cộng vào C=O
  >CHOH
  >CH2
  H2/xt
  Or LiAlH4
  Zn(Hg)/HCl
  or N2H4
  Khử
  -COOH
  -COOH
  Ag(+)
  andehit
  HNO3
  Xetôn
  Oxy hoá
  Sp thế  ở gốc no
  Sp thế meta ở gốc thơm
  Sp cộng ở gốc không no
  Cộng và thế ở R
  X2, xt
  E(+) xt
  X2 ; HY
  >C=N-
  >C=C<
  >C=C<
  Thế = O của C=O
  H2C<
  H2N-
  Ylit P
  CO + HCl
  AlCl3
  (RCOO)2Ca
  Pp Piria
  Oxy hoá
  đề hidro hoá
  36
  ALDEHYD – CETON
  CHƯA NO
  37
  - Aldehyd-ceton chưa no liên hợp:
  Đồng phân chưa no , Đồng phân dạng enol Đồng phân chưa no ,
  (kém bền) ( rất bền)
  (Đồng phân không liên hợp) ( Đồng phân liên hợp)
  CH2=CH-CH2-CH=O
  CH3-CH=CH-CH=O
  vinylacetaldehyd
  crotonaldehyd
  Aldehyd hoặc ceton chưa no liên hợp hoặc không liên hợp có cùng số
  ng/tử carbon là đồng phân của nhau
  RCH=CH(CH2)nCH=O ; RCH=CH(CH2)nCOR’
  Phân loại:
  - Aldehyd-ceton chưa no không liên hợp:
  RCH=CH-CH=O ; RCH=CH-COR
  38
  Sự enol hóa dễ xảy ra trong môi trường kiềm:
  Trong m/t base, cân bằng chuyển về phía tạo Crotonaldehyd là chủ yếu (99,99%).
  39
  1. ĐIỀU CHẾ
  - Ngưng tụ aldehyd hoặc ceton theo kiểu aldol hóa trong mt acid hoặc base tạo aldehyd, ceton chưa no ,  :
  - [O] các alcol chưa no tương ứng: (đ/k: không oxy hóa lk đôi)
  - Loại nước glycerin cho acrolein:
  Điều chế theo pp Grignard.
  4-methyl-3-penten-2-on
  (Oxyd mesytyl)
  40
  2. TÍNH CHẤT CỦA ALDEHYD-CETON CHƯA NO
  Thể hiện t/c của alken và nhóm carbonyl
  2.1. Phản ứng cộng hợp
  a. Cộng 1,2
  Trái Markovnikov
  41
  b. Cộng 1,4
  Acrolein methylmecaptan ?-methylthiolpropionaldehyd
  (methanthiol)
  c. Cộng hợp Diels-Alder
  42
  d. Cộng với thuốc thử Grignard
  Yếu tố lập thể quyết định cộng 1,2 hay cộng 1,4.
  Cộng 1,2:
  Cộng 1,4:
  Hợp chất cơ liti có khuynh hướng cộng 1,2
  2-methyl-trans-3-penten-2-ol
  1,3,3-triphenyl-1-propanon
  43
  2.2. Phản ứng khử hóa
  a.Các hydrid kim loại NaBH4, LiAlH4 khử nhóm carbonyl
  b.Khử hóa bằng H2 có xúc tác Pd-C chỉ có lk đôi C=C bị khử
  c.Khử bằng H2 / Ni, Pt, Pd cả nhóm carbonyl và lk đôi C=C bị khử
  44
  3. MỘT SỐ ALDEHYD-CETON CHƯA NO CÓ NHIỀU ỨNG DỤNG
  a. Citral. (3,7-dimethyl-2,6-octadienal)
  b. Aldehyd cinnamic: là thành phần chủ yếu của tinh dầu quế
  c. Methylvinylceton
  45
  ALDEHYD-CETON ĐA CHỨC
  Xét dialdehyd, diceton, ceton aldehyd
  Hợp chất 1,2-dicarbonyl (-dicarbonyl)
  1.1. Glyoxal (Aldehyd oxalic)
  Điều chế:
  Oxy hóa paraldehyd bằng SeO2.
  Oxy hóa ethylenglycol bằng oxy k/khí, xúc tác Cu, t0=250-3000C
  1.2. Diacetyl (2,3-butadion)
  Diacetyl ngưng tụ NH2OH tạo diacetyldioxim (dimetylglyoxim).
  Dimetylglyoxim t/d ion Nickel tạo phức khó tan, màu đỏ.
  46
  1.3. Dibenzoyl (1,2-diphenyletandion - Benzyl )
  Phản ứng khử hóa:
  1.4. Metylglyoxal
  Metylglyoxal là sản phẩm trung gian / chuyển hóa hydratcarbon
  47
  2. Hợp chất 1,3-dicarbonyl (-dicarbonyl) R-CO-CH2-CO-R’
  2.1. Điều chế: Bằng phản ứng ngưng tụ Claisen
