Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Các bài Luyện tập

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thị Lý
  Ngày gửi: 21h:51' 22-04-2011
  Dung lượng: 923.5 KB
  Số lượt tải: 386
  Số lượt thích: 0 người
  Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô đến dự giờ.
  Lớp 10H
  Kiến thức cần nhớ
  2) Phương trình chính tắc của elip:
  3)Các thành phần của elip
  với b2 = a2 – c2
  A1A2 = 2a gọi là trục lớn của elip
  B1B2 = 2b gọi là trục nhỏ của elip
  1) Định nghĩa đường elip:

  (E)= M: MF1 + MF2= 2a (a > c > 0)
  F1(-c; 0), F2(c; 0) gọi là các tiêu điểm của elip.
  A1(-a; 0), A2(a; 0), B1(0;-b), B2(0; b) là các đỉnh của elip.
  F1F2 = 2c gọi là tiêu cự của elip.
  {
  }
  Và 0 < b < a
  Dạng 2
  Lập phương trình chính tắc của e líp khi biết các thành phần của elip
  Dạng 1
  Xác định các thành phần của elíp khi biết pt chính tắc của elíp
  Bài tập
  phương trình đường Elip
  Dạng 3
  CM điểm M di động trên một e líp
  I. Kiến thức cần nhớ
  Phương trình chính tắc của elip là:
  ,
  2. Thành phần của elip :
  F1 (- c; 0) F2 (c ; 0) là 2 tiêu điểm
  A1 (- a ; 0) A2 (a ; 0)
  B1 ( 0 ; - b) ; B2 (0 ; b) là 4 đỉnh
  A1A2 = 2a là độ dài trục lớn
  B1B2 = 2b là độ dài trục nhỏ
  II. Bài tập
  Dạng 1: Xác định thành phần của elip khi biết pt chính tắc của nó.
  Phương pháp:Dựa vào pt elip tìm các đại lượng a, b, c,…
  F1F2 = 2c là tiêu cự
  0 < b < a
  Bài1: Xác định độ dài các trục, toạ độ các tiêu điểm, các đỉnh của elip có pt:
  Ta có a2 = 25  a = 5
  b2 = 9  b = 3
  Vậy (E) có trục lớn: A1A2= 10
  trục nhỏ B1B2 = 6
  Hai tiêu điểm F1(-4;0) ; F2(4;0)
  Các đỉnh: A1(-5;0) A2(5;0)
  B1(0;-3) B2(0;3)
  với b2 = a2 –c2 ,
  I. Kiến thức cần nhớ
  Phương trình chính tắc của Elip là:

  2. Thành phần của Elip :
  F1 (- c; 0) F2 (c ; 0) là 2 tiêu điểm
  A1 (- a ; 0) A2 (a ; 0)
  B1 ( 0 ; - b) ; B2 (0 ; b) là 4 đỉnh
  A1A2 = 2a là độ dài trục lớn
  B1B2 = 2b là độ dài trục nhỏ
  II. Bài tập
  Dạng 1: Xác định thành phần của elip khi biết pt chính tắc của nó.
  Phương pháp:Dựa vào pt elip tìm các đại lượng a, b, c,…
  F1F2 = 2c là tiêu cự
  0 < b Bài 1: Xác định độ dài các trục, toạ độ các tiêu điểm, các đỉnh của elip có pt sau:


  với b2 = a2 – c2 ,
  I. Kiến thức cần nhớ
  1.Phương trình chính tắc của elip là:
  ,
  2. Thành phần của elip :
  F1 (- c; 0) F2 (c ; 0) là 2 tiêu điểm
  A1 (- a ; 0) A2 (a ; 0)
  B1 ( 0 ; - b) ; B2 (0 ; b) là 4 đỉnh
  A1A2 = 2a là độ dài trục lớn
  B1B2 = 2b là độ dài trục nhỏ
  II. Bài tập
  Dạng 2: Lập phương trình chính tắc của elip khi biết các thành phần đủ để xác định elip đó.
  Phương pháp: Từ thành phần đã biết cần xác định a, b
  F1F2 = 2c là tiêu cự
  0 < b < a
  Bài 2: Lập pt chính tắc của elip biết
  a.Độ dài trục lớn bằng 8, trục nhỏ bằng 6
  Ta có 2a = 8  a = 4
  2b = 6  b = 3
  Phương trình elip là:
  b. Độ dài trục lớn bằng 10, tiêu cự bằng 6
  Ta có 2a = 10  a = 5
  2c = 6  c = 3
   b2 = a2 – c2
  = 52 – 32 = 16
  Phương trình elip là:
  với b2 = a2 – c2 ,

