Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hứa Văn Thêm
  Ngày gửi: 17h:41' 08-04-2011
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 561
  Số lượt thích: 0 người
  10
  Giáo viên: nguyen chi thanh.
  Thi xa dong xoai
  * Trường THCS *
  Hóa học 8
  Tiết 61 - Bài 41
  ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC
  Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

  I. Chất tan và chất không tan:
  1. Thí nghiệm:
  - Lấy vài mẩu canxi cacbonat sạch (CaCO3)
  cho vo cốc nước cất, lắc mạnh. Lọc lấy nước
  lọc. Nhỏ vài giọt nước lọc vào ống nghiệm
  sạch. Làm bay hơi nước từ từ cho đến hết
  bằng ngon lửa đèn cồn.
  1. Sau khi làm bay hết hơi nước em có
  nhận xét gì?
  2. Em có nhận xét gì về khả năng tan của
  Muối CaCO3 trong nước

  Thí nghiệm 1:
  - Lấy một ít muối ăn (NaCl) cho vo cốc nước
  cất, khuấy đều. Lọc lấy nước lọc. Nhỏ vài giọt
  nước lọc vào ống nghiệm sạch. Làm bay hơi
  nước từ từ cho đến hết bằng ngon lửa đèn cồn.
  1. Sau khi làm bay hết hơi nước em có
  nhận xét gì?
  2. Em có nhận xét gì về khả năng tan của
  Muối NaCl trong nước

  Thí nghiệm 2:
  CaCO3
  Dụng cụ
  Hóa chất
  Nhận xét: Trong ống nghiệm không để lại
  dấu vết
  Kết luận: CaCO3 không tan trong nước
  Nhận xét: Trong ống nghiệm có vết trắng mờ
  Kết luận: NaCl tan được trong nước
  Qua 2 thí nghiêm vừa làm em có
  nhận xét gì về tính tan của một
  chất trong nước?
  Bài 41: Độ tan của một chất trong nước
  Bài 41:Độ tan của một chất trong nước
  I. Chất tan và chất không tan:

   * Kết luận:
  - Có chất tan và có chất không tan trong nước.
  - Có chất tan nhiều, có chất tan ít trong nước.
  1. Thí nghiệm: Sgk-139
  Các em đã được học các loại hợp chất nào rồi?
  - Oxit
  - Axit
  - Bazơ
  - Muối
  Tính tan của một số axit, bazơ, muối trong nước như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu.
  Bài 41:Độ tan của một chất trong nước
  I. Chất tan và chất không tan:
  1. Thí nghiệm: Sgk-139
  Kết luận:
  Có chất tan và có chất không tan trong nước.
  Có chất tan nhiều, có chất tan ít trong nước.
  2. TÝnh tan trong n­íc cña mét sè axit, bazơ, muèi.
  Bảng tính tan trong nước của các axit - bazơ - muối
  i : Hợp chất tan được trong nước.
  k : Hợp chất không tan.
  i: Hợp chất ít tan.
  b: Hợp chất bay hơi hoặc dễ phân hủy thành chất bay hơi.
  kb: Hợp chất không bay hơi.
  Vạch ngang "-" hợp chất không tồn tại hoặc bị phân hủy trong nước
  BaSO4
  K
  Zn(NO3)2
  t
  H2SiO3
  Al(OH)3
  AgCl
  ZnSO4
  KHÔNG TAN
  KHÔNG TAN
  KHÔNG TAN
  TAN
  Bài 41:Độ tan của một chất trong nước
  Hoàn thành nội dung bảng sau:
  Bảng tính tan trong nước của các axit - bazơ - muối
   Axit : HÇu hÕt axit tan ®­îc trong n­íc, trõ axit silixic (H2SiO3)
  Nhìn vào bảng tính tan em có nhận xét gì về tính tan của các axit?
  Nhìn vào bảng tính tan em có nhận xét gì về tính tan của các bazơ?
   Baz¬: PhÇn lín c¸c baz¬ kh«ng tan trong n­íc, trõ mét sè nh­: KOH, NaOH,
  Ba(OH)2, cßn Ca(OH)2 Ýt tan.
  Nhìn vào bảng tính tan em có nhận xét gì về tính tan của các muối?
   - Nh÷ng muèi natri, kali ®Òu tan.
  - Nh÷ng muèi nitrrat ®Òu tan.
  - PhÇn lín c¸c muèi clorua, sunfat tan ®­îc. Nh­ng phÇn lín muèi cacbonat
  kh«ng tan.
  MÀU SẮC MỘT SỐ CHẤT
  II) Độ tan của một chất trong nước.

  Bài 41: Độ tan của một chất trong nước

  Để biểu thị khối lượng chất tan trong một khối lượng dung môi, người ta
  dùng " độ tan".
  Em hãy nghiên cứu nội dung thông tin mục 1 sgk/140 cho biết.
  Độ tan là gi?
  1. Định nghĩa:
   Độ tan ( ký hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.
  VD1: Ơ 250C độ tan của đường là 204g có nghĩa là gì?

  Có nghĩa là ở 250C trong 100g nước có thể hòa tan được tối đa
  là 204g đường -> dung dịch bão hòa.

  VD2: Ơ 250C độ tan của natri clorua là 36g có nghĩa là gì?

  Có nghĩa là ở 250C trong 100g nước có thể hòa tan được tối đa
  là 36g NaCl -> tạo thành dung dịch bão hòa.

  Bài tập1: Xác định độ tan của muối NaCl trong nước ở 200C. Biết rằng ở 200C khi hòa tan hết 60g NaCl trong 200g nước thì thu được dung dịch bão hòa.

  Hướng dẫn:
  Cø 200g nước  60g NaCl

  Vậy: 100g nước  ? g NaCl
  Bài tập 1: Xác định độ tan của muối NaCl trong nước ở 200C. Biết rằng ở 200C khi hòa tan hết 60g NaCl trong 200g nước thì thu được dung dịch bão hòa.

  Độ tan NaCl =
  60
  200
  .
  100g
  = 30 (g)
  GIẢI
  Độ tan NaCl =
  S =
  60
  200
  100g
  .
  mchất tan
  mdung môi
  Bài 41:Độ tan của một chất trong nước
  II) Độ tan của một chất trong nước.
  1. Định nghĩa:
  Độ tan ( ký hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.
  S=
  100g
  .
  m chất tan
  m dung môi
  S : Là độ tan
  mchất tan : Là khối lượng chất tan
  mdung môi: Là khối lượng dung môi
  *
  Bài tập 2: Tớnh kh?i lu?ng du?ng c?n dựng d? hũa tan vo 250 g nu?c ? 20oC d? t?o thnh dung d?ch bóo hũa. Bi?t ? 200C d? tan c?a du?ng l 200g.
  Đề bài cho biết điều gì?
  mdung môi = 250 g
  S = 200g
  Đề bài hỏi gì?
  mchất tan = ? g
  Em hãy nêu công thức tính độ tan?
  S =
  100g
  mchất tan
  mdung môi
  .
  S =
  100g
  mchất tan
  mdung môi
  .
  .
  200g
  250 g
  =
  500g
  Vậy mđường = 500 g
  S =
  Bài 41:Độ tan của một chất trong nước
  II) Độ tan của một chất trong nước.
  1. Định nghĩa:
  Độ tan ( ký hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.
  S =
  100g
  .
  mchất tan
  mdung môi
  S: Là độ tan
  mchất tan : Là khối lượng chất tan
  mdung môi : Là khối lượng dung môi
  2. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan

  Bi 41: Độ tan của một chất trong nước
  Dựa vào đồ thị hình 6.5 hãy hoàn thành nội dung bảng sau:
  Dựa vào kết quả vừa tìm được e hãy cho biết độ tan
  của chất rắn phụ thuộc vào yếu tố nào?
  Quan sát đồ thị cho biết độ
  tan của chất rắn thay đổi
  Như thế nào, khi nhiệt độ
  tăng hoặc giảm?
  Bài 41:Độ tan của một chất trong nước
  II) Độ tan của một chất trong nước.
  1. Định nghĩa:
  Độ tan ( ký hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.
  S =
  100g
  .
  mchất tan
  mdung môi
  S: Là độ tan
  mchất tan : Là khối lượng chất tan
  mdung môi : Là khối lượng dung môi
  2. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan
  a. Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ. Trong nhiều trường hợp, khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn cũng tăng theo. Số ít trường hợp, khi tăng nhiệt độ thì độ tan lại giảm.