  Ceton td este trong mt base hữu cơ như: alcolat, NaNH2
  Cơ chế:
  48
  2.2. Tính chất hóa học
  a.Tính chất hỗ biến
  Hợp chất 1,3-dicarbonyl có dạng hỗ biến ceton-enol.
  Dạng enol có hệ thống liên hợp và có lk hydro nội phân tử.
  Acetoaceton tồn tại chủ yếu dạng enol:
  Da?ng ceton
  Da?ng enol
  Da?ng enol
  Da?ng ceton
  49
  b. Các phản ứng
  Tính acid: mạnh hơn h/c 1,2-dicarbonyl tương ứng, ald và ceton đơn chức.
  Acetoaceton: pKa = 9, tan /dd kiềm.
  Carbanion bền vững nhờ sự liên hợp
  Carbanion
  50
  Tạo phức với ion kim loại:
  Tạo phức bền không tan / dm hữu cơ với các kim loại nặng.
  Phản ứng thế: trong mt kiềm
  51
  QUINON
  Có cấu tạo như cyclohexadiendion
  1. GỌI TÊN: theo dẫn xuất của hệ thơm : benzoquinon từ benzen, toluquinon từ toluen, naphtoquinon từ naphtol.
  p-benzoquinon
  o-benzoquinon
  2-methyl-1,4-benzoquinon
  2-hydroxy-3-methyl-1,4-naphtoquinon
  Phthiocol
  52
  2. ĐIỀU CHẾ
  Oxy hóa các phenol và amin thơm
  2-chloro-p-benzoquinon
  53
  3. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
  3.1. Cân bằng oxy hóa khử
  Các hợp chất 1,2 và 1,4-dihydroxybenzen bị oxy hóa tạo quinon.
  Ngược lại khử hóa quinon tạo hợp chất dihydroxybenzen
  Phương trình điện hóa:
  Hydroquinon được dùng làm điện cực
  54
  3.2. Phức chuyển điện tích
  Là sự kết hợp 2 phân tử : 1 phân tử cho và 1 phân tử nhận electron
  3.3. Phản ứng cộng hợp
  55
  * Phản ứng Diels-Alder: Quinon cộng các dienophyl
  3.4. Phản ứng acyl hóa
  Các chất có cấu trúc quinon thường có màu
  BÀI TẬP
  1.Phân biệt các cặp hoá chất sau đây bằng phương pháp hoá học:
  a/CH3CHO và CH3COCH3
  b/CH3CHO và C6H5CHO
  c/CH3COCH3 và C6H5COC2H5
  2.Chất nào tác dụng với CH2=CH-CO-CH3 . Viết các phản ứng xảy ra nếu có:
  a/H2O/H+ b/H2/Ni c/HCl d/AgNO3/NH3
  e/HCN g/H2N-OH h/CH3Cl
  3.So sánh khả năng phản ứng cộng AN của: axetandehit ; axeton ; đimetylxxeton, clorua axit ; diisopropylxeton
  4.Hoàn thành sơ đồ phản ứng:
  a/CH3CH2COCH3 A B C D E F
  2[H]
  HBr
  Mg
  ete
  HCHO
  H3O+
  PCl3
  b/C6H5CH2CHO A B C D E
  C2H5MgBr
  H3O+
  HBr
  Mg
  ete
  H2O
  5.Lập sơ đồ điều chế các chất sau:
  a/Butan-1-ol  Butylpropyl xeton
  b/ancol etylic  But – 2- al
  6.CH3MgCl là tác nhân phản ứng, còn CH2 = CH - CHO là chất phản ứng.
  Biết tác nhân phản ứng có 2 khả năng tấn công khác nhau vào chất phản ứng.
  Giải thích cơ chế của phản ứng để thu được sản phẩm cuối cùng của quá trình phản ứng
  7.So sánh khả năng phản ứng cộng hợp ái nhân AN vào nhóm >C=O của các hợp chất có công thức sau đây và giải thích
  8.Nêu rõ cơ chế và công thức các sản phẩm tạo thành của các phản ứng sau :
  9.Hãy cho biết cơ chế và giải thích sự tạo thành sản phẩm của phản ứng sau
  No_avatar

  hay

   

   

  No_avatar
  minh gop y mot chut, o slice 12, chac do tac gia ve bi lon, O chi co 2 noi thoi, Z se gan vao C, Y se gan vao O, tac gia xem lai nha
   
  Gửi ý kiến