Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 15. Going out

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Trung Dũng
  Ngày gửi: 18h:17' 12-04-2011
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 466
  Số lượt thích: 0 người
  Checking the old lesson:
  _Read the text about “ Video Games”
  _Complete the sentences:
  1/Many young people…………video games
  A.playing B. played
  C.plays D. play
  2/ The doctor says you should spend…….. playing video games.
  A. lots of time B. all your time
  C.little time D. most of your time.
  D
  C
  Kim’s Game

  Noise
  Amusement center
  Busy
  Modern
  Crowd


  Tuesday, April 5th , 2010
  Unit 15: GOING OUT (cont)
  Period :93 B -IN THE CITY (B1-2)
  I.Listen. Then practice with a partner:
  *New words:

  LOOK AT THE PHOTOS
  Busy road

  Lan : What do you do in the evening , Hoa ?
  Hoa:I go to the school theater club once a week .The rest of the week I usually stay at home .I don’t like the city very much .
  Lan : Why don’t you like the city ?
  Hoa : Before I moved here , I lived in a village near Hue .I knew all the people in my neighborhood .
  Lan: Life is different in the city .You can’t get to know all your neighbors .There are too many !
  Hoa : Yes , I know .The village was quiet and there was only a little traffic .I hate the noise and the busy roads here.
  Lan : So do I . I live near a busy road .Sometimes the noise keeps me awake at night .
  Hoa: I hate crossing the road most .There are bikes , motorbikes and cars coming from every direction .They really scare me .
  Lan : You will get used to it soon , Hoa .
  Hoa : Yes , I guess you’re right .


  Direction(n)

  Cross (v)
  2.Cross

  1.Direction
  4.Busy road
  3.Traffic

  A
  B
  C
  D
  a. What does Hoa do in the evening ?

  b. Does she like the city ?

  c. Where did she live before ?

  d. Why did she like living there ?

  e.Why doesn’t she like the city ?

  f. What does Hoa dislike most about the city ? Why ?


  a. What does Hoa do in the evening ?
  She goes to the school theater club once a week .The rest of the week she usually stays at home in the evening .


  b. Does she like the city ?

  No, she doesn’t like the city .


  c. Where did she live before ?

  Before , She lived in a village near Hue.

  d. Why did she like living there ?

  Because she knew all the people in her neighborhood , the village was quiet and there was only a little traffic

  e. Why doesn`t she like the city ?

  Because It is noisy and the roads are busy


  f. What does Hoa dislike most about the city ? Why ?
  She hates crossing the road most .Beause bikes, motorbikes and cars come from every direction and they scare her .


  Ask and answer the questions .
  B2 : Work with a partner
  1. What do you do in the evening ?
  2. Do you like the city ? Why ? Why not ?
  3. Do you like the countryside ?Why ? Why not ?

  HOMEWORK
  Read the dialogue again

  Learn the new words by heart

  Prepare for the new lesson: B3-4

  Busy road
  No_avatar

  tkank !Thè lưỡi

  No_avatar

  hong hieu gi hetLưỡng lựNụ hôn

  No_avatar

  co the giai thich them duoc khongNháy mắt

  No_avatarf

  cung duoc

   

  No_avatar

  good

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng