Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Ôn tập Chương II. Góc

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lý Ngọc Hanh
  Ngày gửi: 19h:38' 13-04-2011
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 204
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp 6B
  HÌNH HỌC 6

  TRƯỜNG PTDTNT THCS BÌNH GIA – LẠNG SƠN.
  M
  I
  II
  a
  Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là nửa mặt phẳng bờ a.
  Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a?

  Tiết 27: ôn tập chương ii
  N
  Góc là hình gồm hai tia chung gốc.
  O
  x
  y
  Góc vuông (= 900)
  Góc nhọn (< 900)
  Góc tù (> 900)
  Góc bẹt (=1800)
  Tiết 27 : ôn tập chương ii
  Góc là gì?

  Tiết 27: ôn tập chương ii
  600
  300
  Tiết 27 : ôn tập chương ii
  Hai góc phụ nhau
  : là hai góc có tổng số đo bằng 900.

  Tiết 27: ôn tập chương ii
  1500
  300
  Tiết 27 : ôn tập chương ii
  Hai góc bù nhau
  :là hai góc có tổng số đo bằng 1800.

  Tiết 27: ôn tập chương ii
  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox
  có:
  Nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
  Ta có:
  Tiết 27 : ôn tập chương ii

  Tiết 27: ôn tập chương ii
  O
  x
  y
  z
  Nếu: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

  Thì tia Oy là tia phân giác của góc xOz.
  Tiết 27 : ôn tập chương ii

  Tiết 27: ôn tập chương ii
  Tam giác ABC là gì ?
  a
  .
  .
  b
  c
  Kí hiệu: ? ABC
  Điểm A, B, C: ba đỉnh của tam giác
  .
  đỉnh
  cạnh
  góc
  Đoạn thẳng AB, BC, AC: ba cạnh của tam giác
  Góc BAC, ABC, ACB: ba góc của tam giác
  Hay ? ACB
  ? BAC
  ? BCA
  ? CAB
  ? CBA
  Hay A, B, C là ba góc của tam giác
  Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC và CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
  Tiết 27 : ôn tập chương ii

  Tiết 27: ôn tập chương ii
  A
  b
  c
  m
  n
  Tiết 27 : ôn tập chương ii

  Tiết 27: ôn tập chương ii
  M là điểm trong của
  N là điểm ngoài của
  O
  N
  M
  P
  R
  Q
  Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu : (O; R)
  Thế nào là đường tròn tâm O bán kính R?
  Tiết 27 : ôn tập chương ii

  Tiết 27: ôn tập chương ii
  Cung lớn AB
  O
  B
  Cung nhỏ AB
  Dây cung AB
  A
  Hãy chỉ ra cung lớn ,cung nhỏ ,dây cung của đường tròn?
  Tiết 27 : ôn tập chương ii

  Tiết 27: ôn tập chương ii
  O
  Tiết 27 : ôn tập chương ii
  Đường tròn
  Hình tròn

  Tiết 27: ôn tập chương ii
  O
  Bài tập trắc nghiệm : Điền vào chỗ trống.
  a - Bất kì đường thẳng nào trên mặt phẳng cũng là ...... của.......
  b - Mỗi góc có một ......... . Số đo của góc bẹt là..
  c - Nếu tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy thì ........

  d - Nếu ... ......
  tia Ot là tia phân giác của góc xOy
  bờ chung
  hai nửa mặt phẳng đối nhau
  1800
  số đo xác định
  (1 )
  (2 )
  (3 )
  (4 )
  (5 )
  (6 )
  Bài tập: Đúng hay sai?
  a - Góc là một hình tạo bởi 2 tia cắt nhau.
  b - Nếu tia Oz là phân giác của góc thì
  c - Mọi điểm nằm trên đường tròn đều cách tâm một khoảng bằng bán kính.
  d - Góc thì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy .
  e - Hai góc kề là hai góc có một cạnh chung.
  g - Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA.
  Đ
  Đ
  Đ
  S
  S
  S
  Bài tập : vẽ Tia phân giác của góc
  Bài tập1 : Cho góc xOy bằng 400. Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy?
  Cách vẽ:
  + Vẽ
  + Vì tia Oz là tia phân giác của
  Nên
  Tiết 27 : ôn tập chương ii

  Tiết 27: ôn tập chương ii
  + Vẽ tia Oz nằm giữa Ox; Oy sao cho
  thì tia Oz chính là tia phân giác cần vẽ.
  5 cm
  3cm
  b
  c
  4 cm
  a
  4 cm
  3cm
  -Vẽ đoạn thẳng BC=5cm
  Cách vẽ:
  -Vẽ cung tròn(B;3cm)
  -Vẽ cung tròn(C;4cm)
  -Lấy 1 giao điểm A của hai cung đó
  -Vẽ AB, AC ta có tam giác ABC cần vẽ.
  Bài tập:vẽ tam giác
  Tiết 27 : ôn tập chương ii

  Tiết 27: ôn tập chương ii
  Bài tập 2:Vẽ tam giác ABC biết:
  BC = 5 cm,AB = 3 cm, AC = 4 cm.
  x
  y
  t
  Bài tập 3 : Trên cùng một nửa m?t phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ các góc xOy bằng 600 và góc xOt bằng 300.
  a/ Tia Ot cú n?m gi?a hai tia Ox v Oy khụng? Vỡ sao?
  b/ So sỏnh gúc xOt v gúc tOy ?
  c/ Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy hay không? Vì sao?
  O
  a/ Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê Ox
  Ta cã xOt < xOy (300 < 600)
  Nªn tia Ot n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy
  b/ Ta cã tia Ot n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy
  Nªn: xOt + tOy = xOy
  Hay: 300 + tOy = 600
  tOy = 600 – 300
  tOy = 300
  Mµ xOt = 300 suy ra xOt = tOy
  c/ Tõ (1) vµ (2) suy ra tia Ot lµ tia ph©n gi¸c cña xOy.
  (1)
  (2)
  O
  x
  t
  y
  300
  ?
  300
  a/ Tia Ot cú n?m gi?a hai tia Ox v Oy khụng? Vỡ sao?
  c/ Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy hay không? Vì sao?
  b/ So sỏnh gúc xOt v gúc tOy ?
  Hướng dẫn về nhà
  Nắm vững kiến thức chương II
  BTVN 33(SBT-58); 35(SBT-59); 44(SBT-61)
  Xem lại các bài tập đã chữa, tiết sau kiểm tra.

  Bài tập về nhà.
  Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy bằng 300 ,góc xOz bằng 1100 .
  a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
  b, Tính góc yOz.
  c, Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz . Tính góc zOt,
  xOt.  Xin trân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã đến dự giờ
  ngày hôm nay
   
  Gửi ý kiến