  I. Kiến thức cần nhớ
  Phương trình chính tắc của Elip là:
  ,
  2. Thành phần của Elip :
  F1 (- c; 0) F2 (c ; 0) là 2 tiêu điểm
  A1 (- a ; 0) A2 (a ; 0)
  B1 ( 0 ; - b) ; B2 (0 ; b) là 4 đỉnh
  A1A2 = 2a là độ dài trục lớn
  B1B2 = 2b là độ dài trục nhỏ
  II. Bài tập
  Dạng 2: Lập phương trình chính tắc của elip khi biết các thành phần đủ để xác định elip đó.
  Phương pháp: Từ thành phần đã biết cần xác đinh a, b
  F1F2 = 2c là tiêu cự
  0 < b < a
  Bài 3: Lập pt chính tắc của elip biết
  a.
  Thay toạ độ M, N vào pt (E) ta có:
  Vây pt (E) là:
  với b2 = a2 – c2 ,
  I. Kiến thức cần nhớ
  Phương trình chính tắc của Elip là:
  (b2 = a2 - c2, )
  2. Thành phần của Elip :
  F1 (- c; 0) F2 (c ; 0) là 2 tiêu điểm
  A1 (- a ; 0) A2 (a ; 0)
  B1 ( 0 ; - b) ; B2 (0 ; b) là 4 đỉnh
  A1A2 = 2a là độ dài trục lớn
  B1B2 = 2b là độ dài trục nhỏ
  II. Bài tập
  Dạng 1: Lập phương trình chính tắc của elip khi biết các thành phần đủ để xác định elip đó.
  Phương pháp: Từ thành phần đã biết cần xác đinh a, b (a2, b2)
  F1F2 = 2c là tiêu cự
  0 < b < a
  Bài 2: Lập pt chính tắc của elip biết
  b. Một tiêu điểm là F 1 và điểm
  Phương trình elip (E) dạng
  nằm trên elip
  (E)
   a2 = b2 + c2 = b2 + 3
  F1
  Vây pt (E) là:
  I. Kiến thức cần nhớ
  Phương trình chính tắc của Elip là:
  (b2 = a2 - c2, )
  2. Thành phần của Elip :
  F1 (- c; 0) F2 (c ; 0) là 2 tiêu điểm
  A1 (- a ; 0) A2 (a ; 0)
  B1 ( 0 ; - b) ; B2 (0 ; b) là 4 đỉnh
  A1A2 = 2a là độ dài trục lớn
  B1B2 = 2b là độ dài trục nhỏ
  II. Bài tập
  Dạng 3: CM Điểm M di động trên một (E)
  Phương pháp:
  C1. Chứng minh MF1+ MF2 = 2a>F1F2
  F1F2 = 2c là tiêu cự
  0 < b < a
  C2: Chứng minh trong mặt phẳng Oxy , M( x;y) thoả mãn pt:
  Bài 6.Trong mặt phẳng Oxy cho M(x;y) thoả mãn
  t- tham sô. Chứng minh M di động trên Elip.
  Hoàn thành các bài tập đã chữa.
  Nắm vững các dạng bài tập về phương trình Elip
  Làm bài tập SGK trang 88, 89
  Chuẩn bị bai ôn tập chương.
  Hướng dẫn về nhà
  Xin chân thành cảm ơn các Thầy, cô giáo
  và các em!
  No_avatar

  anh em ai co bon tieu thi dis kon me gia nay vang lun nghe

  Ngây&nbsp;thơ

   

   

   

   

   
  Gửi ý kiến