  Bi 41: Độ tan của một chất trong nước
  Dựa vào đồ thị hình 6.6 hãy hoàn thành nội dung bảng sau:
  Dựa vào kết quả vừa tìm được e hãy cho biết
  độ tan của chất khí phụ thuộc vào yếu tố nào?
  Quan sát đồ thị cho biết độ
  tan của chất khi thay đổi
  Như thế nào, khi nhiệt độ
  tăng hoặc giảm?
  Theo em trong các trường hợp trên thì trường hợp nào chất khí tan nhiều nhất? Vi sao?
  1
  3
  2
  Khí
  Nước
  Vậy ngoài yếu tố nhiệt độ ra thì độ tan của chất khí còn phụ thuộc vào những yếu tố nào?
  Qua phần vừa tìn hiểu em hãy cho biết độ tan của chất khí phụ thuộc vào những yếu tố nào?
  Bài 41:Độ tan của một chất trong nước
  II) Độ tan của một chất trong nước.
  1. Định nghĩa:
  Độ tan ( ký hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.
  S =
  100g
  .
  mchất tan
  mdung môi
  S: Là độ tan
  mchất tan : Là khối lượng chất tan
  mdung môi : Là khối lượng dung môi
  2. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan
  a. Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ. Trong nhiều trường hợp, khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn cũng tăng theo. Số ít trường hợp, khi tăng nhiệt độ thì độ tan lại giảm.

  b. Độ tan của chất khí trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Độ tan của chất khí trong nước sẽ tăng, nếu ta giảm nhiệt độ và tăng áp suất.
  Bài tập 3: Em hãy tìm từ thích hợp ®iền vào chỗ ….
  ‘ Độ tan ( ký hiệu là S) của một chất trong nước là ………… chất đó hòa tan trong ……..gam nước để tạo thành …………….. bão hòa ở một nhiệt độ …………….’
  số gam
  100
  dung dịch
  xác định
  Bài tập 4: Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53g Na2CO3 trong 250g nước thi được dung dịch bão hòa.
  Giải

  m chất tan = 53g
  mdung môi = 250g.

  Em hãy nêu công thức tính độ tan?
  mchất tan
  mdung môi
  .100g
  S =
  => SNa2CO3 =
  53
  250
  .100
  = 21,2g
  Vậy độ tan của muối Na2CO3
  ở 180C là 21,1g
  §Ò bµi cho biÕt ®iÒu g×?
  SNa2CO3 = ?g
  Đề bài yêu cầu gì?
  Tại sao khi mở nắp chai nước ngọt thì có ga?
  Giải
  Tại nhà máy, khi sản xuất người ta nén khí cacbonic vào các chai nước ngọt ở áp suất cao rồi đóng nắp chai, nên khí cacbonnic tan bão hòa vào nước ngọt. Khi ta mở chai nước ngọt áp suất trong chai giảm, độ tan của khí cacbonic giảm nên khí cacbonic thoát ra ngoài kéo theo nước.
  Muốn bảo quản tốt các loại nước có ga ta phải làm gì?
  - Bảo quản ở nhiệt độ thấp nhằm tăng độ tan của khí cacbonic.

  - Đậy chặt nắp chai nhằm tăng áp suất.
  *Hướng dẫn về nhà
  - Học thuộc bi.
  - Bài tập: 4;5 sgk/142.
  - Đọc trước nội dung bài học 42.
  - Lm thớ nghi?m: L?y hai c?c nu?c b?ng nhau. C?c 1 cho vo 3 thỡa du?ng, c?c hai cho vo 6 thỡa du?ng, hũa tan r?i u?ng 2 c?c nước đó. Nh?n xột vị ngọt ở 2 cốc.
  Bài giảng có sử dụng một số tư liệu hình ảnh của đồng nghiệp.
  Xin trân trọng cảm ơn!
   
  Gửi ý kiến